Tím DofE Slovensko

Národná kancelária DofE Slovensko sídli v Bratislave. Jej cieľom je rozširovať program po celom Slovensku a ponúknuť ho tak čo najväčšiemu počtu mladých ľudí.

V prípade akýchkoľvek otázok nás pokojne kontaktujte.

Národná kancelária DofE

Miloš Ondrášik

Spoluzakladateľ a riaditeľ

Nadšenec pre zážitkovú pedagogiku, inovácie vo vzdelávaní a využívanie metód neformálneho vzdelávania pri práci s mládežou. Garant vzdelávania inštruktorov a dobrovoľník v mládežníckej organizácii Plusko. V organizáciách Iuventa, Eurodesk, Tvoj Buddy či ternYpe sa venoval témam inklúzie znevýhodnenej a rómskej mládeže a zvyšovaniu mobility mladých ľudí. Vyštudoval analytickú filozofiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ďalšie skúsenosti získal štúdiom Executive development programu na University of Surrey. V roku 2015 bol spolu s Mariánom zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.

milos.ondrasik@dofe.sk     

Jana Mikulášova

Programová riaditeľka

Janka vyštudovala aplikovanú ekonómiu a verejnú politiku na FSEV UK. Počas štúdia stážovala v mimovládnych organizáciách ako je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť alebo v Transparency International Slovensko. Jej najväčšou srdcovkou bola dobrovoľnícka práca v OZ Bublina, kde sa venovala deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín. Janka si vďaka dvojročnej skúsenosti v programe Teach for Slovakia uvedomila, aké je dôležité rozvíjať u mladých ľudí ich charakterové vlastnosti. 

jana.mikulasova@dofe.sk     +421 948 667 301

Andrea Vrbovská

Head of Communication and Fundraising

Andrea verí, že dobrý obsah berie všetko. Aj preto sa po ôsmich rokoch v médiách pridala k DofE. Verí, že každý mladý človek môže uspieť, ak dostane správny podnet na vzdelanie a nástroje, ktoré sú overené a fungujú v praxi. Začínala ako redaktorka publicistiky v Hospodárskych novinách a z vydavateľstva odchádzala po rokoch ako riaditeľka digitálnych médií. Dnes sa stará o to, aby sa príbeh DofE a jej absolventom dostal všade tam, kde môže pomôcť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí.

andrea.vrbovska@dofe.sk     +421 910 916 731

Vladimír Suttner

Head of Operations

Pre Vlada je životné poslanie tou najdôležitejšou premisou pre dosiahnutie naplneného života jednotlivca, ako aj budovanie zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Zároveň považuje každú osobu za hodnú príležitosti. Z tohoto dôvodu sa rozhodol využiť svoje skúsenosti zo sveta biznisu v oblasti vzdelávania. Ako člen tímu DofE pracuje na odstránení balastu z pliec kolegov, a tak prispieva k lepšiemu vzdelaniu budúceho/ej „Hawkinga“, „Doudnej“, „Turinga“, „Herschela“, „Curie“, či  „Carson“.

vladimir.suttner@dofe.sk     +421 907 895 483

Denis Mačor

Komunikačný manažér

Odjakživa má blízko k textu a snáď všetkým jeho formám. Študoval scenáristiku a filmovú dramaturgiu v Banskej Bystrici a v Bratislave. Následne vystriedal viaceré mestá - Brno, Prahu, Londýn, aby napokon zakotvil v našom hlavnom meste, ktoré si zamiloval. Venuje sa predovšetkým čítaniu a písaniu, no a práve tieto dva koníčky sa spojili aj v jeho DofE pozícii. Vrámci nej sa bude starať o spôsoby, akými chce organizácia hovoriť o organizačných, ale aj civilných témach a hodnotách.

denis.macor@dofe.sk    +421 902 064 979

Kristína Talabová

Online špecialistka

Vyštudovala obchodnú administratívu na Jönköping University vo Švédsku a marketing na IMC FH Krems v Rakúsku. Popri štúdiu pracovala v startupovom aj korporátnom prostredí, doma i v zahraničí. Dva mesiace počas pandémie strávila ako dobrovoľníčka v Záhrebe v rámci European Solidarity Corps. Pochádza z Kopaníc a vo voľnom čase sa venuje dobrovoľníctvu ako predsedníčka občianskeho združenia Kopanice v kroji. Do tímu DofE prišla ako Online špecialistka.

