Novinky

Vďaka DofE máme so žiakmi hlbšie profesionálne prepojenie
Jakub Krcho je mladý učiteľ robotiky, programovania a matematiky na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave. Zároveň je doktorandom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave....
DofE prajem zažiť každému mladému človeku
Petra Fábiková sa s nadšením venuje práci s mládežou. V programe DofE pôsobí ako Vedúca, Expedičáčka aj Koordinátorka. Vyučuje anglický jazyk na Bilingválnom gymnáziu v Žiline. Zároveň sa venuje projektom Erasmus+ a Akadémia veľkých diel. Má rada šport...
Musíme veriť v mladých ľudí
Andrea Ballová je učiteľka telesnej výchovy a nemčiny na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Zároveň je zanietenou DofE Koordinátorkou, ktorá našla svoju vášeň v mimoškolskej práci s deťmi.
Vďaka DofE máme so študentami možnosť viesť hlbšie rozhovory
Veronika Vargová je učiteľka biológie a geografie na Súkromnej spojenej škole European English School v Prešove so zameraním na bilingválne štúdium. V DofE pôsobí päť rokov ako Vedúca a Koordinátorka. V rozhovore si načrtneme cestu DofE Vedúcich.