Náš tím

Tím nadšencov zo vzdelávania za silnej podpory lídrov z biznisu od konca roku 2014 pripravuje založenie Národnej kancelárie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku, ktorá bude mať za cieľ rozšíriť program do celého Slovenska a otvoriť tak program čo najväčšiemu počtu mladých ľudí. Národná kancelária je tu pre vás, správna a dozorná rada podporuje fungovanie organizácie.

Marián Zachar

Marián Zachar

Spoluzakladateľ a riaditeľ
Mariánova vášeň je vzdelávanie s merateľným dopadom. Medzi rokmi 2010 a 2012 Implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva ako asistent a poradca ministra a spoluzaložil niekoľko programov zameraných na rozvoj talentovaných stredoškolákov v neziskovej organizácií LEAF. V roku 2015 spoluzaložil Národnú kanceláriu DofE na Slovensku, ktorá sa odvtedy stala jednou z najrýchlejšie rastúcich kancelárií DofE na svete. Bol vybratý do Aspen Young Leaders Programu, ktorý organizuje Aspen Institute Central Europe a spolu s Milošom bol tiež zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. V roku 2017 sa stal Fellow pri Royal Society of Arts v Londýne. Vyštudoval Politológiu a Medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite a ďalšie skúsenosti získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a University of California, Berkeley.
marian.zachar [zavinac] dofe.sk
+421 917 860 777

Katarína Gazdíková

Katarína Gazdíková

Manažérka firemných partnerstiev
Pre Katarínu sú dobrovoľníctvo, rozvoj talentu a šport jedny zo základných pilierov v jej živote. Verí, že práve rozvojom v týchto oblastiach dokážu mladí ľudia kladne ovplyvniť kvalitu svojho života a mať pozitívny dopad na svoje okolie. Preto sa rozhodla zužitkovať svoje mnohoročné skúsenosti z oblasti práce s ľuďmi nadobudnuté v prostredí nadnárodných spoločností pri prepájaní školstva a biznisu cez program Leaders of Tomorrow.
katarina.gazdikova [zavinac] dofe.sk
+421 904 237 841

Simona Lučkaničová

Simona Lučkaničová

Komunikačná manažérka
Po skončení štúdia Európskych štúdií na FSEV UK, mnohých zahraničných projektoch a pobytoch a práci na Ministerstve financií SR sa Simona rozhodla vstúpiť do kreatívnejšieho sveta, kde môže čerpať zo svojich umeleckých skúseností. Dva roky pôsobila v organizácii Teach for Slovakia, kde v pozícii Talent recruiter and marketing manager komunikovala s tisíckami záujemcov, organizovala mnohé eventy, manažovala sociálne médiá či moderovala. V DofE pôsobí ako komunikačná manažérka, kde zastrešuje sociálne médiá, komunikáciu a PR. 
simona.luckanicova[zavinac] dofe.sk
+421 911 939 484

Zuzana Mészárosová

Zuzana Mészárosová

Office manažérka
Je zástankyňou student-centred learning, ktorým sa riadi vo svojom prístupe ku študentom počas doktorandského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. O jej nadšení pre vzdelávanie svedčí aj jej obľúbený cieľ udržateľného rozvoja – kvalitné vzdelanie, ktorý sa snaží z pozície generálnej tajomníčky Slovenskej asociácie pre OSN na Slovensku propagovať. Zodpovedný prístup ku vzdelávaniu mladých ľudí považuje za kľúčový pre lepšiu budúcnosť nás všetkých a preto je súčasťou DofE. 
zuzana.meszarosova [zavinac] dofe.sk
+421 903 862 563

Miloš Ondrášik

Miloš Ondrášik

Manažér programu pre Bratislavský kraj
Nadšenec pre zážitkovú pedagogiku a využívanie metód neformálneho vzdelávania pri práci s mládežou. Dobrovoľník telom aj dušou, v súčasnosti najmä v mládežníckej orgnaizácii Plusko. V minulosti pôsobil v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže na pozícii projektového manažéra informačnej siete Eurodesk. Zaujíma sa o vzdelávanie a rozvoj znevýhodnenej a rómskej mládeže. V roku 2015 bol spolu s Mariánom zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.  
milos.ondrasik [zavinac] dofe.sk
+421 908 210 528

Zdenka Podhorská

Zdenka Podhorská

Manažérka programu pre západné Slovensko
Zdenka považuje vzdelávanie a dobrovoľníctvo za celoživotné záľuby. Aj preto už dlhé roky pôsobí v MO Plusko, kde vidí, aký veľký zmysel má zážitková pedagogika.  Manažérske skúsenosti naberala v IBM, kde pracovala 10 rokov ako finančná manažérka pre variabilné odmeňovanie a školiteľka. V DofE sa bude snažiť prepájať školstvo a business cez program Leaders of Tomorrow a bude sa starať o Západoslovenský región v ktorom vyrástla.  
zdenka.podhorska [zavinac] dofe.sk
+421 948 012 638

Ján Smolka

Ján Smolka

Manažér programu pre východné Slovensko
Pôsobenie v skautingu Janka ovplyvnilo natoľko, že sa rozhodol vyštudovať rekreológiu so zameraním na zážitkovú pedagogiku na Univerzite Palackého v Olomouci. Počas štúdia a zahraničných pobytov si utvrdil presvedčenie, že cesta kvalitného vzdelávacieho systému je cestou k zmene Slovenska. Rozhodol sa preto prihlásiť do programu Teach for Slovakia, kde sa na dva roky stal učiteľom na ZŠ v Spišskom Štvrtku. Tu sa okrem iného stretol s mnohými výzvami slovenského školstva a problémami vzdelávania menšín. Okrem iného, pôsobil ako mentor v organizácii Divé maky a pomáhal organizovať rozličné zážitkovo-vzdelávacie projekty v spolupráci s Prázdninovou Školou Lipnice a Pluskom. V DofE bude mať na starosti východoslovenský región, ktorý si po dvoch rokoch bývania na Spiši veľmi obľúbil. 
jan.smolka[zavinac]dofe.sk
+421 948 020 775

Jaroslav Timko

Jaroslav Timko

Manažér programu pre stredné Slovensko
Vyštudovaný informatik, ktorý našiel svoje poslanie v práci s mladými ľuďmi. Skúsenosti zbieral najmä v mládežníckej organizácii Domka, v ktorej si za 20 rokov vyskúšal všeličo - od dobrovoľníctva v rámci miestneho centra až po riadenie celoslovenskej organizácie. Dlhodobo sa venuje aj podpore práce s mládežou na úrovni samosprávy a optimalizácii riadiacich procesov v neziskových organizáciách. V DofE bude mať na starosti rozširovanie a vylepšovanie programu na strednom Slovensku, kde sa aj narodil. 
jaroslav.timko [zavinac] dofe.sk
+421 908 709 994

Andrea Vrbovská

Andrea Vrbovská

Komunikačná manažérka
Andrea verí, že dobrý obsah berie všetko. Aj preto sa po ôsmych rokoch v médiách pridala k DofE. Verí, že každý mladý človek môže uspieť, ak dostane správny podnet na vzdelanie a nástroje, ktoré sú overené a fungujú v praxi. Začínala ako redaktorka publicistiky v Hospodárskych novinách a z vydavateľstva odchádzala po rokoch ako riaditeľka digitálnych médií. Dnes sa stará o to, aby sa príbeh DofE a jej absolventom dostal všade tam, kde môže pomôcť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí.
andrea.vrbovska [zavinac] dofe.sk
+421 910 916 731

Tatiana Zlatošová

Tatiana Zlatošová

Event manažérka
Od strednej školy sa Táňa venovala dobrovoľníckej práci s deťmi ako vedúca táborov a animátorka voľnočasových aktivít. Študuje učiteľstvo anglického jazyka na Trnavskej univerzite a od začiatku svojho vysokoškolského štúdia sa aktívne podieľala na fungovaní najväčšieho študentského centra na Slovensku, UPeCe Bratislava, kde pôsobila ako fundraiserka a event manažérka akcií pre viac ako 600 študentov. Verí, že každé dieťa si zaslúži rovnakú šancu uspieť a za svoje poslanie považuje pomoc mladým ľuďom v ich snahe rozvíjať sa, nájsť svoje miesto v spoločnosti a stať sa dobrým a úspešným človekom.
tatiana.zlatosova [zavinac] dofe.sk
+421 915 211 179

Why not join us?

Why not join us?

Člen tímu, tréner, dobrovoľník, štážista alebo spolupracovník
Páči sa ti myšlienka DofE? Veríš, že každý mladý človek má potenciál uspieť? Máš odvahu vybudovať z nuly celonárodný program? Tak prečo sa k nám nepridáš? Príď pomôž prostredníctvom overeného vzdelávacieho programu zlepšiť nielen kvalitu vzdelávania, ale aj kvalitu života konkrétnym mladým ľuďom na Slovensku. Pošli CV Mariánovi Zacharovi na marian.zachar [zavinac] dofe.sk spolu s krátkym motivačným listom a možno nájdeme prienik medzi Tvojimi schopnosťami a záľubami a tým čo DofE na Slovensku potrebuje.