kristina.talabova@dofe.sk     +421949126288

Michaela Pavlovič

Manažérka programu pre západné Slovensko

Vzdelávanie, matematika a dobrovoľníctvo sú témy, ktoré Mišku sprevádzali na jej doterajšej ceste životom. Za jeden z najformatívnejších zážitkov považuje roky dobrovoľníctva v neziskovej organizácii P-mat, ktoré ju prvotne priviedli k tematike vzdelávania a rozvoja. Táto skúsenosť ju inšpirovala k vlastnému rozvoju a neskôr k rozširovaniu obzorov v metodike zážitkovej pedagogiky. Aj vďaka svojej radosti z matematiky absolvovala štúdium manažérskej matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. 

michaela.pavlovic@dofe.sk     +421 903 608 617

Vladimír Randa

Manažér programu pre stredné Slovensko

Vlado vyštudoval matematiku a manažment na UK v Bratislave a takmer 10 rokov pôsobil v treťom sektore ako lektor zažitkového vzdelávania, správca outdoorového športoviska a riaditeľ občianskeho združenia. Jeho témou je najmä osobnostný rozvoj mladých ľudí a podpora ich občianskeho aktivizmu. Sám je príkladom angažovaného občana, ktorý prešiel z tretieho sektora na niekoľko rokov do plného výkonu v komunálnej politike. 

vladimir.randa@dofe.sk     +421 949 754 146

Petra Kozáková

Manažérka programu pre Bratislavský kraj

Petra študovala klinickú biochémiu na UK v Bratislave. Počas vysokej školy sa aktívne venovala práci s deťmi a mládežou na Orave. Tiež prostredníctvom UPeCe pripravovala dobrovoľníkov na misie do Rumunska. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v softvérovej firme a neskôr sa rozhodla vstúpiť do programu Teach for Slovakia, cez ktorý sa dostala do Lozorna, kde pôsobila tri roky ako učiteľka na Základnej škole. V DofE má na starosti Bratislavský kraj.

petra.kozakova@dofe.sk     +421 944 573 700       

Ján Smolka

Manažér programu pre východné Slovensko

Pôsobenie v skautingu Janka ovplyvnilo natoľko, že sa rozhodol vyštudovať rekreológiu so zameraním na zážitkovú pedagogiku na Univerzite Palackého v Olomouci. Je presvedčený, že cesta kvalitného vzdelávacieho systému je cestou k zmene Slovenska. Preto sa prihlásil do programu Teach for Slovakia, kde sa na dva roky stal učiteľom na ZŠ v Spišskom Štvrtku. Okrem iného, pôsobil ako mentor v organizácii Divé maky a pomáhal organizovať rozličné zážitkovo-vzdelávacie projekty v spolupráci s Prázdninovou Školou Lipnice a Pluskom. 

jan.smolka@dofe.sk     +421 948 020 775

Michaela Maličká

Projektová manažérka

Miška študovala učiteľstvo histórie a slovenského jazyka v Bratislave a v Londýne, čo v nej okrem lásky k histórii a literatúre zanechalo aj túžbu prispieť k pozitívnej zmene v slovenskom školstve. V rámci programu Teach for Slovakia učila deti na ZŠ v Lozorne a následne sa v marketingovo-recruiterskej pozícii venovala náboru nových účastníkov. Bližšie spoznala, aké sú potreby mladých ľudí a zároveň s akými výzvami bojujú v našich školách nielen študenti, ale aj učitelia a riaditelia - mnohé z nich adresujú práve rastové projekty, o ktoré sa stará ako projektová manažérka v rámci DofE.

michaela.malicka@dofe.sk  +421 918 504 560

Alžbeta Haragová

Event manažérka

Alžbeta vyštudovala genetiku na UK v Bratislave. Počas štúdia sa venovala práci s mládežou ako animátorka a dobrovoľníčka v detskej ľudovej hudbe. Po VŠ pracovala ako výskumná pracovníčka na Slovenskej akadémii vied, ale aj ako lektorka genetiky. Postupne cítila, že ju to ťahá viac k učiteľstvu a preto sa rozhodla pre štúdium DPŠ na UMB v Banskej Bystrici. Momentálne pôsobí aj ako učiteľka biológie na gymnáziu. Alžbet túži po zmenách v slovenskom školstve a preto participuje na projektoch, ktoré prispievajú k postupnému zlepšovaniu vzdelávania.

