DofE na cestách - kedy a kde nás môžete čakať

DofE na cestách - kedy a kde nás môžete čakať

Novinky

25. septembra 2020

Keď nemôžete prísť vy za nami, my prídeme za vami! Od 5. do 16. októbra bude DofE na cestách a v tomto článku nájdete rozpis trasy DofE na cestách.

S naším DofEmobilom navštívi Riaditeľ DofE Marián Zachar s kolegami programovými manažérmi osobne každú jednu DofE školu a organizáciu, ktorá má tento rok svojich absolventov.

Aj v tomto prípade budeme brať bezpečnosť ako prvoradú. A teda, pred cestou sa dáme pre istotu otestovať. Certifikáty a odznaky za dané centrum odovzdáme danému Koordinátorovi ideálne v exteriéri za použitia rúška a rukavíc. V prípade, že bude okres zatvorený, odovzdáme ich po dohode s Koordinátorom.

Deň 1. Pondelok 5.10. (Tisovec - Rozňava - Moldava nad Bodvou - Košice - Trebišov - Vranov nad Topľou - Humenné - Michalovce)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút. 

5.10. 8:00  - Evanjelické gymnázium, Tisovec (fixný čas)
5.10. 9:20  - Obchodná akadémia, Rožňava
5.10. 9:45  - Gymnázium P.J. Šafárika - P.J. Šafárik Gimnázium, Rožňava
5.10. 10:45  - Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou
5.10. 11:30  - Obchodná akadémia Polárna, Košice
5.10. 11:55  - Gymnázium Opatovská, Košice
5.10. 12:20  - Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
5.10. 13:45  - Súkromná stredná odborná škola DSA, Trebišov
5.10. 14:35  - Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
5.10. 15:25  - Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Humenné
5.10. 15:45  - Stredná zdravotnícka škola, Humenné
5.10. 16:05  - Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné
5.10. 16:25  - Súkromná SOŠ pedagogická EBG, Humenné
5.10. 17:10  - Gymnázium P. Horova, Michalovce

Deň 2. Utorok 6.10. (Košice)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút. 

6.10. 9:15  - Gymnázium Trebišovská, Košice (fixný čas)
6.10. 10:00  - Gymnázium Alejová, Košice
6.10. 10:20  - Centrum voľného času, Košice
6.10. 10:45  - Obchodná akadémia Watsonova, Košice
6.10. 11:10  - Gymnázium Park mládeže, Košice
6.10. 11:35  - Škola umeleckého priemyslu, Košice
6.10. 11:55  - Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
6.10. 12:15  - Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
6.10. 12:40  - Gymnázium Šrobárova, Košice
6.10. 13:00  - Súkromné gymnázium FUTURUM, Košice
6.10. 14:15  - Základná škola Bernolákova, Košice
6.10. 14:40  - Súkromné gymnázium Katkin park, Košice
6.10. 15:05  - Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice
6.10. 15:25  - Centrum Mokosha, n.o.

Deň 3. Streda 7.10. (Prešov - Sabinov - Levoča - Spišská Nová Ves - Poprad - Svit & Prešov - Svidník - Bardejov - Stará Ľubovňa)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút. 

Auto Marián

7.10. 8:00  - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov (fixný čas)
7.10. 8:30  - Gymnázium Konštantínova, Prešov
7.10. 9:30  - Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Prešov
7.10. 9:50  - Súkromná spojená škola European English School, Prešov
7.10. 10:10  - Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov
7.10. 10:35  - Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
7.10. 11:00  - Gymnázium sv. Moniky, Prešov
7.10. 12:30  - Súkromné gymnázium DSA, Sabinov
7.10. 13:45  - Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
7.10. 14:05  - Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Levoča
7.10. 14:25  - Stredná odborná škola pedagogická, Levoča
7.10. 14:55  - Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
7.10. 15:15  - Gymnázium Školská, Spišská Nová Ves
7.10. 16:00  - Gymnázium Kukučínova, Poprad
7.10. 16:20  - Súkromná spojená škola Rovná, Poprad
7.10. 16:50  - Základná škola Komenského, Svit

