Ponuky rezidenčných pobytov

Si na zlate a nevieš čo s rezidenčným projektom? Inšpiruj sa.

Táto nezabudnuteľná aktivita čaká tých, ktorí sa rozhodnú plniť najvyššiu - zlatú úroveň DofE. Pôjdeš na miesto, ktoré nepoznáš a budeš sa venovať niečomu zaujímavému a zmysluplnému. Môže ísť o tábor, vzdelávací pobyt, dobrovoľnícky projekt či Erasmus+ výmenu.

 1. Checkni si zoznam rezidenčných ponúk
 2. Zisti, či projekt spĺňa všetky DofE požiadavky (minimálne 5 nocí v novom prostredí s novými ľuďmi…)
 3. Ozvi sa danej organizácii alebo inštitúcii a prihlás sa 
 4. Hor sa na rezidenčný projekt a zážitky :)

Príklady aktivít: 

 • Vedúci na letnom tábore
 • Outdoorový dobrodružný kurz
 • Jazykový kurz
 • Mládežnícky parlament
 • Dobrovoľnícka práca v národnom parku
 • Čistenie životného prostredia
 • Workcamp
 • Výpomoc na púti
 • Účasť na variacom kurze
 • Práca pre charitatívnu organizáciu
 • Práca v opatrovateľskom ústave alebo nemocnici
 • Renovačné projekty
 • Kurzy dobrodružných outdoorových aktivít
 • Dobrovoľné športové trénerstvo
 • Rozvoj športových zručností

 

- https://mladiinfo.sk/

-https://growni.sk/dobrovolnictvo

-https://youth.europa.eu/go-abroad/volunteering/volunteer-around-world_sk

-https://www.facebook.com/SYTEV/