Ponuka - Dobrovoľníctvo v rámci DofE v ľudskoprávnej oblasti s programom Otvorené školy

Ponuka - Dobrovoľníctvo v rámci DofE v ľudskoprávnej oblasti s programom Otvorené školy

Príležitosti pre mladých

9. septembra 2019

V spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti sme pre účastníkov DofE pripravili príležitosť na plnenie si oblasti dobrovoľníctva. Zapoj sa ako dobrovoľník/čka do rovesníckeho vzdelávania v rámci programu Otvorené školy.

Aký problém príležitosť rieši: Podporuje demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

Krátky popis aktivít, ktorými viem prispieť k riešeniu problému:
Aktivita 1
Získam o téme ľudských/detských práv a participácii detí a mladých ľudí v rôznych prostrediach dostatok informácií; naštudujem si, aké metódy je vhodné používať pri rovesníckom prístupe vo vzdelávaní; špecificky sa zameriam na interaktívne metódy, nenásilnú komunikáciu a diskusné zručnosti.

Aktivita 2
Zodpovedne sa v súvisiacich témach priebežne vzdelávam – tak samostatne, ako aj počas školení organizovaných nadáciou pre dobrovoľníkov/čky. Pre môj ďalší rozvoj a psychohygienu slúžia aj supervízie, ktorých sa tiež aktívne zúčastňujem.

Aktivita 3
Zrealizujem interaktívne workshopy na zapojených školách (počas celého školského roka pracujem s tým istým triednym kolektívom, pričom počas školského roka uskutočním minimálne 6 workshopov a minimálne 3x sa stretnem so žiackou školskou radou tejto školy).

Aktivita 4
Vediem z workshopov a stretnutí so žiackou školskou radou zápisy (tzv. zúčastnené pozorovanie); na to, aby som ich vedel/a robiť, budem vyškolený/á etnologičkou spolupracujúcou s nadáciou). Zápisy slúžia na monitorovanie vývoja situácie v zapojenom kolektíve a následne aj na lepšie nastavenie mojej práce s triednym kolektívom a nasmerovanie činnosti žiackej školskej rady tak, aby bola čo najviac podporená demokratická atmosféra a výchova k občianstvu.

Aktivita 5
Aktívne a pravidelne komunikujem s koordinátorom/kou programu Otvorené školy, aby som dokázal/a lepšie pracovať s triednym kolektívom/žiackou školskou radou a podporiť tak demokratizačné procesy zvnútra.

Aktivita 6
Aktívne a pravidelne komunikujem s učiteľom/kou zodpovedným/ou za program Otvorené školy na škole, s ktorou v rámci programu spolupracujem (samostatne si dohadujem termíny workshopov a pod.) – rozprávame sa aj o tom, či dochádza k zmenám v kolektíve, či sa zapojení žiaci/čky viac zaujímajú o ľudsko-právne témy, či je žiacka školská rada aktívnejšia, a pod.

Aktivita 7
Mám možnosť zúčastniť sa monitorovacích stretnutí, ktoré zástupcovia nadácie uskutočňujú na školách a aktívne sa tak zapojiť do diskusií o realizácii programu v konkrétnej škole a o tom, či sa im darí dosahovať jednotlivé stanovené ciele.

Čo potrebujem na túto dobrovoľnícku príležitosť:

  1. Úspešne absolvovať vstupný pohovor a úvodné školenie.
  2. Podpísať zmluvu o dobrovoľníctve (vo veku pod 18 rokov ju podpisuje môj zákonný zástupca).
  3. Aktívne sa zúčastňovať predpísaných školení pre dobrovoľníkov/čky počas školského roka.
  4. Realizovať workshopy na pridelenej škole.
  5. Byť schopný/á a ochotný/á cestovať do školy mimo miesta môjho trvalého bydliska alebo mimo miesta, kde mám školu.

Pravidelnosť:

  • 6 workshopov s vybraným triednym kolektívom na zapojenej základnej škole počas jedného školského roka (1 workshop trvá 90 minút)
  • 3-6 stretnutí so žiackou školskou radou na zapojenej škole počas jedného školského roka (1 stretnutie trvá minimálne 30  minút)
  • domáca príprava na workshopy
  • účasť na školeniach pre dobrovoľníkov (cca 10 počas celého školského roka, zvyčajne prevažne cez víkend, z toho zvyčajne 2 3-dňové mimo Bratislavy a 8 1-dňových v Bratislave)

Dĺžka trvania: 10 mesiacov (1 školský rok)

Kde získam viac informácií:
http://osf.sk/vychova-k-obcianstvu-podpora-demokratickeho-prostredia-na-skolach-otvorene-skoly/

Ako sa môžem zapojiť:
Do 29. 9. sa prihlásim v Nadácii otvorenej spoločnosti – pošlem mail + motivačný list na erika.szaboova@osf.sk a zúčastním sa osobného pohovoru v nadácii.

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme