Poznáte školu, ktorá ešte nepozná DofE?

Príležitosť zapojiť nové školy do rozvojového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je tu opäť!

Ste rodič, ktorý túži po tom, aby sa jeho deti mohli na škole rozvíjať v DofE a plniť si tak vlastné ciele a sny?
Ste učiteľ či riaditeľ zo školy, ktorá chce DofE ponúkať svojim študentom?
Ste študenti, ktorí majú radi výzvy a veria, že DofE by malo byť aj na ich škole?
Alebo jednoducho poznáte školu, na ktorej by DofE nemalo jednoznačne chýbať?

Posuňte jej info o tom, že DofE opäť otvára svoje brány!

Pozor - Počet škôl, ktoré tento rok plánujeme do DofE zapojiť je limitovaný.  

Prihlasovanie škôl do programu máme otvorené do 31. mája 2022.

Prečo by sa nová škola mala zapojiť do programu DofE?

✔️ DofE rozvíja mladých a učiteľov na škole
Program u študentov preukázateľne rozvíja cenné charakterové vlastnosti ako vytrvalosť, cieľavedomosť a motiváciu.

Podľa učiteľov, ktorí sú v programe zapojení, pomáha rozvoju neformálnych vzťahov a buduje tímovosť medzi študentmi aj v zborovni.

✔️ DofE ponúka konkurenčnú výhodu škole a samotným študentom
Program DofE vie pritiahnuť na školu študentov vďaka možnosti získať cenný medzinároný certifikát DofE.

✔️ DofE ponúka lepšiu budúcnosť jeho absolventom
Program DofE je uznávaný vo vyše 20 firmách a organizáciách na Slovensku. V praxi to znamená, že úspešné firmy, ktoré zamestnávajú desaťtisíce ľudí, zohľadňujú zlaté ocenenie DofE vo svojich výberových procesoch, keďže veria, že rozvíja potrebné charakterové vlastnosti pre úspech. 

✔️ DofE pomáha mladým zvládať koronu
Skoro 70% mladých zapojených v 2020 uvádza, že si vďaka DofE dobre nastavili denný režim a mali chuť a motiváciu na sebe pracovať. Navyše športovali a pomáhali ako dobrovoľníci podľa vlastných slov viac, ako pred karanténou.

✔️ DofE odporúča aj ministerstvo
DofE vie zastrešiť mnohé aktivity, ktoré sa už na škole realizujú. Navyše, je v odporúčaniach Sprievodcu školským rokom (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny), odporúča ho väčšina VUCiek na Slovensku a dodáva kredit aj v rebríčku škôl INEKO. 

-------------

Poznáte školu, na ktorej by DofE nemalo jednoznačne chýbať?
Posuňte jej info o tom, že DofE opäť otvára svoje brány!
Stačí jeden email alebo telefonát jednému z našich manažérov programu (kontakty tu) a my sa už o zvyšok postaráme.

Ďakujeme, že nám pomáhate rozširovať DofE aj na ďalšie školy a medzi tisícky študentov na celom Slovensku.