Mentori a mentorky z biznisu

Mentori z biznisu (Leaders of Tomorrow, skrátene LoT) je program vytvorený na mieru pre našich firemných partnerov. 

Ide o rozvojový program, kde sa ľudia z firemného prostredia stávajú lídrami mladých ľudí v rámci vzdelávacieho programu DofE. Okrem toho majú zaujímavé prednášky pod hlavičkou Grow with DofE ako napríklad Psychologické bezpečie v práci, Myšlienkové mapy, Timemanagment či špeciálne eventy ako napríklad Coffe s DofE či Hohoho party.

Skúsenosti s programom Leaders of Tomorrow:


O čo ide?

Špeciálny vzdelávací a rozvojový program pre firmy, ktorý spája vzdelávanie a prax na jednom mieste. Talenti s manažérskym potenciálom sprevádzajú mladých ľudí a podporujú ich pri absolvovaní programu. Pomocou tejto praktickej skúsenosti rastú vo svojich schopnostiach.

K dipozícii majú špecializované prednášky, neformálne networkingové stretnutia a Learning circles, kde majú priestor a možnosť pravidelne reflektovať to čo sa za 9 mesiacov naučili.


Čo získa zamestnanec:  

 • Prelearning a 2 dňové DofE školenie zamerané na nastavenie SMART cieľov, mentoring, budovanie vzťahu s tínedžerom, práca s motiváciou, históriu a dopad DofE
 • Prednášky na rôzne témy ako napríklad Umenie porozumenia, Myšlienkové mapy, Zvládajte stres s ľahkosťou v hodnote - tie sme mali v tomto ročníku
 • 9 mesiacov Learning by doing - práca s mladým človekom, feedback, systém ORB  
 • 9 mesiacov support projektovej líderky Alexandra Kello  
 • 3x zdieľacie a networkingové stretnutie Coffee s DofE v skupine Leaders of tomorrow  
 • 3x zdielacie stretnutie Learning Circle s cieľom reflektovať cestu v programe LoT a svoj vlastný rozvoj
 • 2x neformálny networking na zábavných stretnutiach HoHoHo a ByeBye párty
 • Možnosť stanoviť si vlastné ciele ako inšpirácia od mladých ľudí
 • Certifikát o účasti na rozvoji mladých cez Leaders of Tomorrow
 • Účasť na ceremónii, kde si študent preberie prestížnu cenu
 • Možnosť darovať 3% z dane, keďže ide o dobrovoľnícku aktivitu, ktorá presahuje 40 hodín ročne


Čo získa firma:  

 • Priestor na dlhodobý rozvoj zamestnancov v praxi cez DofE
 • Kvalitné prednášky podľa najnovšých HR trendov v Grow with DofE
 • Priestor na neformálne stretnutia medzi kolegami  
 • Priestor na rozvoj talent poolu v leadershipe
 • Dosah na generáciu potenciálnych kolegov
 • Systematicky podporí rozvoj mladých ľudí a učiteľov na Slovensku
 • CSR aktivitu, ktorá zvyšuje will zamestnanca zostať vo firme dlhšie

Čo je DofE?

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový  program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov príležitosť rozvinúť
schopnosti užitočné pre život: cieľavedomosť, vytrvalosť a vnútornú motivováciu. Do programu sa ročne zapája 1,3 milióna mladých ľudí zo 130 krajín.

Ocenenie DofE uznávajú nielen zahraničné univerzity ale aj veľké firmy na Slovensku. Zapojení študenti sa vďaka tejto skúsenosti učia to, čo budú potrebovať aj na trhu práce: ako si nastavovať merateľné ciele v rôznych oblastiach života, cibria svoju vytrvalosť a hľadajú motiváciu kráčať za tým, čo si na začiatku svojej cesty zaumienili. Zažívajú nové zážitky, objavujú a expedíciách spoznávajú nových priateľov a trénujú tímovú prácu.

Ako hodnotia program LoT jeho účastníci?  

 • 100% zapojených lídrov tvrdí, že program naplnil ich motivácie a očakávania  
 • 85% sa zlepšilo v komunikácii a v prijímaní a dávaní späťnej väzby
 • 57% si zlepšilo schopnosť viesť ľudí
 • 95% z tých, čo odpovedali tvrdia, že ich práca s mladými ľuďmi napĺňa
 • 100% z tých, čo odpovedali tvrdia, že sú radi, že ich firma podporuje rozvoj mladých ľudí
 • (Prieskum spätnej väzby účastníkov v programe Leaders of Tomorrow v školskom roku 2016/2017 a 2021/2022)

Partneri zapojení do programu LoT:

Pridajte sa k nám a vyskúšajte si program LoT vo svojej firme!