alzbeta.haragova@dofe.sk    

Alexandra Kello

Manažérka firemných partnerstiev

Sandra dlhoročne pôsobí ako lektorka vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. Pracovala v školskom prostredí, realizovala rovojové programy v biznis sfére aj v neziskovom sektore. Venuje sa rozvoju kreatívneho myslenia a podpore tímovej spolupráce. Vo svojich tréningoch sa zameriava na zážitkové vzdelávanie a interaktívny rozvoj. Voľný čas trávi rada so svojou rodinou v hudbe a radosti. Záleží jej na neustálom raste, preto sa snaží neustále rozvíjať seba, aby mohla inšpirovat druhých.

alexandra.kello@dofe.sk     +421 905 335 352

Karin Fízlová

Finančná a backoffice manažérka

Karin je prakticky zmýšľajúci človek, a preto sa rozhodla pre štúdium účtovníctva a finančného manažmentu, ktoré absolvovala prevažne na Slovensku a istý čas v Taliansku. Počas štúdia sa vo voľnom čase venovala dobrovoľníckej činnosti v občianskom združení INEX Slovakia. Aj keď v minulosti pracovala v rôznych oblastiach, najmä účtovníctva, coworkingu a turizmu, vďaka osobným skúsenostiam s dobrovoľníctvom a neformálnym vzdelávaním sa rozhodla zakotviť v neziskovej sfére.

karin.fizlova@dofe.sk     +421 911 133 713

Karin Selešová

Koordinátorka projektov

Karin vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po vysokoškolskom štúdiu absolvovala pracovné stáže v Taliansku a v Poľsku. Neskôr pracovala v súkromnom a verejnom sektore a následne odcestovala ako dobrovoľníčka do Talianska. Tam objavila vášeň pracovať na neziskových projektoch, ktoré majú dopad na rozvoj spoločnosti a miestnych komunít. V DofE pracuje na projekte Stand by me.

karin.selesova@dofe.sk    +421 907 812 037

Zuzana Mészárosová

Programová manažérka pre program Stand By Me

Odjakživa chcela pracovať s ľuďmi a prispievať k rozvoju spoločnosti a tak sa rozhodla pre štúdium na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde istý čas pobudla aj na doktorandskom štúdiu. Práve počas neho si uvedomila dôležitosť student-centred learning prístupu k vzdelávaniu. Práve DofE vníma ako perfektne fungujúci príklad tohto prístupu, nakoľko účastníci programu sami rozhodujú o tom, čomu sa budú venovať a akým spôsobom dosiahnu svoje ciele. Zuzka je nadšenkyňou pre celoživotné vzdelávanie a osobnostný rozvoj a preto sa v tomto snaží ísť príkladom. A tak pokiaľ ju mimo práce nestretnete s rodinou, určite bude na nejakom kurze, alebo workshope.

zuzana.meszarosova@dofe.sk     +421 903 862 563

Terézia Mičechová

PM Admin guru

Po 5-ročnom štúdiu francúzštiny na bilingválnom gymnáziu v Žiline, kde mala možnosť DofE absolvovať, sa Terezka rozhodla pre štúdium práva, a zarovno s tým aj pre prácu v DofE. Vždy ju bavilo pracovať na niečom, čo je obohacujúce pre spoločnosť aj pre ňu, a zastáva názor, že práca musí človeka v prvom rade napĺňať a baviť. Vždy mala bližšie k slovám a textom ako k číslam, a preto je rada, že sa v DofE môže podieľať na chode ambasádorského programu, komunikácii so záujemcami o program a úlohách, ktoré ju bavia.

terezia.micechova@dofe.sk

Alexandra Kupčiová

Junior komunikačná guru

Alexandra sa prvýkrát zapojila do DofE v 16-rokoch, kedy absolvovala bronzovú a neskôr aj striebornou úroveň. Okrem toho sa stala ambasádorkou a posudzovateľkou aktivít niekoľkých dalších účastníkov programu. Aktuálne študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, no skúsila si aj štúdium vo Fínsku na Aalto University School of Business. Miluje zvieratá a jej najväčšou záľubou je šport a cestovanie. Vo svojom voľnom čase sa venuje najmä jazdectvu a fitness. Ak ju nezastihnete na ranči alebo vo fitku, tak je určite na cestách a spoznáva svet. 

