Ponuka: 4 nové dobrovoľnícke príležitosti

Ponuka: 4 nové dobrovoľnícke príležitosti

Príležitosti pre mladých

16. októbera 2019

Spolu s našim partnerom TESCO chceme pomôcť zefektívniť využívanie darovaných potravín, ktoré sa nepredajú sa sú ešte vhodné na konzumáciu a podporiť dobré nápady, ktoré pomáhajú zlepšovať okolie.

Hľadáš super aktivitu v oblasti dobrovoľníctva? Si tu správne. Na nasledujúcich riadkoch nájdeš fantastické ponuky, ktoré ti umožnia pomôcť spoločnosti. Ak ťa niektorá z príležitostí zaujme, postupuj nasledovne: 

 1. Skontaktuj sa s koordinátorom dobrovoľníckej príležitosti (kontakt nájdeš pri každej z nich. Do mailu nezabudni uviesť: meno, priezvisko, vek, informáciu, že ide o DofE, o akú príležitosť máš záujem a svoj telefonický kontakt.)
 2. Dohodni si pravidelné časy, kedy sa budeš môcť venovať dobrovoľníckej aktivite. Špecifikuj si čo najpresnejšie úlohy, ktoré ti pomôžu naplniť cieľ v rámci dobrovoľníckej oblasti programu DofE a zapíš si ich do ORB
 3. Naplánuj si pravidelné plnenie dobrovoľníckej aktivity vzhľadom na svoju úroveň (aspoň tri mesiace a hodinu týždenne)
 4. Pravidelne si aktivity zapisuj do ORB
 5. Na záver napíš krátku správu o svojej aktivite a jej výsledkoch do ORB

POZOR! Odporúčaný dátum na stanovenie cieľov pre dobrovoľnícku oblasť je do 30. novembra! 

Ak chceš stihnúť ceremóniu, neváhaj a pomáhaj! 

 

PRÍLEŽITOSŤ 1: Najväčšia potravinová zbierka na Slovensku

KONTAKT: eva.martinikova@tesco.com

Aký problém príležitosť rieši: Pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám

Miesto výkonu dobrovoľníckej príležitosti: Centrálna kancelária spoločnosti Tesco Stores SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava

Krátky popis aktivít, ktorými viem prispieť k riešeniu problému:

 • Evidencia dobrovoľníkov vykonávajúcich zbierku
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi, so zamestnancami charít a Tesco obchodov – koordinovanie dobrovoľníckej činnosti
 • Prítomnosť vo vybranom obchode počas zbierky – komunikácia s charitou a so zákazníkmi počas potravinovej zbierky
 • Pomoc s logistikou darovaných produktov
 • Pomoc s evidenciou vyzbieraných potravín a produktov

Čo potrebujem na túto dobrovoľnícku príležitosť: Základné znalosti počítača a Microsoft Office, hlavne znalosť Microsoft Excel, pokročilejšia úroveň anglického jazyka je výhodou, nie podmienkou. 

Pravidelnosť: 1 hodina týždenne

Dĺžka trvania: minimálne 3 mesiace - zbierka priebieha koncom Novembra, preferované mesiace na podporu sú od 15.9.2019 – 30.1.2020

Kde získam viac informácií: https://tesco.sk/tesco-sr/spolocenska-zodpovednost/potravinova-zbierka/

PRÍLEŽITOSŤ 2: Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“

KONTAKT: eva.martinikova@tesco.com

Aký problém príležitosť rieši: Územie Slovenska je rozdelené na 77 regiónov, v rámci ktorých bude na základe výsledkov hlasovania verejnosti podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Zámerom projektov, ktoré budú z grantu podporené, je najmä skrášľovať okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách po celom Slovensku.

Miesto výkonu dobrovoľníckej príležitosti: Centrálna kancelária spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava

Krátky popis aktivít, ktorými viem prispieť k riešeniu problému:

 • Evidencia počtu získaných hlasov pri hlasovaní od zákazníkov za jednotlivé projekty
 • Komunikácia s obchodmi a s organizáciami zapojenými do grantového programu
 • Editovanie informácií o projektoch v spolupráci s Nadáciou Pontis (partner programu)
 • Publikovanie informácií / tvorba článkov o aktivitách spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Tesco a aktivitách Nadácie Tesco

Čo potrebujem na túto dobrovoľnícku príležitosť: Základné znalosti počítača a Microsoft Office, hlavne znalosť Microsoft Excel, pokročilejšia úroveň anglického jazyka je výhodou, nie podmienkou.

