Čo je Česko-Slovenská Online DofE akadémia?

Čo je Česko-Slovenská Online DofE akadémia?

Česko-Slovenská DofE Akadémia je kreatívne online školenie líderských zručností pre aktívnych a zanietených učiteľov, Vedúcich programu DofE, ktoré im pomôže posunúť študentov a seba na ďalšiu úroveň a zlepšiť prácu v offline a online svete.

Účastník vzdelávania získa počas 3 workshopov zručnosti užitočné nielen pre DofE, ale aj do každodenného pracovného života. Navyše vyzdieľa svoje skúsenosti spolu s českými kolegami zapojenými do programu DofE. Workshopy prebiehajú online od 13:30 do 17:00. Cena za celú sériu kurzov je 40 eur na účastníka.

Akadémiu pripravujeme v spolupráci s Českou Národnou kanceláriou DofE, vďaka finančnej podpore z Award Covid-19 Recovery Fund a Medzinárodnej Nadácie (International Award Foundation).

Čo mi Česko-Slovenská Online DofE akadémia dá?

Akadémia prináša 3 elementy, v ktorých sa budete mať príležitosť rozvíjať:

  1. Porozumenie a sebavedomie pri vedení programu DofE v online aj offline prostredí
  2. Využívanie vybraných online nástrojov v DofE a aj v online vyučovaní
  3. Motivovanie študentov a kolegov: ako využiť potenciál mladých ľudí na maximum?

Ako bude Česko-Slovenská Online DofE akadémia fungovať?

Akadémia sa skladá z 3 jednodňových workshopov, ktoré sa konajú s niekoľko týždňovým až mesačným rozostupom. Tieto tri workshopy sú:

  1. Ako vzbudiť zápal u študentov? Staň sa expertom na motiváciu študentov a ich zapojenie do DofE. Spoločne spoznáme motivácie a bariéry študentov. Predstavíme si vhodné nástroje, ako s nimi pracovať, nielen pri nábore účastníkov do DofE.
  2. Ako využiť potenciál mladých ľudí na maximum? Staň sa expertom na komunikáciu a povzbuď mladých ľudí k dosahovaniu cieľov. Zoznámime sa s cestou účastníka programom DofE. Spoznáme úskalia, ktorým účastníci čelia a nástroje na ich prekonávanie. Predstavíme si techniky priebežného motivovania a zásady rešpektujúcej komunikácie.
  3. Ako aktivizovať školu, kolegov, mladých či rodičov? Staň sa expertom na prehlbovanie vzťahov v komunite. Zlepšíme tvoje líderské schopnosti a pomôžeme ti zvládať koordináciu DofE a iných projektov s nadhľadom. Ukážeme ti, ako budovať DofE komunitu naprieč celou školou.

Absolventmi Česko-Slovenskej Online DofE akadémie sa stávajú všetci, ktorí absolvujú všetky 3 workshopy.

Pre koho je Česko-Slovenská Online DofE akadémia určená?

Účasť v Akadémii silno odporúčame všetkým Koordinátorom a Vedúcim DofE na Miestnych centrách z Česka a zo Slovenska, ktoré sú v programe dlhšie ako 2 roky.

Obsah Česko-Slovenskej Online DofE akadémie vedie k hlbokému porozumeniu práce s účastníkmi, s kolegami v DofE tíme, ako aj s ďalšími kolegami a školou resp. organizáciou ako takou.

Koľko Česko-Slovenská Online DofE akadémia stojí?

Účasť v Akadémii pokrýva do veľkej miery grant a príspevky našich partnerov. Škola/miestne centrum DofE hradí za účasť jednej vyškolenej osoby v celej DofE akadémii príspevok vo výške 40€.

Skutočný náklad na workshopy je násobne vyšší. Príspevok 40€ hradí vysielajúce Miestne centrum DofE formou Výzvy na úhradu členského, ktorá bude vystavená Miestnym centrám v januári 2022.

Kedy sa budú konať workshopy?

Modul 1 - Staň sa expertom na motiváciu študentov a ich zapojenie do DofE.

  1. 9.6.2022, 13:30 - 17:00

Modul 2 - Staň sa expertom na komunikáciu a povzbuď mladých ľudí k dosahovaniu cieľov.

  1. 10.6.2022, 13:30 - 17:00

Modul 3 - Staň sa expertom na prehlbovanie vzťahov v komunite.

  1. 11.5.2022
  2. 19.5.2022

Zaujala vás možnosť zapojiť sa do Česko-Slovenskej Online DofE akadémie?

Vyplňte prihlasovací formulár.

S termínmi 1. a 2. workshopu môžete počítať na 100%. V potvrdzujúcom emaili, vždy pred daným školením, vám príde link na online pripojenie spolu s bližšími informáciami. Ďalšie školenia 1., 2., a 3. workshopu budú na jeseň 2022. O presných termínoch a prihlasovaní na workshopy vás budeme informovať. 

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme