Pridajte sa k DofE učiteľom


Overený a uznávaný britský kráľovský rozvojový program, ktorý podporuje mladých v komplexnom rozvoji už od 1956.

  • funguje vo viac ako 130 krajinách
  • rozvíja mladých ľudí vo veku 14 - 24
  • študenti si plnia ciele pod vedením mentorov zo škôl
  • zlepšujú tým svoju cieľavedomosť, vytrvalosť a motiváciu


ŠKOLENIA NÁJDETE TU.
Staňte sa jedným z viac ako tisícpäťsto učiteľov
a pracovníkov s mládežou, ktorí už zohrávajú v tomto procese svoju významnú úlohu. Stretnite britského veľvyslanca, prezidenta či dokonca aj princa Edwarda, ktorý zaštrešuje svetové DofE!✅ Novinka: Sme súčasťou INOVAČNÉHO VZDELÁVANIA, vďaka DofE viete získať 3% k PLATU
✅ Zlepšíte si MENTORSKÉ zručnosti
✅ Zažijete unikátne PODUJATIA pre učiteľov
✅ Získate oceňované medzinárodné ŠKOLENIA
✅ OCENEŇUJEME prácu učiteľa počas slávnostnej ceremónie 
✅ Zlepšujeme VZŤAHY s mladými aj s kolegami v zborovni


Pripojte sa k DofE komunite!(template)

“Ten pocit, že sa mladí ľudia posúvajú je na nezaplatenie. Vidím ako niečo zvládnu, ako sú na seba hrdí, ako sa im zvyšuje sebavedomie. To mi dáva veľa, možno aj viac ako predávanie vedomostí.”
Ľudmila Šoltisová, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Učiteľka a Vedúca DofE 

DofE u nás na škole nie som len ja, ale aj všetci absolventi a moji kolegovia. Všetci totiž hráme v tomto procese svoje úlohy.”
Jarmila Javorková, učiteľka zo Slovenskej komory učiteľov a Vedúca DofE1. Prihlásiť sa a absolvovať naše zážitkové školenie pre Vedúcich DofE.
2. V septembri pomôcť Koordinátorovi DofE a nadchnúť pre DofE ďalších študentov.
3. Po registrácii pomôcť mladým nastaviť si ciele a méty, ktoré ich k nim dovedú.
4. Stretávať sa so skupinou Dofákov, podporovať ich na ceste a povzbudzovať ich.
5. Na konci roka sa s nimi tešiť z úspechu, ktorý ste spoločne dosiahli.
6. Užiť si ceremóniu, kde si preberú cenu a kde si nájdeme priestor na to, aby sme vyjadrili našu vďaku a obdiv.


Pre koordinátorov a riaditeľov škôl máme špeciálny projekt Diamantová cena. Zameriava sa na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností.
Aj tak rozličné svety ako je školstvo a biznis sa vedia navzájom obohatiť a inšpirovať,” vysvetľuje Karol Vörös, zo spoločnosti ZSE, ktorý je mentorom jednej zo škôl.
Na školách pomáhajú počas celého procesu Diamantovej ceny mentori z biznisu, ktorí pomáhajú aplikovať vlastné skúsenosti do praxe na školách prostredníctvom inšpiratívnych workshopov. 

Projekt DoFin je zase zameraný na financie a šírenie finančnej gramotnosti. V spolupráci s Nadáciou NBS a značkou 5peňazí. 

Zapojte sa do nášho programu a vyberte si niektoré z aktuálnych školení