Rozbeh DofE v novom školskom roku 2020/2021 v čase sprísnených opatrení počas korony.

Rozbeh DofE v novom školskom roku 2020/2021 v čase sprísnených opatrení počas korony.

Novinky

31. augusta 2020

Ako registrovať účastníkov v programe DofE? Akonastaviť ciele a začať pracovať na dosiahnutí svojich cieľov v náročnej situácii meniacich sa podmienok? Nápady, ktoré pomôžu Koordinátorom, Vedúcim a účastníkom začať ich DofE cestu v rôznych situáciách a nastaveniach.

Program DofE pomáha účastníkom zvládnuť náročné obdobie - vybudovať si rutinu v neistých, neustále sa meniacich podmienkach. Účastník programu DofE síce plní svoje ciele sám, no tím okolo Koordinátora na Miestnom centre je nenahraditeľný pri úvodnom a priebežnom motivovaní a vedení účastníkov či už v offline alebo online podobe.  

Nižšie ponúkame podstatné informácie a nápady, ako realizovať  

 1. nábor nových Dofákov
 2. registráciu nových Dofákov
 3. nastavovanie cieľov s novými Dofákmi

v dvoch formách - Offline (osobnej) alebo Online (virtuálnej).

Ďalej v článku nájdete:

 1. Usmernenie ohľadom dobrodružných expedícií
 2. Popis jednotlivých oblastí programu (Šport, Rozvoj talentu a Dobrovoľníctvo) a ako pristúpiť k nastaveniu cieľa, aby sa dal plniť aj počas lockdownu.
 3. Pár slov na záver a kontakty na Programových manažérov

Odporúčame stretávať sa s vaším DofE tímom na škole a Dofákmi pravidelne takým spôsobom a formou, ako je vám najpríjemnejšie a najpraktickejšie, berúc na vedomie aktuálne opatrenia v súvislosti s epidemiologickou situáciou vo vašom okrese či kraji. Kľúčová je spomínaná pravidelnosť a záujem, ktorý prejavujete o svojich DofE účastníkov.

Offline (osobná) forma  

Počas osobných stretnutí s Dofákmi dodržujte odporúčané aktuálne usmernenia ÚVZ a MŠ SR (napr. rúška, rozostupy,...).  

 • Náborové aktivity a stretnutia: (ideálne v septembri a októbri 2020)

Náborové aktivity odporúčame realizovať formou prezentácie úspechov Dofákov z posledného ročníka, výstupov z expedícií, prípadne viete využiť niektoré z videí na našom youtube kanály.

Tu nájdete Tipy a triky na nábor do DofE z roku 2019, ktorý je zameraný najmä na rôzne offline aktivity. (nástenky, plagáty, ako pristúpiť k propagácii pre rodičov,...)

Ak máte na škole ambasádora DofE, využite jeho potenciál. Dohodnite sa s ním, ako môže pri nábore pomôcť.

Ak máte akýkoľvek problém s náborom, ozvite sa svojmu programovému manažérovi.

 • Registrácia (do 31.10.2020)

Zorganizujte spoločné stretnutie v počítačovej učebni kde sa s účastníkmi registrujete do ORB: www.onlinerecordbook.org

Zašlite účastníkom toto video, ako sa registrovať

Čo sa pokračujúcimi Dofákmi? Všetkým absolventom napr. bronzovej úrovne, ktorým Národná kancelária schváli dokončenie úrovne DofE, sa zjaví v ich ORB konte možnosť pokračovať na vyššiu úroveň (na vyskakovacej lište v spodnej časti obrazovky). Ak sa im náhodou neobjaví, môžete ich takto pozvať vy z pozície Vedúceho. Schválenie registrácie účastníka v ORB z pohľadu Vedúceho vám predstavíme v tomto videu. Po schválení registrácie môže účastník pracovať na naplnení svojho cieľa.

