Výročné správy a výskumy

SROI: Investíciu do DofE zhodnotíme o 400%!

Do DofE sa oplatí investovať jednak kvôli silným príbehom a rovnako z dôvodu, že vieme dokázať akým spôsobom sa mladí rozvíjajú a ako ich rozvoj vplýva na spoločnosť. Podľa metodiky vypracovanej firmou PwC pre Nadáciu DofE v Londýne vieme dokonca vypočítať, aká je finančná návratnosť investície do DofE pre jednotlivca aj spoločnosť.


Podporte DofE aj vy!
Pomôžte nám ďalej rásť!

Výročné správy a účtovné závierky

Naša organizácia bola založená v marci 2015. Odvtedy sa dostala medzi top 3 najrýchlejšie rastúce Národné kancelárie DofE v Európe. Dnes sme na stovkách škôl a ročne sa do DofE zapájajú tisíce mladých po celom Slovensku. 

Každý rok bilancujeme naplnenie stanovených cieľov prostredníctvom výročnej správy alebo účtovnej závierky, ktorými sa snažíme preukázať naše čestné a efektívne nakladanie s použitými prostriedkami. 

  • Účtovnú závierku za rok 2015 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja za daný rok ako aj jednostránkový sumár napĺňania cieľov a plánu na daný rok. Vyhodnotenie pilotného ročníka programu v Bratislavskom kraji obsahuje základné vyhodnotenie fungovanie programu od júna 2015 do júna 2016. 
  • Účtovnú závierku za rok 2016 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja a napĺňania cieľov na daný rok.
  • Účtovnú závierku za rok 2017 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja a napĺňania cieľov na daný rok. Prvý krát v účtovnej závierke nájdete aj výrok auditora k účtovnej závierke. Vyhodnotenie prvých troch rokov DofE na Slovensku obsahuje nielen vyhodnotenie fungovania programu medzi rokmi 2015 a 2017, ale taktiež ciele a rozpočet na roky 2018 až 2020.
  • Účtovnú závierku za rok 2018 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja a napĺňania cieľov na daný rok spolu s výrokom auditora k účtovnej závierke.
  • Účtovnú závierku za rok 2019 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja a napĺňania cieľov na daný rok spolu s výrokom auditora k účtovnej závierke.
  • Účtovnú závierku za rok 2020 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja a napĺňania cieľov na daný rok spolu s výrokom auditora k účtovnej závierke.
  • Účtovnú závierku za rok 2021 nájdete tu. Obsahuje hodnotenie ekonomického vývoja a napĺňania cieľov na daný rok spolu s výrokom auditora k účtovnej závierke.