Úprava podmienok Dobrodružných expedícií platných od 1.5.2021 do 31.12.2021

Úprava podmienok Dobrodružných expedícií platných od 1.5.2021 do 31.12.2021

Novinky

6. mája 2021

Sme veľmi radi, že vám môžeme priniesť novú aktuálnu várku informácií o podmienkach konania expedícií v roku 2021, ktorých cieľom je uľahčiť vám v čo najväčšej miere organizáciu expedícií tak, aby bola zachovaná dostatočná miera bezpečnosti.

Aktuálne úpravy na úrovni programu DofE (platné od 1.5.2021 do 31.12.2021)

Všetky uvoľnenia oproti a ich podmienky sú detailnejšie popísané v tomto dokumente:

 

  1. Voliteľná cvičná expedícia na všetkých troch úrovniach (bronz, striebro, zlato) O možnosti vynechať cvičnú expedíciu na všetkých úrovniach v termíne od 1.5.2021 do 31.12.2021 môže rozhodnúť koordinátor Miestneho centra. Ideálne po konzultácii so Školiteľom expedície (za podmienok stanovených v dokumente)
  2. Maximálne osem účastníkov na jeden expedičný tím (pokiaľ to aktuálna fáza COVID automatu umožňuje)
  3. 1 dospelý v role expedičného Školiteľa aj Hodnotiteľa Koordinátor Miestneho centra po konzultácii so Školiteľom expedície môže rozhodnúť o neúčasti Hodnotiteľa na expedícii - jeho úlohy preberá Školiteľ.

 

Vyššie spomenuté výnimky sú dočasnými podmienkami súvisiacimi s pandémiou a sú platné predbežne do 31.12.2021. Ide o nové možnosti, ktoré otvárame, aby sme zjednodušili organizáciu expedícií pre tento rok. O ich využití na Miestnom centre rozhoduje koordinátor Miestneho centra po konzultácii so Školiteľom danej expedície.

 

Hlavným odporúčaním na nasledovné obdobie zostáva online expedičná príprava 11 tém s využitím digitálnej metodiky a naplánovanie expedičných termínov na koniec mája/jún 2021. 

 

Aktuálne usmernenie pre organizáciu expedícií (3.5.2021)

Podmienky Dobrodružných expedícií budú tento rok závislé od aktuálneho stupňa Covid automatu pre každý okres individuálne. Aktuálny stupeň platných opatrení pre okres, do ktorého sa chystáte na expedíciu zistíte jeho zadaním na tomto linku: https://automat.gov.sk/

 

V súčasnosti konzultujeme nastavenie expedícií s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na základe odporúčania, kým získame potvrdenie o podmienkach organizácie expedícií od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Miestne centrum môže organizovať Dobrodružnú expedíciu po potvrdení od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v danom termíne, v danom okrese. 

 

Expedícia sa môže udiať, pokiaľ ich realizácia neodporuje žiadnym platným bezpečnostným opatreniam a nariadeniam vlády a ďalších relevantných inštitúcií, ako je napríklad zákaz združovania nad určitý počet osôb. Zároveň je nutné, aby s organizáciou expedície a s účasťou na nej súhlasili účastníci, ich zákonní zástupcovia (pre účastníkov pod 18 rokov) a tiež vedenie Miestneho centra (súhlas vedenia MC netreba v prípade expedícií organizovaných Národnou kanceláriou).

 

Kontakt na regionálne úrady verejného zdravotníctva:


Počas konania expedícií odporúčame dodržiavať nasledovný súbor opatrení (aktuálny k 4.5.2021) ako prevenciu pred ochorením COVID-19. Súbor budeme priebežne aktualizovať podľa vývoja situácie s pandémiou.

V prípade ak sa situácia nebude zlepšovať sme pripravení reagovať a ponúknuť riešenie, aby si mladí ľudia mohli DofE dokončiť. Usmernenia pre organizáciu expedícií budeme priebežne aktualizovať. 

 

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme