DoFin

Vieš, kde je tvojej dvacke lepšie ako vo vrecku plaviek? Nenechaj si peniaze uplávať ako žabky v Chorvátsku. Zameraj svoje DofE od septembra na financie!

 

ČO JE TO DOFIN?

DOFIN v KOCKE

DoFin je DofE o financiách. Nastavuješ si v rámci neho ciele v tých istých troch oblastiach (Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo) a rovnako absolvuješ aj Expedíciu. 

Jediným rozdielom oproti klasickému DofE je, že v Talente sa zameriaš na niektorú z finančných tém a v Dobrovoľníctve nové vedomosti šíriš medzi svojich spolužiakov, v domove dôchodcov, v materskej škole alebo kdekoľvek, kde to vnímaš ako prínosné. :)
S nastavením cieľov pre tieto dve DoFin oblasti (Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo) ti pomáha Mentor, ktorý prešiel DoFin školením.

Akým témam sa môžeš v DoFin venovať?

Máš na svojej škole FinQ? Vďaka nášmu partnerstvu sa môžeš zároveň zapojiť do DoFin! 

 

AKO SA ZAPOJÍM DO DOFIN?

JE TVOJA ŠKOLA ZAPOJENÁ DO DOFIN?

Zoznam škôl zapojených do DoFin

Ak áno, prihlás sa u svojho mentora/mentorky.

Ak nie, ozvi sa mi! (kontakt na konci stránky)

 

ČO HOVORIA ÚČASTNÍCI A MENTORI?

MOŽNO SA PÝTAŠ...

…či sa mušíš prihlasovať do ORB iným spôsobom ako pri DofE.

Nie - do ORB sa prihlasuješ úplne rovnako ako pri klasickom DofE. Stačí, ak si v Kategórii a Podkategórii oblastí Rozvoj talentu a Dobrovoľníctvo zvolíš finančné témy.

…či musíš robiť Dobrovoľníctvo a Rozvoj talentu v rovnakej téme.

Nemusíš. Ak sa napríklad rozhodneš venovať v Rozvoji talentu investovaniu, ale medzi svojimi spolužiakmi vnímaš skôr potrebu nastaviť si rozpočet, je úplne v poriadku si zvoliť odlišné témy. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa téme venuješ na Rovoji talentu, budeš ju o to lepšie vedieť podať aj tým, ktorým budeš pomáhať v dobrovoľníctve.

…či musíš v Dobrovoľníctve učiť spolužiakov?

Jasné, že nie! Možno sú v tvojom okolí dôchodcovia, ktorým môžeš pomôcť brániť sa pred podvodmi, deti v nízkoprahovom centre, ktorým pomôže vedieť niečo o tom, ako si vytvoriť rozpočet, alebo rodičia, ktorí netušia, čo sú to vlastne tie kryptomeny. Využi svoje Dobrovoľníctvo na to, aby si im pomohol orientovať sa v týchto témach.

 

PRE MENTOROV

TERMÍNY ŠKOLENÍ 2024

Každé DoFin školenie pozostáva z 2 dvojdňových modulov, potrebné je absolvovať oba: 

1. modul: Money Mindset, Životné zdroje, Optimalizácia rozpočtu, Sociálna ekonómia

2. modul: Investovanie, Kryptomeny, Reklama, Hazard, Podvody, Behaviorálna ekonómia

VIAC O ŠKOLENIACH

Logistické info: 

 • Školenia sú úplne bezplatné
 • Ubytovanie a stravu (obed, občerstvenie) hradí organizátor
 • Školenia sú k dispozícii len pre učiteľov a ambasádorov zo škôl zapojených v programe DofE

Obsah školení: 

1. modul:

 • Money mindset
  • preskúma koncept rôznorodého vzťahu k peniazom
  • spozná východiská vlastného vzťahu k peniazom
  • pochopí, ako tento vzťah vzniká, ako sa prejavuje a čo robiť, ak nie je zdravý
 • Životné zdroje a sociálna ekonómia
  • porozumie príčinám chudoby a jej dôsledkom
  • zoznámi sa s teóriou životných zdrojov nad rámec financií
 • Optimalizácia rozpočtu
  • osvojí si proces tvorby rozpočtu
  • získa informácie o rôznych stratégiách optimalizácie rozpočtu


2. modul:

 • Investovanie
  • Mentor porozumie základom investovania – výhodám, nevýhodám aj rizikám
  • získa praktické rady ako (ne)investovať
 • Kryptomeny
  • porozumie vzniku, filozofii a hodnote kryptomien
  • zistí, ako pri kryptomenách fungujú platby
 • Behaviorálna ekonómia
  • hlbšie preskúma príčiny a mechanizmy ľudskej iracionality pri ekonomických rozhodnutiach 
  • zoznámi sa s najčastejšími tendenciami iracionálneho finančného správania
 • Reklama
  • naučí sa rozpoznať rôznorodé reklamné triky a porozumie, na akej báze fungujú
 • Podvody
  • rozpozná najčastejšie finančné podvody a naučí sa, ako pred nimi brániť
 • Hazard
  • spozná mechanizmy hazardu a zistí, aké skupiny ľudí sú špecificky zraniteľné

 

 • Všetky moduly sa snažíme podať tak, aby boli čo najlepšie uchopiteľné pre bežný život.
 • V moduloch častokrát používame názorné ukážky alebo skupinovú prácu.
 • Materiály sú dostupné aj po skončení vzdelávania a dajú sa replikovať aj na vyučovacej hodine.

 

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE

Sprievodca pre účastníkov

Príručka pre DoFin mentorov a ambasádorov

Zdroje k finančným témam

Ako viesť úvodné stretnutia s účastníkmi

Aktivity pre učiteľov finančých tém