alexandra.kupciova@dofe.sk

Karolína Pavlíková

Junior komunikačná guru

Karolína sa do DofE zapojila v 15-rokoch najskôr ako absolventka a postupne si prešla všetkými úrovňami aj DofE ambasádorstvom. Aj vďaka DofE získala štipendium na strednú školu v Škótsku, kde sa po ukončení stredoškolského štúdia rozhodla zostať a momentálne študuje architektúru na University of Edinburgh. Vo svojom voľnom čase sa venuje behu, pleteniu, dobrovoľníctvu a ak ju nezastihnete pri týchto aktivitách, tak je určite v študentskom divadle.

karolina.pavlikova@dofe.sk

Sára Dutková

Junior komunikačná guru

Sára študuje na bilingválnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Do DofE zapojila v 16-rokoch najskôr ako absolventka bronzovej úrovne a momentálne pokračuje na zlatej úrovni. Postupom času sa stala aj DofE ambasádorom a vedúcou. Aj vďaka DofE sa vo svojom voľnom čase venuje mládežníckym organizáciám ako Mládež Slovenského Červeného Kríža a Mládežnícky parlament mesta SNV, moderovaniu, či vysielaniu lokálneho spravodajstva. Ak ju nezastihnete pri týchto aktivitách, tak je určite v prírode na túre so svojím psíkom alebo s dobrou knihou v knižnici.

sara.dutkova@dofe.sk

Magdaléna Kondela

Program support

Magdaléna študovala na Univerzite Karlovej a The University of Manchester, kde sa venovala téme vzdelávania a ľudských práv. K tejto problematike ju priviedli aj mnohé dobrovoľnícke a pracovné skúsenosti (Forum 2000, Teach for Slovakia, Nadace pro rozvoj vzdělání, Riverside School Prague). Verí, že vzdelávanie a rozvoj je celoživotná výzva pre nás všetkých. Vyrastala v Rajeckej doline a po cestovaní po svete sa s rodinou vrátila do domácich končín a zakotvila v milovanej Žiline, odkiaľ má na starosti práve región stredného Slovenska. 

magdalena.kondela@dofe.sk     +421 908 709 994

Alexandra Gavulová

Program Support

Saška je študentkou medicínskej biológie na UK v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje neformálnemu vzdelávaniu cez rôzne rozvojové programy, dobrovoľníctvu a inštruktorstvu lyžovania. Je absolventkou všetkých troch úrovní DofE programu a veľmi rada by tento zážitok sprostredkovala aj ďalším mladým ľuďom. 

alexandra.gavulova@dofe.sk    

Martina Svitková

Admin guru

Maťka vyštudovala ekonómiu a manažment na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia na vysokej škole stážovala v organizácii Teach for Slovakia, kde pracuje aj v súčasnosti. Nezisková sféra je jej natoľko blízka, že sa rozhodla svoje pôsobenie rozšíriť a pridala sa aj do DofE. V DofE je súčasťou operations tímu a vypomáha s administratívnymi úlohami. Svojou prácou sa snaží podporiť organizácie, ktoré majú pozitívny dopad na našu spoločnosť. 

martina.svitkova@dofe.sk      +421 908 410 601      

Správna rada

Pavel Trenka

Predseda Správnej rady

Čestný člen predstavenstva a bývalý CEO HB Reavis Group. Pred svojím pôsobením v HB Reavise pôsobil v spoločnosti McKinsey & Company v rámci krajín strednej a východnej Európy a USA a v investičnej banke Bank Austria na Slovensku. V prípade záujmu kontaktovať Správnu radu a Dozornú radu ohľadom spätnej väzby, akéhokoľvek oznámenia či informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie a poskytovanie programu na Slovensku prosím napíšte na mailovú adresu pavel.trenka@dofe.sk.


pavel.trenka@dofe.sk

Ivan Peschl

Člen Správnej rady

Ivan je od 2021 poradca primátora a riaditeľ Útvaru správy mestských podnikov na Magistráte mesta Bratislava. Predtým Ivan viedol spoločnosť Towercom, a.s., kde pracoval v spoločnosti od roku 2008 ako finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa. V minulosti pôsobil ako CFO a člen predstavenstva satelitnej platformy Skylink. Je zakladajúcim členom Slovenskej komory znalcov a súdny znalec v odvetví ekonómia a manažment. Vyštudoval London School of Economics and Political Science, Executive Global Masters in Management, Master's degree alternatívu LSE k MBA (2015-2017) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1998).  