 • Nastavovanie cieľov

Zo skúsenosti mnohých Miestnych centier odporúčame pravidelné spoločné stretnutia Vedúceho s menšími skupinami svojich účastníkov (odporúčame 4-7 účastníkov). Vzhľadom na situáciu odporúčame, aby mal jeden Vedúci ideálne každú skupinu z jednej triedy. Takéto stretnutia väčšej skupiny vedia byť efektívnejšie, keďže účastníci sa môžu inšpirovať cieľmi spoluDofákov a navzájom si poradiť pri nastavovaní cieľov aj motivovaní sa navzájom. Navyše z nich môže neskôr vzniknúť expedičná skupinka.

K dispozícii máte okrem základnej Metodiky nastavovania cieľov aj špeciálne usmernenie, ktoré ráta s obmedzeniami v čase pandémie: Metodika nastavovania a zmeny cieľov v čase COVID-19

Inšpiratívne aktivity a ciele, ktoré sa dajú využiť aj počas pandémie máme zozbierané v tejto Banke nápadov.

 • Začatie zapisovania: Prvý zápisok v ORB

Pamätajte, že nastavením cieľa DofE ešte len začína. Prvé zápisky sú kľúčové v tom, aby nadšenie účastníka neopadlo. Preto aj na začiatok odporúčame častejšie stretávanie.

-------------------------------

Online (virtuálna) forma

Na online stretnutia viete využiť programy ako MS teams, Zoom, WebEx a i.  

 • Náborové aktivity: (ideálne v septembri a októbri 2020)  

V prvom rade, nebojte sa ísť do náboru v Online svete.  Využite na inšpiráciu naše Online náborové tipy a triky! Obsahujú veľa nápadov, ako sa nábor do DofE dá spraviť v online priestore.  

Pozvite si na online stretnutie skupinu záujemcov z vašej školy alebo celú jednu triedu. Pozvite absolventa DofE z vašej školy alebo požiadajte Programového manažéra o prepojenie na jedného z našich ambasádorov, ktorý vám určite rád s náborom pomôže a porozpráva o svojej skúsenosti.  

Pošlite hromadnú správu o tom, kedy sa bude onlione stretnutie konať cez školský Instagram, Facebook alebo cez EduPage.  

Využite počas online stretnutia niektoré z videí na našom youtube kanáli.

Upravte si pre potreby vašej školy túto prezentáciu (viete použiť personalizované fotografie) a predstavte ju študentom počas online stretnutia.

Ak máte na škole ambasádora, využite jeho potenciál. Dohodnite sa s ním, ako môže pri online nábore pomôcť.  

Pošlite záujemcom po online stretnutí tento motivačný list s termínom do kedy vám ho majú poslať ak sa chcú do DofE prihlásiť.  

Ak máte akýkoľvek problém s náborom, ozvite sa svojmu programovému manažérovi.

 • Registrácia (do 31.10.2020)

Záujemcom o DofE pošlite link na Online účastnícku knižku (ORB: www.onlinerecordbook.org)  

Zašlite účastníkom toto video o tom, ako sa registrovať  

Dohodnite si konkrétny dátum a čas, kedy sa budú všetci účastníci registrovať online a kedy budete k dispozícii na online stretnutí alebo na čete, aby ste im vedeli s prípadnými otázkami pomôcť.  

Čo sa pokračujúcimi Dofákmi?

Všetkým absolventom napr. bronzovej úrovne, ktorým Národná kancelária schváli dokončenie úrovne DofE, sa zjaví v ich ORB konte možnosť pokračovať na vyššiu úroveň (na vyskakovacej lište v spodnej časti obrazovky). Ak sa im náhodou neobjaví, môžete ich takto pozvať vy z pozície Vedúceho. Schválenie registrácie účastníka v ORB z pohľadu Vedúceho vám predstavíme v tomto videu.

 • Nastavovanie cieľov

Počas nastavenia cieľov vychádzajte buď z Motivačného listu, ktorý vám pošlú účastníci vyplnený pred registráciou alebo im popredu zašlite Metodiky nastavovania cieľov a Banku nápadov na aktivity a ciele a usmernite ich, aby pripravili zoznam aktivít a cieľov, ktoré by si chceli dať prípadne, ak už vedia čo konkrétne, aby sformulovali čo najlepšie podľa metodiky jeden vybraný cieľ pre každú oblasť.  