Branislav Kleskeň

Branislav Kleskeň

Spoluzakladateľ a Predseda Správnej rady
Branislav vedie LEAF, neziskovú organizáciu zameranú na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko, ktorí ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Aktivity LEAFu slúžia jednotlivcom vo veku 15 až 35 rokov a pokrývajú oblasti budovania strednej školy pre nadaných študentov, zmiernenia odlivu mozgov a rozvoja mladých profesionálov.  Predtým ako Partner v McKinsey & Company, Branislav má skúsenosť z niekoľkých kontinentov v zlepšovaní výkonu podnikov, budovaní nových biznisov a v zlešovaní vzdelávania. 
branislav.klesken [zavinac] leaf.sk

Michal Liday

Michal Liday

Člen Správnej rady
Michal vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika a výpočtová technika. Neskôr pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave so špecializáciou na Kvantitatívne metódy v ekonómii. Absolvoval študijné stáže na Mankato State University v Minnesote (USA), City University v Londýne (VB) a Johannes Kepler Universität v Linzi (Rakúsko). V roku 2010 absolvoval General Management Program na Harvard Business School v Bostone (USA). Svoj profesijný život začal v roku 1992 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v Tatra banke na pozícií riaditeľa pobočky. Riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva sa stal v roku 2000. O päť rokov neskôr presmeroval svoje pôsobenie do oblasti retailového bankovníctva. Od roku 2007 bol členom predstavenstva Tatra banky zodpovedným za retailové bankovníctvo. V roku 2015 sa stal generálny riaditeľom a predsedom predstavenstva Tatra banky.

Ivan Peschl

Ivan Peschl

Člen Správnej rady
Ivan je CEO v spoločnosti Towercom, a.s., predtým pracoval v spoločnosti od roku 2008 ako finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa. V minulosti pôsobil ako CFO a člen predstavenstva satelitnej platformy Skylink. Je zakladajúcim členom Slovenskej komory znalcov a súdny znalec v odvetví ekonómia a manažment.Vyštudoval London School of Economics and Political Science, Executive Global Masters in Management, Master's degree alternatívu LSE k MBA (2015-2017) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1998).  

Peter Irikovský

Peter Irikovský

Predseda Dozornej rady
Peter je Managing Partner v  stredoeurópskom venture investičnom holdingu LRJ Capital, ktorý investoval napr. do slovenskej firmy s lietajúcim autom, Aeromobil. Zároveň ako CEO vedie portfóliovú firmu Exponea, ktorá sa zameriava na real-time analytiku webov a online aplikácií. Predtým viedol firmu Slevomat, bol regionálny riaditeľ v Groupon UK a pôsobil v McKinsey & Company a KPMG. Vyštudoval informatiku na Karlovej Univerzite v Prahe a v roku 2014 bol zaradený do rebríčka 30 pod 30 magazínu Forbes na Slovensku. 

Peter Čerešník

Peter Čerešník

Člen Dozornej rady
Peter je Group Leasing Director v HB Reavis Group, ale má dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v IT. Predtým viedol exe, a.s., Microsoft Slovakia, SAS Institute Slovakia či ALEF NULA. Vyštudoval manažment na City University v Bratislave, MBA získal na University of New York v Prahe. Okrem toho vedie Slovenskú pobočku globálnej organizácie Young Presidents’ Organisation. 

Pavel Trenka

Pavel Trenka

Člen Dozornej rady
CEO HB Reavis Group. Pred svojím pôsobením v HB Reavise pôsobil v spoločnosti McKinsey & Company v rámci krajín strednej a východnej Európy a USA a v investičnej banke Bank Austria na Slovensku. 

Jiří Zrůst

Jiří Zrůst

Spoluzakladateľ a člen Dozornej rady
Head pre Strednú, Východnú a Juhovýchodnú Európu v  Macquarie Infrastructure & Real Assets v Londýne. Bývalý CEO C.S. Cargo, bývalý CFO Ceva Logistics SEMEA a tiež bývalý Finančný riaditeľ v TNT Express, Australia and South APAC.  Zároveň Predseda Správnej rady Národnej kancelárie programu DofE v Českej republike a člen International Council The Duke of Edinburgh's International Award Foundation. Za svoju angažovanosť v programe získal v roku 2015 ocenenie od Financial News v rebríčku Extra Mile 40, prestížne ocenenie pre ľudí z finančného sektora, ktorí "robia čo najviac pre dobré veci". 
jiri.zrust [zavinac] dofe.cz

