Diamantová cena DofE

Čo je Diamantová cena DofE?

Diamantová cena je program postavený na princípoch a hodnotách DofE, ktorý je zameraný na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností manažmentu škôl (riaditeľov a koordinátorov DofE).

Program Diamantová cena DofE je tiež unikátny, pretože vytvára a skvalitňuje medzisektorovú spoluprácu - verejná správa, biznis a neziskový sektor. 

Diamantová cena DofE zahŕňa: 

 1. Inšpiratívne moduly/workshopy na témy Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Financie a zdroje, Ja líder
 2. Individuálna pomoc Expertného mentora - lídra z biznisu,
  ktorý má skúsenosti s vedením tímov a projektov
 3. Networking a podpora v Learning circles
 4. Prepojenie a spolupráca so svojou VÚC

Úspešní absolventi získajú Diamantové ocenenie a stanú sa členmi Diamantového klubu DofE.

Otvorili sme nábor nových účastníkov programu Diamantová cena DofE pre ročník 2024/2025. Ak vás program zaujal, kontaktujte, prosím, koordinátorku projektu (kontakt v spodnej časti stránky). 

Riaditelia škôl nahliadnu do fundraisingu či biznis sveta 

 • Program Diamantová cena DofE riaditeľom pomôže rozvíjať ich manažérske zručnosti potrebné k riadeniu školy, nastaviť si jasné smerovanie ich školy v podobe vízie v spolupráci s VÚC.
 • Naučia sa, ako získať finančné zdroje pre aktivity na ich škole.
 • Program im pomôže viesť na škole fungujúci kolektív, čo im umožní robiť zmeny na školách cez jednoduchšiu komunikáciu medzi vedením a učiteľskými tímami.
 • Vďaka ich mentorovi získajú inšpiráciu zo sveta biznisu.
 • Stanú sa súčasťou siete riaditeľov, ktorí riešia podobné situácie a problémy ako oni.
 • Aplikovanie získaných vedomostí a zručností na škole im pomôže odlíšiť ich školu od ostatných škôl v regióne.


Učitelia si zlepšia manažérske zručnosti  

 • Program Diamantová cena DofE pomôže učiteľom rozvíjať ich manažérske zručnosti potrebné pre vedenie ich DofE tímu na škole.
 • Budú mať možnosť preukázať svoje schopnosti a zručnosti v existujúcom tíme na škole a podporiť tak svoje kariérne smerovanie.
 • Program im pomôže vytvoriť lepšie podmienky pre ich aktivity na škole.
 • Učitelia dostanú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou tímu, ktorý bude tvoriť víziu a teda budúcnosť ich školy.
 • Všetky získané vedomosti a zručnosti budú pre nich konkurenčnou výhodou na trhu práce.

Chcete sa zapojiť do piateho ročníka (2024/2025) tohto komplexného manažérskeho vzdelávania?
Váš záujem a prípadné otázky môžete adresovať koordinátorke programu na michaela.malicka@dofe.sk.

Do aktuálneho ročníka Diamantovej ceny DofE v roku 2023/2024 sa zapojilo 7 škôl z 5-tich krajov - Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Košický a Prešovský.

 • Bratislavský kraj: Evanjelické lýceum v Bratislave;
 • Trnavský kraj: Gymnázium Angely Merici v Trnave a Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici;
 • Trenčiansky kraj: Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou;
 • Košický kraj: Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach a Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves;
 • Prešovský kraj: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Prešov.

Expertnými mentormi sú lídri z partnerských firiem: Západoslovenská distribučná spoločnosť, ING hubs, Východoslovenská energetika, DELL.
„Uvedomila som si, že na škole fungujeme ako skupina, nie ako tím, a začala plánovať, čo viem urobiť, aby to bolo opačne,” hodnotí zmenu, ktorú priniesla Diamantová cena, riaditeľka jednej zo zúčastnených škôl.

Do tretieho ročníka Diamantovej ceny DofE v roku 2022/2023 sa zapojilo 15 škôl zo 6-tich krajov - Bratislavský, Trnavský, Žilinský, Banskobystrický,  Košický a Prešovský.

