Školenia

Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Bratislava

Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.

Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Košice
Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.
Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Nitra
Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.
Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Prešov
Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.
Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Žilina
Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.
Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Prešov
Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.
Školenie Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružnej expedície Bratislava

Získali ste ako Miestne centrum licenciu a potrebujete vyškoliť nových ľudí, prípadne chcete rozšíriť DofE tím na Vašom Miestnom centre? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Školiteľom a Hodnotiteľom Dobrodružných expedícií.