-------------------------------

Pravidelná komunikácia

Vytvor si so svojimi Dofákmi spoločnú skupinu (napr. na Messengeri alebo WhatsApp), v rámci ktorej medzi sebou môžu zdieľať otázky, problémy, ale aj úspechy.

Pripravujeme pre Dofákov špeciálne materiály na to, aby si vedeli cieľ nastaviť čo najbližšie ku konečnému stavu sami. Už čoskoro zverejníme:  

 1. Inštruktážne video, ako pracovať v účastníckej ORB appke
 2. Metodiku nastavovania cieľov pre účastníkov  
 3. Checklist, na čo nezabudnúť pri nastavovaní cieľov pre účastníkov
 4. Generátor inšpiratívnych cieľov

Zo skúsenosti mnohých Miestnych centier odporúčame spoločné stretnutia Vedúceho s menšími skupinami svojich účastníkov (odporúčame 4-7 účastníkov).  

Takéto stretnutia odporúčame v priebehu októbra a novembra aspoň raz do týždňa/raz do dvoch týždňov. Stretnutia sú kľúčové pre udržanie motivácie účastníkov. Môcť sa vyrozprávať, pochváliť, posťažovať a pozdielať úspechy a neúspechy je základný predpoklad, že účastníci program dokončia.  

Účastníci stretávajúci sa s Vedúcim si navzájom vedia poradiť pri nastavovaní cieľov aj motivovaní sa navzájom. Navyše z nich môže neskôr vzniknúť expedičná skupinka.

-------------------------------

Dobrodružné expedície: Expedičné hygienické opatrenia dohodnuté s Úradom verejného zdravotníctva SR z konca školského roka 2019/2020 ostávajú aj v novom školskom roku na dobrovoľnej báze. Jediným povinným opatrením ostáva podpísanie Čestného vyhlásenia COVID-19 (toto vyhlásenie bolo zároveň upravené, tu nájdete najnovšiu verziu) a oboznámenie účastníkov a zákonných zástupcov s podmienkami expedície.  Plán B - čo ak mi do plnenia cieľa vojde lokálny lockdown? Pri nastavovaní cieľov je dobré diskutovať s účastníkmi o prípadnom pláne B. Dohodnite sa na variante, že nastane lokálny lockdown. Aké aktivity vie účastník robiť z domu, aby mohol pokračovať v napĺňaní cieľa?

Plán B - čo ak mi do plnenia cieľa vojde lokálny lockdown?

Pri nastavovaní cieľov je dobré diskutovať s účastníkmi o prípadnom pláne B. Dohodnite sa na variante, že nastane lokálny lockdown. Aké aktivity vie účastník robiť z domu, aby mohol pokračovať v napĺňaní cieľa?

-------------------------------

Rozvoj talentu

Oblasť rozvoj talentu sa dá realizovať aj z pohodlia domova. Ak sa účastník učí hrať na hudobný nástroj alebo nový jazyk, skúša nové recepty, navrhuje softvér, maľuje, či tvorí iné umenie, je pravdepodobné, že má doma všetky potrebné nástroje, aby mohol pokračovať v dosahovaní svojho cieľa.    

Ak doma vhodné podmienky na realizáciu svojho talentu nemá, hľadajte spoločne iné spôsoby, ako by mohol pokračovať v plnení svojho cieľa - napríklad pozeranie youtube videí - tutoriály, alebo plnenie online kurzov týkajúcich sa danej aktivity.    

Smerovanie k cieľu tak môže začať ako účasť na kurze a v prípade lockdownu by aktivita pokračovala doma. Po zlepšení pandemickej situácie by sa účastník vrátil späť do kurzu.

Šport

Táto oblasť je o udržiavaní zdravého životného štýlu a zvyšovaní športovej kondície. Bez ohľadu na aktivitu a cieľ, ktorú si účastníci vybrali v oblasti Šport, existuje veľa spôsobov, ako pokračovať vo zvyšovaní svojej kondičky aj doma. Sledovanie online cvikov či zostáv, ktoré môžu robiť doma, aby makali na svojej kondícii, koordinácii, reflexoch, flexibilite či fyzickej sile. Youtube sa video tutoriálmi len tak hemží. Zaručene to účastníkom pomôže pri dlhodobom plnení svojho športového cieľa.  

