Dobrovoľnícke ponuky

Robíš DofE a lámeš si hlavu nad dobrovoľníctvom?
Nevieš, aké dobrovoľnícke ponuky sú v tvojom okolí?
Máme pre teba riešenie! 

  1. Checkni si zoznam dobrovoľníckych ponúk rozdelených podľa kraja (nižšie). Pomáhať môžeš priamo v teréne, alebo online.
  2. Ozvi sa danej organizácii alebo inštitúcii a povedz im, že máš chuť a čas nezištne pomáhať!
  3. Dohodnite sa na spolupráci (čo budeš robiť, ako často, kto bude tvoj mentor)
  4. Aaaa Hor sa do dobrovoľníčenia :)
     


Ponuky zamerané na pomoc ľuďom z Ukrajiny
Buddíci na Slovensku (doučovanie slovenčiny, vek 18+)

Všeobecné ponuky dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo sk (stránka s rôznymi dobrovoľníckymi ponukami)
Growni (stránka s rôznymi dobrovoľníckymi ponukami)
Ľudia ľuďom (stránka s rôznymi dobrovoľníckymi ponukami)
Klub detskej nádeje (práca s deťmi v nemocnici)
Slovenská katolícka charita (stránka s rôznymi dobrovoľníckymi ponukami)
Pošli Dobro (posielanie pozdravov seniorom)
AFS - Práca so zahraničnými študentmi
Slovenský Červený kríž - kontaktujte Územný spolok SČK v regiónoch Slovenska alebo Mládež SČK – mladez@redcross.sk
Bátor Tábor (dobrovoľníctvo v letnom tábore v Maďarsku; vek 20+)


Ponuky zamerané na pomoc ľuďom z Ukrajiny
SPOT DofE (dobrovoľníctvo s mladými v SPOTe - mieste pre mladých Ukrajincov)
Domka (krúžky pre Ukrajinské deti a mládež)

Všeobecné ponuky dobrovoľníctva
Bratislavské Dobrovoľnícke Centrum - (stránka s rôznymi dobrovoľníckymi ponukami)
Nocľaháreň De Paul (práca s ľuďmi bez domova)
Dom Quo Vadis (rôzne dobrovoľnícke pozície)
Vagus (práca s ľuďmi bez domova)
Bratislava- Lamač (práca v rámci zlepšenia okolia Lamač)
Návrat o.z. (práca s deťmi a ich rodinami)
Onkologické centrum Vŕba (práca s onkologickými pacientmi)
Brigáda na Hrade Biely Kamen (záchranné práce, archeologické výkopy, čistenie areálu)
ATLANTÍDA - Dom seniorov (dobrovoľníctvo v dome seniorov)


Ponuky zamerané na pomoc ľuďom z Ukrajiny
Domka (doučovanie v Gabčíkove)

Všeobecné ponuky dobrovoľníctva
Cirkulárny hub (dobrovoľníctvo v rámci udržateľnosti)
Trnavská arcidiecézna charita (rôzne dobrovoľnícke aktivity)


Nitrianske Centrum Dobrovoľníctva (rôzne dobrovoľnícke aktivity)
Hidepark (zveľaďovanie prostredia)
Hospic Dom (práca v hospici)


Trenčianske dobrovoľnícke centrum (rôzne dobrovoľnícke aktivity)
Centrum pre rodinu Trenčín (práca s deťmi a ich rodinami)


Centrum Dobrovoľníctva (rôzne dobrovoľnícke aktivity)
Senium (práca so seniormi)
DDaDDS Veľký Krtíš (práca so seniormi)


Žilinské dobrovoľnícke centrum (rôzne dobrovoľnícke aktivity)
Keric (práca v mimovládnej mládežníckej organizácií)
Diecézna charita Žilina (rôzne dobrovoľnícke aktivity)


Ponuky zamerané na pomoc ľuďom z Ukrajiny
Arcidiecézna charita Košice  (rôzne dobrovoľnícke aktivity)

Všeobecné ponuky dobrovoľníctva
Dobrovoľnícke Centrum Košického kraja (rôzne dobrovoľnícke aktivity)

Dobrovoľnícke centrum Košíc

Brave Kids Slovakia

Usmej sa na mňa

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT

ETP Slovensko

ArtEst

Keď môžem pomôžem


Prešovské dobrovoľnícke centrum (rôzne dobrovoľnícke aktivity)
OZ Barlička (práca so seniormi)
Dom sv. Kozmu a Damiána (práca so seniormi)
Gréckokatolícka charita Prešov (rôzne dobrovoľnícke aktivity)

---

Nenašiel si dobrovoľníctvo v zozname dobrovoľníctva?
Skontaktuj sa s najbližším domom dôchodcov alebo útulkom a spýtaj sa, či sa im zídu dobrovoľníci.
Followni https://www.facebook.com/dobrovolnictvo.sk/ a iné dobrovoľnícke sociálne siete a možno na teba vyskočí dobrovoľnícka ponuka v ten správny čas.