Pravidelnosť: 1 hodina týždenne

Dĺžka trvania: minimálne 3 mesiace

Kde získam viac informácií: https://tesco.sk/pomahame/


PRÍLEŽITOSŤ 3: Potravinová banka Slovenska

KONTAKT: marko.urdzik@charita-ke.sk

Aký problém príležitosť rieši: Potravinové prebytky, ktoré sú ešte vhodné na konzumáciu, a ktoré sa v obchodoch TESCO nepredajú, spoločnosť Tesco daruje ľuďom v núdzi. Takto Tesco pomáha nevytvárať  potravinový odpad. Dobrovoľnícka príležitosť sa týka pomoci v partnerskej organizácii v manažovaní spolupráce. Zvýšime tak množstvo potravín, ktoré sa dostanú  k ľuďom, ktorí ich potrebujú. 

Miesto výkonu dobrovoľníckej príležitosti: Lipany, v mieste svojho bydliska

Krátky popis aktivít, ktorými viem prispieť k riešeniu problému:

 • Spracovanie a vedenie internetovej stránky Potravinovej banky
 • Pravidelná aktualizácia
 • Editovanie informácii o činnosti PBS
 • Publikovanie informácii - tvor a článkov o aktivitách PBS
 • Účasť na potravinovej zbierke v prevádzkach Tesco 


Čo potrebujem na túto dobrovoľnícku príležitosť: Zručnosti dobrovolníka - zodpovedný prístup k spolupracovníkom a zvereným hodnotám, komunikatívnosť, oznámiť min. 1 den vopred neúčasť, schopnosť pracovať v tíme, ovládanie MS Office,  internet, spravovanie internetovej stránky.

Pravidelnosť: 1 hodina týždenne

Dĺžka trvania: minimálne 3 mesiace

Kde získam viac informácií: www.pbs.sk

PRÍLEŽITOSŤ 4: Slovenská katolícka charita

KONTAKT: vrankova@charita.sk

Aký problém príležitosť rieši: Potravinové prebytky, ktoré sú ešte vhodné na konzumáciu, a ktoré sa v obchodoch TESCO nepredajú, spoločnosť TESCO daruje ľuďom v núdzi a zároveň pomáha obmedziť vznik potravinového odpadu. Dobrovoľnícka príležitosť sa týka pomoci v partnerskej organizácii v manažovaní spolupráce a jej cieľom je zvýšenie množstva potravín, ktoré sa dostanú k ľuďom, ktorí ich potrebujú. Pomáhame v akútnych prípadoch, napríklad formou dodania jedného teplého jedla denne, alebo formou potravinového balíčka na víkend. Snažíme sa však aj o trvalejšie riešenie nepriaznivej životnej situácie ľudí v núdzi. 

Miesto výkonu dobrovoľníckej príležitosti: rôzne, špecifikácia v tejto tabuľke

Krátky popis aktivít, ktorými viem prispieť k riešeniu problému: Podrobnosti o jednotlivých aktivitách nájdete v tabuľke. Účasť na potravinovej TESCO zbierke a ďalších zbierkach, zabezpečenie prehľadného uloženia potravín, evidencia príjmu a výdaja, sledovanie lehoty spotreby, pomoc pri príprave poukazov na stravu (tlač, laminovanie, rezanie, evidencia…), donáška jedla chorému klientovi, pomoc pri skartácii dokumentov po uplynutí registratúrnej lehoty…

Čo potrebujem na túto dobrovoľnícku príležitosť: Zručnosti dobrovoľníka - zodpovedný prístup k spolupracovníkom a zvereným hodnotám, oznámiť min. 1 deň vopred neúčasť, schopnosť pracovať v tíme, ovládanie MS Office (Word, Excel, Internet…), komunikatívnosť

 

Pravidelnosť: min. 1 hodina týždenne, napríklad v utorok a štvrtok od 14,00 - 15,00 na administratívu (možné upraviť po dohode s dobrovoľníkom), pri zbierkovej činnosť: 1x týždenne napríklad v utorok od 14,00 do 17,00 hod.

Dĺžka trvania: minimálne 3 mesiace

Kde získam viac informácií: www.charita.sk a www.gkcharita-po.sk

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme