ORB aplikácia

ORB, teda Online Record Book, je medzinárodná aplikácia, ktorá umožňuje účastníkom zaznamenávať svoje aktivity a na záver odoslať svoju dokončenú úroveň na schválenie. Umožňuje taktiež Vedúcim programu sledovať progres účastníkov a schváliť účastníkom odoslanú úroveň.

ORB funguje na dvoch platformách pre účastníkov aj Vedúcich:

  • Webová aplikácia, do ktorej sa môžete registrovať a následne prihlásiť (či ste účastník alebo Vedúci si zvolíte hneď pri registrácii v pravom menu): https://www.onlinerecordbook.org/fo/
  • Mobilná aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť pre operačné systémy Android aj iOS


Pri registrácii účastníka je potrebné vybrať spôsob úhrady účastníckeho poplatku. Pre zjednodušenie všetkých procesov silno odporúčame online platbu - návod nájdete tu.

Podrobné návody na použitie, ktoré vám pomôžu pri prvých krokoch v ORB:


Okrem už uvedených návodov sme ešte pre vás vytvorili inštruktážne videá, ktoré vám budú nápomocné nielen pri registrácii, ale aj počas celého školského roka. 

Videá pre účastníkov:

Videá pre Vedúcich:

Videá pre Školiteľov a Hodnotiteľov expedícií

Ak by vám chýbalo nejaké video, vyskytol sa problém alebo otázka, ktorá nie je zodpovedaná v návode, je potrebné kontaktovať svojho Vedúceho na Miestnom centre. Ak si však spoločne neviete dať rady, kontaktujte priamo svojho programového manažéra či manažérku. Kontakty na všetkých programových manažérov sa nachádzajú v časti Kontakt.