Inovačné vzdelávanie

Vzdelávanie je schválené ako inovačné pod evidenčným číslom 29/2023 – IV.

Obdobie platnotnosti: do 24.apríla 2028

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie TU.

The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. je oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre vybrané kategórie pedagogických zamestnancov v oblasti:

 • rozšíriť a inovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v oblasti individuálneho a skupinového sprevádzania žiakov pri rozvoji osobnosti 
 • uplatniť najnovšie poznatky a skúsenosti z praxe v súlade so zásadami a myšlienkami komplexného rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
   

 • Učiteľ druhého stupňa základnej školy
 • Učiteľ strednej školy
 • Učiteľ jazykovej školy
 • Majster odbornej výchovy
 • Vychovávateľ
 • Školský tréner
 • Pedagogický asistent
 • Zahraničný lektor
 • Školský špeciálny pedagóg
 • Školský psychológ
   

 • 50 hodín (16 hodín prezenčne, 34 hodín dištančne)
   

 • 60 EUR / vzdelávací program