Meníme učiteľské tímy v zborovniach a na školách!

Učitelia a riaditelia šiestich škôl sa zúčastnili unikátneho rozvojového programu z dielne DofE s názvom Diamantová cena. Na jednom zo školení v tomto programe sa vzdelávali o spôsoboch, ako meniť ich školy a tímy k lepšiemu. Jana Šalagovičová, riaditeľka gymnázia Trebišovská a jedna z účastníčok pilotného ročníku programu, vysvetľuje, že tieto témy sú veľmi aktuálne: “V práci často riešime, ako zlepšiť našu tímovú prácu a nastaviť si ako škola ciele.”

Čo je Diamantová cena DofE

V programe DofE už vyše šesť rokov pomáhame mladým rásť. Preto sme sa v roku 2020 rozhodli venovať aj rozvoju riaditeľov a učiteľov, ktorí priamo formujú školské prostredie. Spustili sme tak rozvojový program Diamantová cena DofE a zapojili do neho riaditeľov a učiteľov (koordinátorov DofE na školách) z Prešovského a Košického kraja.

V programe učitelia a riaditelia absolvujú štyri workshopy, zdieľajú skúsenosti s kolegami z iných škôl, a pracujú na osobnostnom rozvoji za pomoci mentorov z manažmentu rôznych firiem a koučov. Vďaka týmto prvkom tak dokážeme pomôcť riaditeľom a učiteľom meniť organizačnú kultúru na škole.

Ako budovať a riadiť efektívne tímy

V polovici júna sa riaditelia a učitelia zapojení do Diamantovej ceny zúčastnili jedného zo 4 školení. Účastníci sa spolu s lektorom zamýšľali nad spôsobmi, ako nastaviť pravidlá fungovania v tíme tak, aby bol efektívny, či ako vytvoriť v tíme pocit, že sú všetci ‘na jednej lodi’ a sledujú spoločný cieľ. Okrem toho sa účastníci dozvedeli, ako zrozumiteľne komunikovať s tímom.

Prečo si v DofE myslíme, že rozvoj koordinátorov a riaditeľov v oblasti tímovej práce a líderstva bude prospešný aj pre náš program DofE ako taký? “Odpoveď je jednoduchá. Keď bude koordinátor vedieť pracovať so svojim tímom cielene a efektívne, aj program DofE bude na škole lepšie fungovať,” tvrdí lektor školenia Karol Herian.

Je načase myslieť strategicky!

Po školení o tímovej práci sa účastníci Diamantovej ceny vzdelávali o strategickom myslení. “Naša ambícia je pomôcť riaditeľom a koordinátorom na školách, aby sa pozerali na svoje aktivity so strategickejším prístupom,” vysvetľuje lektor tohto modulu, Karol Herian. Preto sa na školení riaditelia a koordinátori vzdelávajú o tom, ako strategické rozmýšľanie pomáha nie len smerovaniu školy, ale tiež aj samotnému kolektívu učiteľov, ako plánovať dopredu, a ako sa pripraviť na riešenie nečakaných problémov.

Žofia Teplická z Karpatskej nadácie, ktorá je partnerom a podporovateľom Diamantovej ceny, opisuje dôležitosť školenia. “Počuli sme od riaditeľov, že napríklad nastavovanie vízie a stratégie školy je niečo, s čím nemajú skúsenosti, nakoľko to nie je na Slovensku bežná prax. Veľmi sa preto tešíme, že DofE poskytuje riaditeľom a učiteľom možnosť si to  vyskúšať,” vraví.

Školenie napríklad pomohlo Gymnáziu Jána Raymana v Prešove zamyslieť sa nad spôsobmi, ako aktívne zapojiť žiakov do života školy, tvrdí koordinátorka DofE na gymnáziu, Zuzana Petrovská. Škola tak bude na podnet novozískaných vedomostí z tohto školenia ďalší školský rok organizovať workshopy pre žiakov a venovať sa rovesníckemu vzdelávaniu.

Školenie programu DofE o tom, ako viesť tímy a vytvoriť strategickú víziu školy, sa stretlo s veľkým úspechom. Pochvaľovala si ho aj Jana Šalagovičová, riaditeľka z Gymnázia Trebišovská. "Vždy sa rada zúčastňujem takto interaktívnych a zážitkových workshopov, na ktorých sa môžem tiež neformálne porozprávať s kolegami a inšpirovať sa ich skúsenosťami zo školy," uzatvára.


Diamantová cena sa tento rok uskutočnila po prvýkrát v pilotnej forme za účasti šiestich škôl z Prešovského a Košického kraja s podporou ich zriaďovateľov - Košického a Prešovského samosprávneho kraja a nášho partnera, Karpatskej nadácie.

Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU.

Viac informácií o module Ako nevyhorieť nájdete TU.

Viac informácií o module Fundraising - Inšpiratívne s rozpočtom nájdete TU.

Viac informácií o mentoroch z manažmentu firiem nájdete TU.