Partneri DofE

Naši partneri, ktorí veria v potenciál mladých ľudí na Slovensku

Sme veľmi radi, že DofE na Slovensku podporujú desiatky firiem, organizácií a darcov, ktorí veria v potenciál mladých ľudí.

Regionálne partnerstvá

Prečo podporovať DofE?

DofE je jedinečný celosvetový program, ktorý preukázateľne rozvíja cenné charakterové vlastnosti mladých ľudí. Učí ich, ako si nastaviť vlastné ciele a následne vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Tieto atribúty oceňujú aj zamestnávatelia a považujú ich za nevyhnutné pre rozvoj slovenského biznisu. Popri mladých ľuďoch aktívne podporujeme a rozvíjame aj ich prostredie - školy, učiteľov a pracovníkov s mládežou.

Staňte sa podporovateľom DofE.
Môžete nás podporiť ako individuálny darca TU alebo ako firma kontaktovaním našej Head of communications and fundraising.

Vaša podpora pomôže tisíckam mladých ľudí zapojiť sa do programu na Slovensku.

Naše ambície sú veľké.
 • V roku 2015 sme začínali s 12 školami a 181 mladými ľuďmi, ktorí chceli na sebe pracovať.
 • Po siedmych rokoch sme prekročili magickú hranicu a máme spolu skoro 5 500 absolventov.
 • Našim cieľom je do pár rokov zapojiť 10 000 mladých ľudí v jednom roku.

Mentori a mentorky z biznisu

V špeciálnom programe Leaders of Tomorrow (LoT) sa ľudia z biznis prostredia stávajú mentormi mladých Dofákov. Ich úlohou je pomáhať im s dosahovaním cieľov, viesť ich k dodržiavaniu časového plánu a poskytovať im všetku potrebnú podporu.

Zistiť viac!

Ako DofE pomáha v kariére

Zlaté ocenenie DofE je výhodou na trhu práce. Vo výberových procesoch ho zohľadňuje vyše 20 zamestnávateľov na Slovensku.

Chcem vedieť viac!

2% pre DofE

Darujte nám 2% z dane a dajte možnosť zažiť si úspech tisíckam mladých ľudí, ktorí sa do DofE zapájajú každý rok na celom Slovensku.

Chcem venovať svoje 2% DofE!

Ako zhodnocujeme vašu investíciu

Jeden dolár investovaný do DofE vytvorí hodnotu 4,27 dolára pre absolventov a spoločnosť. Prečítajte si, ako sme financovaní a ako zhodnocujeme vašu investíciu.

Chcem vedieť viac!

Čo DofE prináša?

Ocenenie DofE uznávajú nielen zahraničné univerzity ale aj veľké firmy na Slovensku. Zapojení študenti sa vďaka tejto skúsenosti učia to, čo budú potrebovať aj na trhu práce: ako si nastavovať merateľné ciele v rôznych oblastiach života, cibria svoju vytrvalosť a hľadajú motiváciu kráčať za tým, čo si na začiatku svojej cesty zaumienili. Zažívajú nové zážitky, objavujú, spoznávajú nových priateľov a na expedíciach trénujú tímovú prácu.

Čo konkrétne podporou DofE získate?

 • pomáhate rozvíjať tisícky mladých ľudí v rozvoji ich charakterových vlastností
 • dávate príležitosť pre mladých z rôzneho prostredia zažiť si úspech
 • podporujete výskumami overený medzinárodný program, ktorý funguje v 130 krajinách sveta
 • pomáhate vytvárať komunity aktívnych mladých ľudí, ktorým záleží na svojom okolí
 • cez program Leaders of Tomorrow spoznáte mladú generáciu a ste ako firma súčasťou zmeny vzdelávacieho systému
 • rozvíjate svojich zamestnancov a dávate im možnosť mentorovať a motivovať mladých ľudí v DofE
 • zapojíte sa do výchovy a rozvoja vašich budúcich zamestnancov
 • robíte zmysluplné CSR a venujete svoj čas a energiu dobrovoľníctvu, ktoré rozvíja vašu organizáciu, spoločnosť a komunitu
 • odovzdávate ocenenia a prezentujete svoje firemné hodnoty v spojení s DofE 
 • podporujete rozvoj viac ako tisícky učiteľov a pracovníkov s mládežou
 • pomáhate získavať klomplexné manažérke zručnosti pre riaditeľov a učiteľov cez Diamantovú cenu
 • máte zásluhu na budovaní aktívnej učiteľskej kominity, ktorá chce lepšie školstvo