Miroslava Rychtárechová

Členka Správnej rady

Mirka je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Venuje vytváraniu dobrého miesta pre prácu pre viac ako 9 000 kolegov na obchodoch a centrálnej kancelárii. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete Hypermarketov ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Práve projekt Tesco Anjel  – pomoc kolegom v núdzi je jej doposiaľ najväčšia motivácia a inšpirácia v tom, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco aj ako členkou dozornej rady Tesco Stores SR a.s.

Dozorná rada

Peter Čerešník

Člen Dozornej rady

Od októbra 2017 je Peter Čerešník členom predstavenstva HB Reavis Group. Vedie pracovné tímy v Bratislave, Varšave, Budapešti, Prahe a v Londýne. Pred tým pôsobil v spoločnosti HB Reavis na pozícii Group Leasing, Marketing and IT Director. V minulosti pôsobil na vedúcich pozíciách v IT sektore, ako generálny riaditeľ v spoločnosti Exe a ako Country Manager v spoločnostiach Microsoft a SAS Institute. Je absolventom University of New York v Prahe a City University v Bratislave (MBA). Peter podporuje program DofE a Národnú kanceláriu na Slovensku od jej založenia.

Branislav Kleskeň

Spoluzakladateľ a člen Dozornej rady

Branislav vedie LEAF, neziskovú organizáciu zameranú na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko, ktorí ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Aktivity LEAFu slúžia jednotlivcom vo veku 15 až 35 rokov a pokrývajú oblasti budovania strednej školy pre nadaných študentov, zmiernenia odlivu mozgov a rozvoja mladých profesionálov.  Predtým ako Partner v McKinsey & Company, Branislav má skúsenosť z niekoľkých kontinentov v zlepšovaní výkonu podnikov, budovaní nových biznisov a v zlešovaní vzdelávania. 


branislav.klesken@leaf.sk

Jiří Zrůst

Spoluzakladateľ a člen Dozornej rady

Čestný predseda World Fellowship, Jiří začal svoje pôsobenie v charite v roku 2010, keď prevzal úlohu predsedu Správnej rady DofE ČR. Po úspešnej reštrukturalizácii a reštarte programu vo svojej rodnej krajine sa Jiří v roku 2015 stal spoluzakladateľom DofE na Slovensku. Obe krajiny zaznamenali výrazný nárast účastníkov. Jiří je partnerom a vedúcim infraštruktúry v CVC Capital Partners, do ktorej nastúpil v roku 2022 z Macquarie Asset Management, kde viac ako desať rokov pôsobil ako Senior Managing Director. Dohliadal na pokrytie a originačné aktivity a na správu existujúcich portfóliových investícií v Európe. Pred príchodom do Macquarie strávil Jiří 17 rokov v sektore dopravy a logistiky, najskôr ako finančný riaditeľ a neskôr ako generálny riaditeľ, pričom riadil rozsiahle projekty obratu a konsolidácie trhu v Európe, Austrálii a Severnej Amerike. Jiří má vzdelanie v oblasti priemyselného inžinierstva a titul Master of Business Administration na Open University Business School vo Veľkej Británii.


jiri.zrust@dofe.cz

Školitelia

Igor Takáč

Školiteľ

Igor pracuje v Národnom projekte Terénna sociálna práca (Implementačná agentúra MPSVR SR). Skvalitňovanie služieb pre znevýhodnené skupiny ľudí je pre neho poslaním aj koníčkom zároveň. So sociálnou prácou sa zoznámil v Občianskom združení Pomocná ruka, kde pôsobil od roku 2008. Svoje školiteľské skúsenosti zbieral vďaka spolupráci s Iuventou a neziskovými organizáciami pri tvorbe rôznych školení a workshopov.  

Michaela Bubelíniová

Školiteľka

Miška pôsobí v rozvoji ľudí aj tímov viac ako 20 rokov. Má skúsenosti s veľmi rôznorodými cieľovými skupinami – od detí a mladých ľudí (študentov - najmä učiteľstva, sociálnej práce  a psychológie), cez učiteľov a pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po zamestnancov z rôznych firiem (na rozličných úrovniach riadení aj pracovných pozíciách). Je dlhoročnou aktívnou členkou organizácie Outward Bound Slovensko (OBS), ktorá pomáha ľuďom byť úspešnými v živote, rozvíjať ich vlastný potenciál a vedie ich k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. To všetko prostredníctvom zážitkového učenia, prácou v prírodnom prostredí a prekonávaním vlastných hraníc. OBS je spriatelená cez svoje hodnoty a princípy aj s Dofe. 

