Koľko DofE stojí

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je program, ktorý je otvorený pre všetkých mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov. Príspevky a podporu sme sa snažili nastaviť tak, aby bol program prístupný pre všetkých, ktorí sa doň chcú zapojiť.  

Príspevky v našom programe sú nastavené na základe členstva Miestneho centra v Klube združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (skrátene DOFE SK) a podpora na základe Zmluvy o spolupráci a licencie.    


Členský príspevok v Klube združenia je zadefinovaný na základe článku XVIII Stanov združenia The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. (ďalej len DOFE SK) a Smernice 01.4_2016 o Klube združenia. Organizácia zapojená do programu DofE (Miestne centrum) platí ročný príspevok na realizáciu a rozvoj programu, ktorý sa líši podľa typu organizácie a počtu rokov v programe. 

Členstvo v programe DofE SK je pre organizáciu spoplatnené celkovým ročným členským príspevkom, ktorý je zložený z dvoch častí a  splatný za každý rok členstva:

 • Základný členský príspevok:
  • Verejné školy - 150 eur (členstvo v programe počas prvých 2 rokov je bezplatné)
  • Neziskové organizácie, Organizácie pracujúce s mládežou - 150 eur (členstvo v programe počas prvých 2 rokov je bezplatné)
  • Súkromné školy - od 150 do 1100 eur (v závislosti od  výšky školného, viď tabuľka nižšie)

 • Dodatočný členský príspevok za vyškolenie Vedúceho programu alebo Školiteľa a Hodnotiteľa Dobrodružných expedícií - 25 eur za školenie a Školenie koordinátora - 20 eur.


Zľavy z členského príspevku sa poskytujú na základe počtu vyškolených dobrovoľníkov a registrovaných účastníkov.

 • Zľava 50 eur, ak je počet registrácií účastníkov v aktuálnom školskom roku vyšší ako 5% študentov školy (platí pre členov Klubu, ktorí sú stredné školy) alebo je počet novoregistrovaných účastníkov v aktuálnom školskom roku aspoň 12 (platí pre členov Klubu okrem stredných škôl).
 • Zľava 50 eur, ak má člen min. 5 aktívnych Vedúcich programu a min. 5 aktívnych Školiteľov a Hodnotiteľov programu (platí pre všetkých členov Klubu).
 • Pri vyškolení minimálne 6 Vedúcich programu alebo 6 Školiteľov a Hodnotiteľov DE, v prípade, že člen Klubu na vlastné náklady zabezpečí priestory a stravu počas školenia, bude členovi Dodatočný členský príspevok za vyškolenie daných účastníkov školenia odpustený.


Členský príspevok za účastníkov v programe DofE sa mení podľa úrovne programu:

 • Bronz - 30 eur
 • Striebro - 45 eur (v prípade pokračovania z bronzovej úrovne - 30 eur)
 • Zlato - 60 eur (v prípade pokračovania zo striebornej úrovne - 45 eur)

Odpustenie účastníckeho poplatku v programe DofE - Príspevok za účastníka odpúšťame na základe ústneho alebo písomného vyjadrenia Vedúceho, že sa účastník nachádza v ťažkej životnej situácií a nemôže si dovoliť príspevok zaplatiť.  

Všetky príspevky hradí člen Klubu združenia organizácii The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. každý rok do konca
februára kalendárneho roka. Dodatočný členský príspevok za účastníkov v programe DofE môžu členovia vyzbierať od svojich účastníkov programu DofE alebo ho účastníci môžu uhradiť za člena Klubu prostredníctvom platobnej brány PayPal.  

Člen si môže vypočítať alebo overiť Celkový ročný členský príspevok v programe pomocou nástroja Kalkulačka členských príspevkov v Klube združenia. V prípade zmeny výšky príspevkov, účinnosť pripadá vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka.  


Celkový ročný príspevok platí člen každý rok na tzv. transparentný účet, ktorý je verejne prístupný a na ktorom si môže ktokoľvek overiť využívanie členských príspevkov v Klube združenia DOFE SK.

Príspevky sú hradené na základe výzvy na úhradu členského na transparentný účet vedený vo Fio banke:
IBAN: SK 6883 3000 0000 2100 982979, SWIFT: FIOSKBAXXX.