Janka Balážová

Janka Balážová

Školiteľka DofE Slovensko
Po univerzite strávila rok na súkromnej škole Frensham Heights v UK, kde učila Britov španielčinu, zahraničných študentov angličtinu a pomáhala ako vychovávateľka na internáte. Po návrate domov sa pridala do tímu práve vznikajúceho Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa ako učiteľka, koordinátorka tútoringového projektu pre študentov a členka vedenia. Momentálne sa naplno venuje podpore učiteľov. V DofE strávila rok a venovala sa rozširovaniu programu v trnavskom, bystrickom a žilinskom kraji. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne manželovi, umeniu, prírode a slobode.

Jana Jánošíková

Jana Jánošíková

Školiteľka DofE Slovensko
Dobrovoľníčka, neformálna školiteľka a skautka. V minulosti pracovala ako odborníčka na vzdelávanie pre Iuventu a pôsobila v Rade mládeže Trnavského kraja. V súčasnosti má na starosti vzdelávanie v Slovenskom skautingu a v tejto organizácií pôsobí i ako dobrovoľníčka. Vo voľnom čase neodmietne dobrú knihu, výlet do prírody, výrobu domácich produktov a poznávanie nepoznaného. Verí, že keď sa chce, tak je možné všetko.

Martin Horák

Martin Horák

Školitel DofE Slovensko
Martin sa rád zapája do všetkého, čo môže priniesť pozitívnu zmenu a v čom vidí zmysel. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu a právnemu poradenstvu v NO Budúcnosť. Je členom Tímu krízovej intervencie Modrý anjel. V minulosti pracoval v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže a v OZ Človek v ohrození. Podieľal sa tiež na príprave troch ročníkov konferencie TEDxBratislava.

Michal Keim

Michal Keim

Školitel DofE Slovensko
Milovník hôr a zážitkového vzdelávania, bývalý učiteľ dejepisu a inštruktor lezenia. Lásku k neformálnemu vzdelávaniu získal vďaka Štúdiu Zážitku Outward Bound Slovensko o.z. Skúsenosti na mori a súši zocelil v Outward Bound Hong Kong a rôznych medzinárodnych tréningoch. V zime aj v lete trávi najradšej voľný čas v horách a na cestách. "Tie najdlhšie cesty začínajú prvým krokom." Lao-c'

Kvetka Legerská

Kvetka Legerská

Školiteľka DofE Slovensko
Kvetka svoj čas delí medzi prácu projektovej manažérky na Mestskom úrade v Ružomberku, rozbieha Miestu akčnú skupinu na dolnom Liptove a hlavne sa veľmi rada sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v OZ Lokál, ktorým zastrešuje všetky svoje tvorivé aktivity. Už viac ako 10 rokov sa venuje práci s mládežou. V zime najradšej trávi čas na lyžiach a v lete v horách. 

Martin Murár

Martin Murár

Školitel DofE Slovensko
Martin je profesionálny inštruktor horolezectva, skialpinizmu a lyžovania. Aktívny pilot a potápač. Od roku 1999 vedie outdorovú organizáciu Muraria - krajina nádychu, ktorá sa zameriava na tvorbu horských programov pre rozvoj osobnosti a vzdelávanie v oblasti horolezectva a skialpinizmu. Vedúci viacerých úspešných výškových expedícií v Ázii a Amerike. Vyšudoval liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Od skončenia pregraduálneho štúdia kontinuálne pôsobí v oblasti psychoterapie a poradenstva. Svoje akadmické poznatky získaval aj na Nórskej Diakonhjemmet Hogskole v Oslo a tie klinické na pracovisku pre závislých, Sjtiel - Heerlen v Holandsku. Viac ako desaťročie vzdeláva na slovenských a zahraničných univerzitách. V súčasnosti pracuje pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Soňa Oravcová

Soňa Oravcová

Školiteľka DofE Slovensko
Bývalá učiteľka Geografie, Life skills a koordinátor DofE International Award na British International School v Bratislave. Od roku 1996 sa venuje tvorbe projektového vyučovania a príprave študentských geografických expedícií v európskom priestore, ako aj  vlastnému cestovaniu. Dlhé obdobie externe spolupracovala s katedrou didaktiky geografie UK v Bratislave v úlohe fakultnej učiteľky. Popri učení v roku 2002 ukončila štúdium psychológie a venuje sa tvorbe outdoorových programov na rozvoj osobnosti. V roku 2001 absolvovala  študijný pobyt v Prescott, v oblasti histórie a umenia Native Americans. Získanie Fulbright štipendia na University of Chicago, Laboraty Schools jej otvorilo cestu do medzinárodneho školstva. Dlhodobo pracuje na tvorbe dramaturgie a koordinácie Cestoklubov na Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a Mesto.

