Novinky

Vďaka DofE máme so študentami možnosť viesť hlbšie rozhovory
Veronika Vargová je učiteľka biológie a geografie na Súkromnej spojenej škole European English School v Prešove so zameraním na bilingválne štúdium. V DofE pôsobí päť rokov ako Vedúca a Koordinátorka. V rozhovore si načrtneme cestu DofE Vedúcich.
Moje videá motivujú deti k tvorivosti
Rebeca Tomagová je talentovaná umelkyňa a študentka na Fakulte architektúry a dizajnu v Bratislave. Absolvovala všetky tri úrovne programu DofE. Len nedávno si prebrala aj posledné, zlaté ocenenie DofE na slávnostnom ceremoniáli. Rebeca vo voľnom čase...
Práve vďaka Dofáčkam a Dofákom som videla svetlo na konci tunela
Katarína Hybenová je učiteľka na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši so zameraním na bilingválne vzdelávanie. Vyučuje anglický jazyk a vedie krúžok taliančiny. Aktívne sa venuje aj programu DofE, kde zastáva pozície Koordinátorky a Vedúcej.
DofE môže byť spôsob, ako zabrániť profesnému vyhoreniu
Zuzana Szombathová učí angličtinu na Spojenej škole v Nitre. Minulý rok bola nominovaná na ocenenie Učiteľ Slovenska. Rada cestuje a miluje výzvy. V programe DofE zastáva pozíciu Koordinátorky tímu, Koordinátorky expedícií a Mentorky.
Práca učiteľa má pre mňa zmysel
Peter Horný je učiteľ angličtiny a biológie na Evanjelickom gymnáziu J.A.Komenského v Košiciach. V DofE má viacero pozícií, je Koordinátor, Vedúci aj Expedičák. Práve DofE expedície mu ponúkli priestor na vlastný rozvoj.
Choď a rob nové veci
Ján Belák, je učiteľ na Strednej odbornej škole pedagogickej v Modre. V programe DofE má viacero rolí - je vedúcim, koordinátorom a expedičákom. Pôsobí aj ako školiteľ altovských školení Národnej Kancelárie (skrátene NK) DofE. Zodpovedne školí a zdieľa...
Nikdy nevieš, čo ti môže táto príležitosť priniesť
Viktória Ferenčáková, bývalá študentka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, v súčasnosti študuje na Právnickej fakulte v Bratislave. Počas svojho DofE dobrodružstva sa zúčastnila výzvy National Novel Writting Month a napísala draft knihy. V dobrovoľníctve...