Medzi zapojenými školami sú: 

 • Bratislavský kraj: Gymnázium Jána Papánka, Bratislava; Gymnázium Karola Štúra, Modra; Gymnázium Metodova,  Bratislava;  Spojená škola sv. Uršule, Bratislava; Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova, Bratislava; Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Bratislava
 • Banskobystrický kraj: Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen;
 • Žilinský kraj: Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín; Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš; Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok; 
 • Prešovský kraj: Gymnázium Kukučínova, Poprad
 • Košický kraj: Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce; Obchodná akadémia Watsonova, Košice; Spojená škola, Kollárova 17, Sečovce; 
 • Trnavský kraj: Stredná zdravotnícka škola, Trnava
   

Expertnými mentormi sú lídri z partnerských firiem: Západoslovenská distribučná spoločnosť, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, Východoslovenská energetika, DELL, Slovenský plynárenský priemysel. 

Diamantová cena je pozitívnym oživením v zabehnutých režimoch riaditeľov. Spoločnosť sa mení rýchlo a preto je potrebné, aby stredné školy vedeli odpovedať jej novým nárokom.” Hodnotí vplyv ceny na kvalitu škôl Andrea Gajdošová, vedúca odboru školstva v Košickom samosprávnom kraji.


Do druhého ročníka Diamantovej ceny DofE v roku 2021/2022 sa zapojilo 5 krajov - Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, Košický a Prešovský, ktoré tak priamo podporujú komplexné manažérske vzdelávanie svojich škôl.

Medzi zapojenými školami sú: 

 • z Bratislavského kraja: Gymnázium Antona Bernoláka v Senci,  Obchodná akadémia Račianska v Bratislave, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave, Stredná odborná škola pedagogická v Modre, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera v Bratislave
 • z Banskobystrického kraja: Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani, Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota
 • z Košického kraja: Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach, Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou, Základná škola v Ždani
 • z Prešovského kraja: Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou 
 • z Trnavského kraja: Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci, Gymnázium Jána Hollého v Trnave, Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave, Súkromné bilingválne gymnázium BESST v Trnave.

Expertnými mentormi sú lídri z partnerských firiem: Západoslovenská distribučná + Západoslovenská energetika, Východoslovenská energetika + VSE Holding, Tesco Slovensko, Dell, Slovenská Sporiteľňa, PricewaterhouseCoopers Slovensko, VÚB, ICF - Medzinárodná federácia koučov.

Čo si účastníci odnášajú z tohto ročníka programu?
“Pandemické obdobie nás v škole do istej miery pribrzdilo a chýba nám osobný kontakt. Je jasné, že teraz treba tímy aktivizovať a nabehnúť na pred-pandemické koľaje. Na školení sme si uvedomili dôležitosť chvíľ, kedy potrebuje tím oživiť a naštartovať, a budeme sa týmto momentom viac venovať,”vysvetľuje Katarína Olšavová, riaditeľka gymnázia v Michalovciach.

V tomto ročníku sme vytvorili novú metodiku a pridali modul Ja, líder. Prečítajte si viac o ňom v článku tu.Tvorba metodík jednotlivých modulov bola zafinancovaná z grantu od nášho hlavného partnera na východe - Karpatskej nadácie.
Pilotný ročník programu nám pomohla zafinancovať Karpatská nadácia. A ďalší rozvoj podporuje The Duke of Edinburgh's International Award Foundation cez 3 Grants schemu.

Chcete o pilotnom ročníku Diamantovej ceny DofE vedieť viac? 
Prečítajte si článok, ktorý zhŕňa prvý ročník programu.

Čo si o účasti v programe Diamantová cena DofE myslia jej samotní účastníci? 

"Išiel som do toho bez očakávaní a som nadšený z výsledku,”vraví Zsolt Lukács, riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

“Po workshope Ako nevyhorieť som pokojnejší a menej vystresovaný z toho, čomu aktuálne čelím a čo ma čaká. Mojím najväčším problémom pred workshopom bolo napätie. Toto stretnutie však určite vnieslo do môjho vnímania pokoj, ktorý som potreboval,” vraví Marek Tomášik, koordinátor z Gymnázia Trebišovská v Košiciach.


Prečítajte si