Lucia Rossová

Lucia Rossová

Školiteľka DofE Slovensko
Lucia sa rada venuje eko a enviro aktivitám a projektom, ktoré majú za cieľ zlepšovanie stavu životného prostredia, verejných priestorov a tiež participácii občanov, aby bolo možno dosiahnuť pozitívne zmeny. K vzdelávaniu sa dostala cez pôsobenie v Slovenskom skautingu, pracovala v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže. Pracuje s deťmi, pôsobí v komunitnom centre. Miluje slovenské hory, kúpanie v jazerách a objavovanie nových krajov.

Robert Sabo

Robert Sabo

Školitel DofE Slovensko
Vyštudoval liečebnú pedagogiku, absolvoval psychoterapeutický výcvik a je aj certifikovaným trénerom metódy ART (Aggression Replacement Training). Pracoval v Detskom integračnom centre ako liečebný pedagóg. Neskôr ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na Metodicko-pedagogickom centre, v súčasnosti je vysokoškolským učiteľom. Spolupracoval s Návrat-om o.z. v oblasti práce s rodinami v kríze a náhradnej rodinnej starostlivosti. Predsedá rade o.z. Otvorená škôlka, ktoré prevádzkuje v Banskej Bystrici Lesný klub Mravenisko, inšpirovaný metodikou tzv. lesných materských škôl. Venuje sa problematike edukácie formou integrácie a konceptu inkluzívnej edukácie, v rámci toho najmä podpore a tréningu sociálnych a komunikačných kompetencií.

Júlia Šimeková

Júlia Šimeková

Školiteľka DofE Slovensko
Absolventka Psychológie na Masarykovej Univerzite v Brne, kurzu Komunikačnej a strategickej terapie Miltona Ericksona, frekventantka psychoterapeutického výcviku v systemickom prístupe "Umenie terapie". Už niekoľko rokov objavuje a snaží sa zlepšovať život náhradných rodín v Návrat, o.z. Pripravuje outdoor tábory pre mlaďasov, v spolupráci s Preles, o.z. sa spolupodieľa na príprave a realizácii outdoor programov pre dospelých i mládež, ako dobrovoľníčka spolupracuje s Idou Kelarovou na Letnej škole Romanodrom s Miret, o.z.. Svoje lektorské zručnosti cibrila v spoločnosti Project Outdoor Slovakia pri príprave outdoor teambuildingov. V minulosti cestovateľka, v súčasnosti trávi viac času objavovaním hôr Slovenska. Postupne prepadá horským športom - skialpinizmu, horskému behu a bicyklovaniu. V DofE vidí nádej pre angažovanosť mladých ľudí na celom Slovensku.

Robo Závacký

Robo Závacký

Školitel DofE Slovensko
Robo momentálne pracuje ako regionálny koordinátor terénnej sociálnej práce na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Od roku 2008 sa venuje Streetworku a neskôr aj tréningom terénnych pracovníkov v OZ Pomocná ruka kde je štatutárom. Neformálnemu vzdelávaniu sa intenzívne venoval aj v Iuvente – slovenskom inštitúte mládeže, kde pracoval na pozícií odborník na vzdelávanie pracovníkov s mládežou. 

Peter Janiga

Peter Janiga

poradca, dobrovoľník
Právnik v súkromnom sektore. Viacročný expertný dobrovoľník v oblasti práva a poradenstva, externý patrón dobrovoľníckych príležitostí v LEAF. Nadšenec pre celoživotné vzdelávanie, občiansku participáciu a umenie. Vyštudoval právo (Trnavská univerzita, UIB Španielsko) a postgraduálne aj medzinárodné vzťahy (Univerzita Komenského).

Ivana Nichtová

Ivana Nichtová

Dobrovoľníčka pre Brand stratégu
Brand manažérka značky FunFón, vedúcej značky pre mladých v oblasti telekomunikácií. S DofE ju spojil program expertného dobrovoľníctva PED spoločnosti LEAF, cez ktorý priajala výzvu vytvorenia a implementácie branding stratégie. Je nadšenkyňa pre celoživotné vzdelávanie a vzdelávania prepojeného s praxou. Vyštudovala Medzinárodný obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Ecole superieure de commerce de Troyes vo Francúzsku. 

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme