Prvý ročník inovatívneho rozvojového programu pre riaditeľov a učiteľov bol veľký úspech

Vďaka programu Diamantová cena DofE si riaditelia a učitelia šiestich škôl z Prešovského (PSK) a Košického (KSK) kraja zlepšili manažérske a komunikačné zručnosti. “Absolvovala som v profesionálnom živote niekoľko desiatok rozvojových programov či školení, ale Diamantová cena, ako jedna z mála, vo mne zanechala hlbokú stopu a inšpirovala ma,” vraví Jana Šalagovičová, riaditeľka Gymnázia Trebišovská a jedna z účastníčok pilotného ročníka programu.

Riaditelia a učitelia sa komplexne rozvíjali

V DofE dlhodobo pomáhame mladým rozvíjať schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a tak uspieť v živote. Minulý rok sme sa rozhodli začať podporovať aj rozvoj zručností riaditeľov a učiteľov, a priamo tak zlepšovať školy zapojené v programe DofE.

Pilotný ročník rozvojového programu pre manažment škôl s názvom Diamantová cena DofE  sa tento rok uskutočnil za účasti šiestich škôl z Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Riaditelia a učitelia (koordinátori DofE na školách) sa tak zúčastnili štyroch workshopov - Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Fundraising, a Wellbeing. S fundraisingovým školením bol veľmi spokojný Zsolt Lukács, riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. “Modul zameraný na fundraising a narábanie s rozpočtom bol veľmi inšpiratívny a rozhodne sa pokúsime mnohé veci aplikovať,” vraví. Janu Šalagovičovú, riaditeľku gymnázia Trebišovská, zase veľmi oslovili workshopy o tímovej práci a vízii. “Tieto témy sú veľmi aktuálne. V práci často riešime, ako zlepšiť našu tímovú prácu a nastaviť si ako škola ciele,” vysvetľuje.

Okrem školení mali účastníci programu k dispozícii mentoring od manažérov z TESCA a stretnutia s profesionálnymi koučmi, ktorí im individuálne pomáhali s rozvojom líderských a komunikačných zručností. “Vďaka koučke som zistila, na čom v mojom prejave pracovať, a aké slová používať, aby som efektívne komunikovala svoje myšlienky,” spomína Jana Šalagovičová, riaditeľka Gymnázia Trebišovská.

Poskytli sme účastníkom priestor pre vzájomnú inšpiráciu

Súčasťou programu boli aj tzv. learning circles, krátke mesačné stretnutia riaditeľov a koordinátorov škôl zapojených do Diamantovej ceny, kde za prítomnosti kouča spoločne riešili aktuálne výzvy, s ktorými sa potýkajú na školách, zdieľali skúsenosti, a vymieňali si rady. “Niekto zdieľal, ako na škole majú podchytené expedície a ako zapájajú kolegov do ich prípravy, a iní riaditelia sa týmto modelom inšpirovali,” spomína kouč Tomáš Pešek, ktorý viedol spomínané learning circles.

Unikátne v programe je aj prepojenie medzi školami a vzdelávacími odborníkmi v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. Program Diamantová cena tak poskytol priestor na zdieľanie a učenie sa vďaka spolupráci so samosprávami nielen medzi učiteľmi a riaditeľmi, ale aj s jednotlivými krajmi. Katarína Jurčišinová z PSK vysvetľuje prínos pre samosprávu: “Chceme spoznávať školy v našom kraji. Na základe spoločných školení Diamantovej ceny sme lepšie pochopili, čo školy trápi, a kde potrebujú podporu od nás ako zriaďovateľa.”

Všetci účastníci Diamantovej ceny boli veľmi spokojní s programom a vyzdvihujú hlavne novovzniknuté vzťahy a podporu od kolegov z iných škôl, nové podnety od mentorov a koučov, a zážitkovosť a interaktívnosť školení. “Išiel som do toho bez očakávaní a som nadšený z výsledku,” vraví Zsolt Lukács, riaditeľ Školy umeleckého priemyslu v Košiciach.

Vďaka Diamantovej cene na školách zlepšujeme aj strategické myslenie, ktoré okrem iného pomáha na školy priniesť zaujímavé projekty. “Na škole, kde je bežné plánovať dopredu a strategicky myslieť nad aktivitami, majú nové projekty a konkrétne aj napríklad DofE reálnu šancu prežiť. Zapadá na školu, rozvíja sa, žije, a priťahuje viac ľudí,” dodáva Karol Herian o prínose zmenenej kultúry na školách aj pre DofE.

Program sme spustili aj vďaka podpore partnerov

Diamantová cena DofE by určite nevznikla bez podpory našich partnerov. Sme veľmi radi, že Prešovský samosprávny kraj  a Košický samosprávny kraj  sa rozhodli zapojiť do Diamantovej ceny a ich dôveru si veľmi ceníme.

“Uvedomujeme si, že je potrebné podporovať aktívnych učiteľov a riaditeľov, ktorí chcú pracovať s mládežou, či už ide o podporu od zriadovateľa alebo kurzy na ďalšie vzdelávanie,” vysvetľuje dôvod podpory Diamantovej ceny Katarína Jurčišinová z PSK.

Zároveň by sme pilotný ročník Diamantovej ceny nemohli uskutočniť bez podpory Karpatskej nadácie. “Oceňujeme, že slovenská pobočka DofE vytvorila túto iniciatívu v reakcii na problémy a potreby koordinátorov DofE na školách z praxe. Vidieť, že trafili klinček po hlavičke vďaka tomu, že počúvali ľudí, s ktorými pracujú,” vyzdvihuje Žofia Teplická z Karpatskej nadácie.

Aj na základe úspechu Diamantovej ceny v jej pilotnom ročníku sme sa rozhodli v programe pokračovať. Na jeseň otvárame nový ročník programu za účasti 18 škôl z celého Slovenska.

Školy, ktoré sa v ročníku 2020/2021 zúčastnili pilotného ročníka Diamantovej ceny, sú: Gymnázium Trebišovská v Košiciach, Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave, Škola umeleckého priemyslu v Košiciach, Gymnázium Kukučínova v Poprade, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove a Gymnázium Jána Raymana v  Prešove.


Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU.

Viac informácií o module Ako nevyhorieť nájdete TU.

Viac informácií o module Fundraising - Inšpiratívne s rozpočtom nájdete TU.

Viac informácií o moduloch Vytvorenie vízie a Budovanie a riadenie efektívnych tímov nájdete TU.

Viac informácií o mentoroch z manažmentu firiem nájdete TU.