Aktivita môže začať napríklad posilovaním vo fitnesscentre a v prípade lockdownu by pokračovala posilňovaním podobných doma.

Dobrovoľníctvo

V rámci plnenia tejto oblasti treba dbať najmä na ochranu najzraniteľnejších skupín, ktoré môžu byť vírusom COVID-19 ohrozené. Nechceme zakazovať úplne napr. akékoľvek dobrovoľníctvo pre seniorov. Vždy treba zodpovedne zvážiť aktuálnu situáciu v každom regióne. Ak sa tá zhorší a účastníkova dobrovoľnícka činnosť je zameraná práve na stretávanie sa so seniormi, treba mať pripravený plán B. Stále existuje možnosť prejsť do online komunikácie alebo formy iných pomáhajúcich aktivít, ktoré sú v danej chvíli bezpečné pre seniorov aj účastníka. Inšpirujte sa v našej Banke nápadov v záložke dobrovoľníctvo.  

Ak účastník trvá na dobrovoľníctve v teréne, po konzultácii s Vedúcim a zákonným zástupcom, tak môže urobiť, ale len s najprísnejším dodržaním všetkých hygienických a ochranných predpisov a odporúčaní. Pravidlo, že každodenná pomoc rodine v domácnosti (napr. umytie riadov, vysávanie) sa nepočíta ako dobrovoľníctvo zostáva v platnosti. Ak ale Dofák pomáha širšiemu okruhu známych (napr. šitím rúšok), túto aktivitu si zapísať môže.

Zmena aktivity/cieľa

Aktivitu si môže Dofák počas korony v prípade lokálneho lockdownu prispôsobiť na domáce podmienky (napr. prakticky každý šport sa dá nahradiť pravidelným cvičením doma, buď samostatne alebo pomocou návodov na internete. Dofák tak pracuje na svojej kondičke a celkovom fyzickom zdraví a posilňuje imunitu. Takéto alternatívne plnenie cieľa sa ráta!). Pôvodnú aktivitu by si teda Dofáci mali nahradiť čo najpodobnejšou činnosťou, ktorú je možné vykonávať online/doma.   Ak sa pôvodná aktivita nedá prispôsobiť online alebo domácemu režimu, tak si Dofák môže cieľ zmeniť a vybrať si inú aktivitu. Inšpiráciu nájde na našom facebooku a instagrame, ako aj v našej databáze Banke nápadov, ktorú pravidelne aktualizujeme.

Už zapísané hodiny sa počítajú!    

-------------------------------

Pár slov na záver

Predpokladáme, že epidemiologické pravidlá sa nebudú zásadne meniť na celoštátnej, ale skôr na lokálnej urovni. Vy najlepšie viete aká je aktuálna situácia na vašej škole a ako fungovanie programu prispôsobiť.  

V Národnej kancelárii sa budeme snažiť uľahčiť vám robenie programu za každých okolností a preto rok 2020/2021 bude najmä o flexibilite. Prosím, píšte vašim Programovým manažérom akékoľvek nápady na zlepšenia, s ktorými by sme vám vedeli pomôcť.  

V rámci Národnej kancelárie sme ďalej ochotní prisposobiť dátumy cyklu podľa aktuálnych potrieb. Zároveň, dátumy a termíny ročného cyklu čo najpodobnejšie tým už nastaveným dávajú veľký zmysel. Potom vieme zaručiť v poskytovaní programu DofE systém a poriadok. Cvičná expedícia stále ostáva dobrovoľnou.

Držíme palce.

V každom prípade sú tu pre vás:  

 • v Bratislave Petra Kňazeová; email petra.knazeova@dofe.sk alebo telefonicky na +421 911 722 002
 • na západnom Slovensku Janka Kubíková na email jana.kubikova@dofe.sk alebo telefonicky na +421 948 667 301
 • na strednom Slovensku na Monika Svetlíková na e-mail monika.svetlikova@dofe.sk alebo telefonicky na +421 908 709 994
 • na východnom Slovensku Ján Smolka na e-mail jan.smolka@dofe.sk alebo telefonicky na +421 948 020 775

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme