Na stiahnutie

Pred rozbehnutím programu

Tieto dokumenty Vám pomôžu zorientovať sa v tom aké sú nároky na rozbehnutie programu DofE na organizácii:

Manuál zapojenia Miestneho centra (DOFE_SK_Manual_zapojenia_Miestneho_centra 2016_08)

Časté otázky k Vzniku miestneho centra (DOFE SK_FAQ k Vzniku miestneho centra_21042016)

Kalkulačka pre výpočet príspevkov v programe DofE (DOFE SK_Kalkulačka)

 

Po podpise Zmluvy o spolupráci a licencie

Ako používať logo, nastaviť etické štandardy, informovať verejnosť prostredníctvom webstránky či oboznámiť účastníkov a rodičov ohľadom členských poplatkov Vám pomôžu tieto dokumenty:

Brandingová príručka – ako používať logo programu (DOFE SK_Brandingová príručka_21042016)

Etický kódex dobrovoľníka (DOFE SK_Etický kódex dobrovoľníka_21042016)

Text na webstránku Miestneho centra (DOFE SK_Text na WEBSTRÁNKU_Miestneho_centra_05092016.docx)

Členské príspevky Klubu združenia na rok 2017 (DOFE SK_Členské príspevky Klubu združenia)

Čestné prehlásenie o výške príjmu domácnosti

Žiadosť o vrátnie finančných prostriedkov (DOFE SK_Žiadosť o vrátnie finančných prostriedkov)

DofE Kalendár 2017/2018 

 

Po Školení Vedúcich programu - na stiahnutie

Nasledujúce dokumenty vám pomôžu program lepšie spropagovať, usmernia Vás ako účastníkom pomôcť nastaviť ciele, ako ich na konci vyhodnotiť a ako program viesť na Miestnom centre počas roka.

Podporná príručka pre Vedúcich programu  (Podporná príručka pre Vedúcich programu_20160901)

Kalendar v programe DofE pre akademický rok 2016/2017 (Kalendar DOFE SK 2016-2017_externy)

Prílohy k Podpornej príručke:

Prezentácia pre účastníkov programu (PP_1_Prezentacia pre ucastnikov programu_20160515)

List rodičom (PP_2_List rodicom_20160815)

Prihláška a motivačný list účastníka do programu DofE (PP_3_Prihlaska a motivacny list ucastnika_20160515)

Administrácia a cyklus programu na Miestnom centre (PP_4_Administrácia a cyklus programu na miestnom centre_04092016)

Súhlas rodiča so zapojením účastníka do 18 rokov do programu (PP_5_ORB Suhlas rodica & Parental consent_31052016)

Checklist Schválenia a podpísania Ceny zo strany Vedúceho programu (PP_6_ORB – Checklist Schválenia a podpísania Ceny_2016_05_27)

 

Tipy a rady pre Koordinátorov a Vedúcich - na stiahnutie

Nasledujúce dokumenty vznikli na základe prvých skúseností s DofE na Slovensku a pomôžu vám program lepšie koordinovať, organizovať, viesť, propagovať a komunikovať.

Náborová prezentácia DofE (jún 2018)

10 tipov, ako efektívne využívať čas pri vedení DofE

5 tipov, ako zapojiť do DofE svojich kolegov

4 tipy, ako robiť nábor Dofákov bez námahy

Mediálne pokrytie slávnostnej ceremónie v Prešove

Mediálne pokrytie slávnostnej ceremónie v Trenčíne

Mediálne pokratie slávnostnej ceremónie v Nitre

 

 

Po Školení Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií - na stiahnutie

Ako pripraviť a vyškoliť účastníkov programu tak, aby bola Dobrodružná expedícia skutočným vzdelávacím zážitkom pri zachovaní maximálnej miery bezpečnosti Vám pomôžu aj tieto dokumenty:

Bezpečnostný manuál  (Bezpečnostný manuál_20160531)

Tréningové metodiky Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií

Prílohy k metodike pre Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií (napr. Čo si zobrať na expedíciu, Plán trasy dobrodružnej expedície, Správa hodnotiteľa)

Sumár prípravy na expedíciu

Prílohy k Bezpečnostnému manuálu:

Vyhodnotenie a manažovanie rizík (1_BM_Vyhodnotenie a manazovanie rizik_20160607)

Súhlas zákonného zástupcu s účasťou na expedícii a zdravotný dotazník (2_BM_Súhlas zákonného zástupcu s účasťou na expedícii a zdravotný dotazník_06102015)

Desatoro zásad pri pohybe na horách (3_BM_Desatoro zásad pri pohybe na horách_20151006)

Záznam o incidente (4_BM_Záznam o incidente_20150928)

20 podmienok Dobrodružnej expedície (5_BM_20 PODMIENOK DE_10_04_2016)

 

Online účastnícka knižka - ORB novej generácie

PRE ÚČASTNÍKOV:

NÁVOD NA POUŽÍVANIE WEBOVEJ APLIKÁCIE

NÁVOD NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ANDROID A iOS

PRE VEDÚCICH:

NÁVOD NA POUŽÍVANIE WEBOVEJ APLIKÁCIE

NÁVOD NA POUŽÍVANIE APLIKÁCIE ANDROID A iOS

INÉ:
Dokončovanie oblasti a úrovne v Online účastníckej knižke programu DofE (+správa hodnotiteľa)

Správa hodnotiteľa (vzor)

 

 

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme