Novinky

Druhá časť informačného stretnutia DoFin

Pripojte sa 18.5. o 16:00 a rozšírte si spolu s nami povedomie o finančnej gramotnosti. Tiež sa dozviete, že čo všetko potrebujete absolvovať, aby ste sa mohli stať DoFin ambasádorom. 

Hľadáme nové školy a miestne centrá. Pridajte sa k nám!
DofE znamená rozvoj, DofE znamená príležitosť. Pre mladých ľudí aj pre ich mentorov. Pridajte sa k 229 školám a organizáciám, k vyše 1200 učiteľom a pracovníkom s mládežou, ktorí sprevádzajú mladých ľudí na ceste k vytrvalosti, objavovaniu vnútorného...
Získaj DofE Štipendium

Ak Miestne centrum malo v predchádzajúcom roku aspoň jedného novoregistrovaného účastníka, môže požiadať Národnú kanceláriu DofE o DofE Štipendium vo forme refundácie časti nákladov za expedičný materiál pre bežných účastníkov.

Meet DofE Day 2023!
Meet DofE Day. Top podujatie pre učiteľov a učiteľky už v apríli! Chcete načerpať novú inšpiráciu? Túžite sa stretnúť s ďalšími DofE učiteľmi a Vedúcimi? Cítite, že si pred koncoročným tlakom potrebujete trocha oddýchnuť? Máme pre vás den relaxu...