Auto Janko 

7.10. 9:00  - Východoslovenská skautská oblasť, Slovenský skauting
7.10. 10:40  - Spojená škola, Svidník
7.10. 11:00  - SZŠ milosrdného Samaritána, Svidník
7.10. 11:50  - Súkromné gymnázium DSA, Bardejov
7.10. 13:00  - Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa

Deň 4. Štvrtok 8.10. (Liptovský Mikuláš - Ružomberok - Sučany - Martin - Žilina - Kysucké Nové Mesto)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút. 

8.10. 9:15  -  Evanjelická spojená škola, Liptovský Mikuláš
8.10. 10:15  -  Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok
8.10. 11:25  -  Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
8.10. 11:50  -  Evanjelická spojená škola, Martin
8.10. 12:05  -  Obchodná akadémia, Martin
8.10. 13:00  -  Gymnázium V. P. Tótha, Martin
8.10. 13:45  -  Gymnázium bilingválne, Žilina
8.10. 14:30  -  Súkromná SOŠ Saleziánska, Žilina
8.10. 14:50  -  Súkromná škola umeleckého priemyslu, Žilina
8.10. 15:10  -  Cirkevná základná škola R. Zaymusa, Žilina
8.10. 15:30  -  Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina
8.10. 15:55  -  Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
8.10. 16:20  -  Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Žilina
8.10. 17:00  -  SYTEV

Deň 5. Piatok 9.10. (Dolný Kubín - Nižná - Tvrdošín - Trstín - Námestovo - Banská Bystrica - Nová Baňa & Brezno)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút.

9.10. 8:00  - Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín (fixný čas)
9.10. 8:30  - Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín
9.10. 09:15  - Stredná zdravotnícka škola, Dolný Kubín
9.10. 09:40  - Spojená škola, Nižná
9.10. 10:05  - Gymnázium, Tvrdošín
9.10. 11:30  - V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
9.10. 12:00  - Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo
9.10.  14:00  - Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica (fixný čas)
9.10. 15:05  - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
9.10. 16:30  - Gymnázium Františka Švantnera, Nová Baňa

Deň 6. Pondelok 12.10. (Myjava - Nové Mesto nad Váhom - Trenčín - Dubnica nad Váhom - Považská Bystrica - Prievidza - Bánovce nad Bebravou - Piešťany)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút.

Auto Marián

12.10. 8:00  - Gymnázium, Myjava
12:10. 8:45  - Gymnázium M. R. Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
12:10. 9:05  - SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad Váhom
12:10. 10:25  - Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín (upravený čas)
12:10. 10:45  - Súkromné gymnázium FUTURUM, Trenčín (upravený čas)
12:10. 11:15  - SOŠ Bratislavská, Dubnica nad Váhom (upravený čas)
12:10. 11:35  - Detská organizácia FÉNIX, o.z. (upravený čas)
12:10. 12:25  - Gymnázium, Dubnica nad Váhom (upravený čas)
12:10. 13:10  - Gymnázium, Považská Bystrica (upravený čas)
12:10. 14:45  - Piaristická spojená škola Františka Hanáka, Prievidza
12:10. 15:35  - SOŠ Jána Antonína Baťu, Partizánske
12:10. 16:15  - Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou
12:10. 16:35  - SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou

Návšteva Monika

12.10. doobeda  - Gymnázium Jána Chalupku, Brezno (zmena z 9.10. poobedia)
12.10. doobeda  - Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica (zmena z 9.10. poobedia)
12.10. doobeda  - Evanjelické gymnázium, Banská Bystrica (zmena z 9.10. poobedia)

Deň 7. Utorok 13.10. (Trnava - Hlohovec - Senec - Modra - Pezinok)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút.

