DoFin - Finančné DofE

Čo je DoFin?

DoFin je projekt, ktorý realizujeme v spolupráci s Nadáciou NBS a značky NBS 5peňazí. Jedná sa o špecifický program DofE zameraný na rozvíjanie a šírenie finančnej gramotnosti.

 • každá zapojená škola má možnosť absolvovať bezplatné školenia priamo od expertov z 5peňazí. Pre úspešné odštartovanie odporúčame vyškoliť 2 učiteľov ako mentorov (nemusia byť v súčasnosti zapojení do DofE) a 2 žiakov ako ambasádorov DoFin.
 • DoFin účastníci si vyberú finančnú tému v oblasti Rozvoj zručností. Na pomoc môžu použiť Sprievodcu aktivít - príručku s 8 finančnými témami (napr. Investovanie, Kryptomeny, Finančné podvody, Hazard...), ku ktorým je krátke vysvetlenie, odporúčania na overené a zaujímavé zdroje informácií a modelové ciele v podobe dilem alebo otázok na vyriešenie: napr. "Bol by lepší v investovaní počítať, alebo človek? Preskúmaj ako ľudia investujú a akých stratégií sa držia.", "Dá sa predpovedať a predchádzať finančným krízam? Ako sa na ne môžeme pripraviť?"
 • následne naučené poznatky šíria pomocou Dobrovoľníctva - rovesníkom, rodine, známym, ale pokojne aj rôznym zraniteľným skupinám náchylnejším na finančné podvody (napr. v domove dôchodcov, nízkoprahových centrách...)
 • ostatné oblasti (Šport a Dobrodružná expedícia) účastníci absolvujú ako v štandardnom DofE programe
 • DoFin mentor sprevádza účastníkov pri nastavovaní finančných cieľov a usmerňuje ich počas plnenia cieľov svojou expertízou
 • DoFin ambasádori pomáhajú mentorom pri nábore účastníkov a ďalej šíria záujem a poznatky o finančných témach - môžu napr. zorganizovať debatnú skupinu alebo pomáhať účasníkom pri hľadaní jednotlivcov / skupín, kde šíriť finančné témy.

Harmonogram DoFin

 • do 15. mája 2023: prihlasovanie mentorov a ambasádorov do projektu DoFin
 • 7.-8. júna 2023 (v Bratislave a v Košiciach): 1. prezenčné školenie mentorov a ambasádorov. Bude venované pochopeniu toho, akú úlohu zohrávajú peniaze v živote rôznych ľudí cez témy "Money Mindset" (peňažné myslenie) a "Životné zdroje"
 • 5.-6. septembra 2023 (v Bratislave a v Košiciach): 2. prezenčné školenie mentorov a ambasádorov. Bude venované modulu "Základy finančnej gramotnosti" a konkrétnym finačným témam obsiahnutým v Sprievodcovi aktivít
 • september 2023: krátke poobedné online stretnutie o tom ako sprevádzať účastníkov DoFin - toto stretnutie je otvorené aj pre ostatných vedúcich DofE, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tomto projekte
 • šk. rok 2023/2024: prihlasovanie účastníkov do projektu DoFin, nastavovanie cieľov a ich plnenie kopíruje štandarný program DofE

Pilotný ročník DoFin štartuje v školskom roku 2023/2024. Neváhajte sa s Vašou školou prihlásiť ako mentor alebo ambasádor a získajte kompetencie zlepšovať finančnú gramotnosť vo svojom okolí! Registrácia je otvorená do 15. mája 2023.

AKTUÁLNE! Ak sa chcete presvedčiť, či je to ten správny projekt pre Vás, príďte vo štvrtok 18. mája o 16:00 na online informačný webinár. Registrovať sa môžete na tomto linku.Prečítajte si