Marek Kmeť

Školiteľ

Marek študoval špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Roky učil, neskôr prešiel aj pozíciami v manažment a biznis sfére, aby sa opäť vrátil k lektorovaniu. Má vlastnú vzdelávaciu agentúru a baví ho pracovať s potenciálom ľudí. Špecializuje sa na tréningy soft skills a manažérske vzdelávanie. V mladosti sa dlhodobo venoval džudu a dnes a k nemu vrátil ako štatutár NGO. 

Lukáš Hrošovský

Školiteľ

Pracovník s mládežou v oblasti riadenia organizácie SYTEV ako aj jej zakladateľ. Cez organizáciu SYTEV Lukáš vykonáva činnosť Informačného centra mladých, Kysuckého dobrovoľníckeho centra, Otvoreného centra DofE, koordinuje rozvojový program Show your talent v Žilinskom kraji ako aj koordinuje YC|Mládežnícku klubovňu a Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament. Momentálne lektoruje a školí pre desiatky organizácií v rôznych programoch a akreditovaných vzdelávaniach a zastáva pozíciu Koordinátora projektu Klubovne Trnava pre mesto Trnava kde buduje mládežnícke klubovne na rôznych sídliskách cez participáciu. 

Petra Gubišová

Školiteľka

Vyštudovala v Nitre slovenčinu a politológiu. Pôsobila na niekoľkých manažérskych pozíciách v oblasti HR, kde zastrešovala výbery zamestnancov, sociálnu politiku, zamestnanecké vzťahy, vzdelávanie. To posledné ju priviedlo k lektorskej činnosti. Ako lektorka sa špecializuje na soft skills, ale aj oblasť náboru. Voľný čas venuje lyžovaniu, turistike, či čítaniu kníh. 

Tomáš Macko

Školiteľ

Manžel výbornej ženy, otec dvoch krásných dcér, bývalý učiteľ matematiky, ktorý rozvíjal rôzne mimoškolské aktivity: zážitkové pobyty pre žiakov, stavba workoutového ihriska, kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov. Rád sa učím: psychoterapeutický kurz, zážitková pedagogika, krízová intervencia. Rád športujem, čítam a som.  Pracovať v DofE s tímom parádnych ľudí vnímam ako ďalšiu príležitosť, počas ktorej sa môže veľa naučiť.

Michal Keim

Školiteľ

Milovník hôr a zážitkového vzdelávania, bývalý učiteľ dejepisu a inštruktor lezenia. Lásku k neformálnemu vzdelávaniu získal vďaka Štúdiu Zážitku Outward Bound Slovensko o.z. Skúsenosti na mori a súši zocelil v Outward Bound Hong Kong a rôznych medzinárodnych tréningoch. V zime aj v lete trávi najradšej voľný čas v horách a na cestách. "Tie najdlhšie cesty začínajú prvým krokom." Lao-c'

Kvetka Legerská

Školiteľka

Kvetka svoj čas delí medzi prácu projektovej manažérky na Mestskom úrade v Ružomberku a neformálne vzdelávanie v OZ Lokál, ktorým zastrešuje všetky svoje tvorivé aktivity. Už viac ako 15 rokov sa venuje práci s mládežou a s pracovníkmi s mládežou. V zime najradšej trávi čas na lyžiach a v lete v horách. 

Lucia Rossová

Školiteľka

Lucia svoj pracovný čas delí medzi niekoľko organizácií. Jej srdcové témy sú dobrovoľníctvo, enviro aktivity a neformálne vzdelávanie. Pracuje s deťmi, mladými ľuďmi, učiteľmi a učiteľkami, koordinátormi v organizáciách. Zázemie má hlavne v banskobystrickom Centre dobrovoľníctva, lektoruje zážitkové programy a je dlhoročnou skautkou. Miluje slovenské hory a je vyznávačkou gastroturistiky. 

Ján Smatana

Školiteľ

Po vyštudovaní odboru Umelá inteligencia na Technickej univerzite v Košiciach a niekoľkých rokoch v biznis sektore sa Ján začal intenzívnejšie venovať neformálnemu vzdelávaniu a práci s mládežou. Aktuálne pôsobí v mimovládnom sektore ako projektový manažér, metodik, lektor a technik. Je členom viacerých expertných a pracovných skupín venujúcich sa témam neformálneho vzdelávania a práci s mládežou na regionálnej aj národnej úrovni. A keďže nežije len prácou, vo voľnom čase sa venujem športu, rád cestuje a objavuje nové miesta a príležitosti.

Martin Sabo

Školiteľ

Martin momentálne pracuje ako sprievodca v cestovnom ruchu. Špecializuje sa hlavne na krajiny strednej Ázie a na Gruzínsko. Je bývalým učiteľom geografie, ale aktuálne učiteľské povolanie povesil na klinec. Rád stretáva nových ľudí, spoznáva ich zvyky, kultúru a históriu. No najradšej má cestovanie do hôr a za svoje najkrajšie zážitky z cestovania považuje trekovanie v Himalájach, Ťanšane či na Altaji. Programu DofE sa venuje už piaty rok a za tú dobu s malou pauzou viedol veľké množstvo účastníkov, ako v programe, tak aj na dobrodružných expedíciach. 
 

Spolupracovníci

Marián Zachar

Spoluzakladateľ, prvý riaditeľ a dobrovoľník

Mariánova vášeň sú riešenia s trvalým dopadom vo vzdelávaní a v udržateľnosti. Medzi rokmi 2010 a 2012 Implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva ako asistent a poradca ministra a spoluzaložil niekoľko programov zameraných na rozvoj talentovaných stredoškolákov v neziskovej organizácií LEAF. V roku 2015 spoluzaložil Národnú kanceláriu DofE na Slovensku, ktorá sa odvtedy stala jednou z najrýchlejšie rastúcich kancelárií DofE na svete a celkovo treťou najväčšou kanceláriou DofE v Európe. Po odovzdaní vedenia DofE v roku 2022, Marián presunul svoju energiu na boj s klimatickou krízou a momentálne pôsobí ako ESG špecialista vo firme HB Reavis. Bol vybratý do Aspen Young Leaders Programu, ktorý organizuje Aspen Institute Central Europe a spolu s Milošom bol tiež zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. Vyštudoval Politológiu a Medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite a ďalšie skúsenosti získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, University of California, Berkeley a INSEAD. V roku 2021 sa stal Marshall Memorial Fellow pri organizácií German Marshall Fund.

Peter Janiga

Poradca, dobrovoľník

Právnik v súkromnom sektore. Viacročný expertný dobrovoľník v oblasti práva a poradenstva, externý patrón dobrovoľníckych príležitostí v LEAF. Nadšenec pre celoživotné vzdelávanie, občiansku participáciu a umenie. Vyštudoval právo (Trnavská univerzita, UIB Španielsko) a postgraduálne aj medzinárodné vzťahy (Univerzita Komenského).

Peter Irikovský

Bývalý predseda Dozornej rady

Peter je Managing Partner v  stredoeurópskom venture investičnom holdingu LRJ Capital, ktorý investoval napr. do slovenskej firmy s lietajúcim autom, Aeromobil. Zároveň ako CEO vedie portfóliovú firmu Exponea, ktorá sa zameriava na real-time analytiku webov a online aplikácií. Predtým viedol firmu Slevomat, bol regionálny riaditeľ v Groupon UK a pôsobil v McKinsey & Company a KPMG. Vyštudoval informatiku na Karlovej Univerzite v Prahe a v roku 2014 bol zaradený do rebríčka 30 pod 30 magazínu Forbes na Slovensku. 

Michal Liday

Spolupracovník a bývalý člen Dozornej rady

Michal vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika a výpočtová technika. Neskôr pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave so špecializáciou na Kvantitatívne metódy v ekonómii. Absolvoval študijné stáže na Mankato State University v Minnesote (USA), City University v Londýne (VB) a Johannes Kepler Universität v Linzi (Rakúsko). V roku 2010 absolvoval General Management Program na Harvard Business School v Bostone (USA). Svoj profesijný život začal v roku 1992 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v Tatra banke na pozícií riaditeľa pobočky. Riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva sa stal v roku 2000. O päť rokov neskôr presmeroval svoje pôsobenie do oblasti retailového bankovníctva. Od roku 2007 bol členom predstavenstva Tatra banky zodpovedným za retailové bankovníctvo. V roku 2015 sa stal generálny riaditeľom a predsedom predstavenstva Tatra banky.