Ako pomôžu vaše dary?

 • zapojenie najväčšieho počtu mladých ľudí do DofE
 • podpora dobrodružných expedícii a pobyt mladých v prírode
 • podpora ďalšieho vzdelávania a rozvoj pedagógov a dobrovoľníkov, ktorí vedú a mentorujú mladých ľudí
 • materiálna podpora škôl a inštitúcií zapojených do DofE
 • podpora rozširovania programu na celé Slovensko

DofE mení životy luďom na celom Slovensku

Martin Makai, zlatý absolvent

“Vďaka DofE je zo mňa úplne iný človek. Zdokonalil som sa v práci s mladými ľuďmi. Naučil som sa prijímať spätnú väzbu a nebrať si ju osobne. Som vytrvalejší a pokornejší."

Lenka Černá, zlatá absolventka

"DofE mi istým spôsobom zmenilo život. Bez neho by som sa určite nedostala k žonglovaniu, reklame, či profesionálnemu foteniu. Aj vďaka tejto skúsenosti som objavila smer, ktorým sa chcem uberať. DofE je jedna z najlepších príležitostí, ktoré môžu študenti využiť hlavne na strednej škole."

Matej Maďara, zlatý absolvent

"Vďaka DofE ma vybrali na dobrovoľnícky projekt European Solidarity Corpse, kde som pol roka pracoval s autistickými deťmi a v menšinových komunitách. Po návrate som aj vďaka zlatej cene DofE získal veľmi dobrú prácu. Prijali ma do banky ako programátora a analytika, čo bol môj dream job."

Šimon Babjak, zlatý absolvnet

“Vďaka DofE sa mi podarilo objaviť tému, pre ktorú mi horí srdce. Navyše mi program dodal akúsi kredibilitu a výsledky, na ktorých som mohol stavať, keď som sa uchádzal o pozíciu mládežníckeho delegáta OSN.”

Soňa Kmeťová, zlatá absolventka

"Vôbec neinklinujem k športu, ale práve DofE ma naučilo ako to zaradiť do môjho života a ukázalo mi, že je dôležité starať sa o svoje telo. Okrem toho, vďaka DofE som sa dokopala k tomu, čo by som asi inak nerobila - nocovala som tri dni v prírode.”

Anna Vrtiaková, zlatá absolventka

“Účasť v DofE hodnotím ako nesmierne cennú skúsenosť pre svoj profesijný a osobný život. DofE ma naučilo lepšie plánovať a pracovať s časom. Ako najväčší prínos vnímam osobnostný rozvoj, ktorým som za tie dva roky prešla. Uvedomila som si, že úspech nie sú iba akési čísla, ale aj moje schopnosti.”

Podorte mladú generáciu a ponúknite svojim kolegom možnosť rozvíjať sa, zlepšovať sa v leadershipe a zároveň spoznávať mladú generáciu.

Radi sa s vami stretneme a spoločne vymyslíme kontúry spolupráce, ktorá bude prínosom pre vašu firmu i zamestnacov, zároveň podporí mladých ľudí a zlepší vzdelávanie na Slovensku.

Náš transparentný účet: IBAN: SK 6883 3000 0000 2100 982979, SWIFT: FIOSKBAXXX.

Andrea Vrbovská | Head of communications and fundraising

andrea.vrbovska@dofe.sk+421 910 916 731