13.10. 8:00  -  SOŠ elektrotechnická, Trnava (fixný čas)
13.10. 8:40  -  Gymnázium Angely Merici, Trnava (fixný čas)
13.10. 10:00  -  Súkromná SOŠ DSA, Trnava
13.10. 11:00  -  Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
13.10. 12:00  -  Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
13.10. 12:45  -  Gymnázium Karola Štúra, Modra
13.10. 13:00  -  Stredná odborná škola pedagogická, Modra
13.10. 13:30  -  Gymnázium, Pezinok

Deň 8. Streda 14.10. (Nitra - Levice - Nové Zámky - Veľký Meder)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút.

14.10. 11:00  - Gymnázium Párovská, Nitra (upravený čas)
14.10. 11:20  - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra (upravený čas)
14.10. 11:40  - Stredná zdravotnícka škola Farská, Nitra (upravený čas)
14.10. 13:10  - Gymnázium Andreja Vrábla, Levice (upravený čas)
14.10. 14:25  - Stredná zdravotnícka škola, Nové Zámky (upravený čas)
14.10. 15:25  - Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Veľký Meder - Nagymegyer (upravený čas)

Deň 9. Štvrtok 15.10. (Bratislava)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút.

Auto Marián a Peťa

15.10. 09:00  - Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 09:20  - Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 10:00  - Obchodná akadémia Nevädzová, Bratislava (upravený a fixný čas)
15.10. 10:55  - Gymnázium Federica Garcíu Lorcu, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 11:15  - SOŠ chemická, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 11:55  - Súkromná spojená škola The British International School, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 12:15  - Centrum voľného času Klokan, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 12:35  - SPŠ elektrotechnická Adlerka, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 13:00  - Cambridge International School, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 13:25  - Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)
15.10. 13:45  - Spojená škola Tilgnerova, Bratislava (upravený čas a zmena poradia návštevy)

Auto Miloš

15.10. 9:30  - Spojená škola de La Salle, Bratislava
15.10. 9:50  - Gymnázium Hubeného, Bratislava
15.10. 10:10  - SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Bratislava
15.10. 10:40  - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava
15.10. 11:10  - Súkromné bilingválne gymnázium Česká, Bratislava
15.10. 11:30  - Hotelová akadémia Mikovíniho, Bratislava
15.10. 11:55  - Strom života
15.10. 12:20  - MO Plusko
15.10. 12:50  - Klub Prieskumník - Pathfinder
15.10. po 13:00  - Západoslovenská skautská oblasť, Slovenský skauting

Deň 10. Piatok 16.10. (Malacky a Bratislava)

Hodina návštevy je okrem prvého centra orientačná a rozdiel oproti orientačnej hodine môže byť +/- 60 minút.

Auto Marián a Peťa

16.10. 9:00  - Gymnázium Jána Papánka, Bratislava
16.10. 9:30  - Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka, Bratislava
16.10. 10:15  - 1. súkromné gymnázium, Bratislava
16.10. 10:40  - Gymnázium Metodova, Bratislava
16.10. 11:00  - Akadémia LEAF - LEAF Academy, o.z.
16.10. 11:25  - ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Bratislava
16.10. 11:45  - Gymnázium Grösslingová, Bratislava
16.10. 12:10  - Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
16.10. 12:40  - Spojená škola sv. Uršule, Bratislava
16.10. 13:05  - SPŠ strojnícka Fajnorka, Bratislava
16.10. 13:30  - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Auto Miloš

16.10. 10:00  - Gymnázium, Malacky
16.10. 10:20  - Základná škola Záhorácka, Malacky
16.10. 11:10  - Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova, Bratislava
16.10. 11:30  - SPŠ elektrotechnická Hálova, Bratislava
16.10. 11:55  - Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Bratislava
16.10. 12:15  - Domka, stredisko Bratislava - Mamateyova
16.10. 13:30  - Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Predchádzajúci Ďalšie novinky Nasledujúce

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme