Náš tím

Tím nadšencov zo vzdelávania za silnej podpory lídrov z biznisu od konca roku 2014 pripravuje založenie Národnej kancelárie programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku, ktorá bude mať za cieľ rozšíriť program do celého Slovenska a otvoriť tak program čo najväčšiemu počtu mladých ľudí. Národná kancelária je tu pre vás, správna a dozorná rada podporuje fungovanie organizácie.

Marián Zachar

Marián Zachar

Spoluzakladateľ a riaditeľ
Mariánova vášeň je vzdelávanie s merateľným dopadom. Medzi rokmi 2010 a 2012 Implementoval iniciatívu za vyššiu transparentnosť na Ministerstve školstva ako asistent a poradca ministra a spoluzaložil niekoľko programov zameraných na rozvoj talentovaných stredoškolákov v neziskovej organizácií LEAF. V roku 2015 spoluzaložil Národnú kanceláriu DofE na Slovensku, ktorá sa odvtedy stala jednou z najrýchlejšie rastúcich kancelárií DofE na svete. Bol vybratý do Aspen Young Leaders Programu, ktorý organizuje Aspen Institute Central Europe a spolu s Milošom bol tiež zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis. V roku 2017 sa stal Fellow pri Royal Society of Arts v Londýne. Vyštudoval Politológiu a Medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite a ďalšie skúsenosti získal na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, University of California, Berkeley a INSEAD.
marian.zachar [zavinac] dofe.sk
+421 917 860 777

Miloš Ondrášik

Miloš Ondrášik

Spoluzakladateľ a programový riaditeľ
Nadšenec pre zážitkovú pedagogiku, inovácie vo vzdelávaní a využívanie metód neformálneho vzdelávania pri práci s mládežou. Garant vzdelávania inštruktorov a dobrovoľník v mládežníckej organizácii Plusko. V organizáciách Iuventa, Eurodesk, Tvoj Buddy či ternYpe sa venoval témam inklúzie znevýhodnenej a rómskej mládeže a zvyšovaniu mobility mladých ľudí. Vyštudoval analytickú filozofiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ďalšie skúsenosti získal štúdiom Executive development programu na University of Surrey. V roku 2015 bol spolu s Mariánom zaradený na Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu, vypracovanou organizáciami Ashoka a Nadácia Pontis.
milos.ondrasik [zavinac] dofe.sk
+421 908 210 528

Jasna Cifrová

Jasna Cifrová

Komunikačná guru
Jasna po absolvovaní LEAF Academy zakotvila na univerzite v Amsterdame v odbore literatúra a kultúrne štúdiá. Počas strednej organizovala podujatia ako TEDxYouth a zakladala študentskú neziskovku, no postupne prešla ku komunikácii a práci s komunitami. Väčšinu svojho života trávi v kaviarňach (ale nepovaľuje sa tam!) a miluje kyslú kávu. Veľmi sa teší, že môže prispieť k potenciálu DofE rozvíjať charakterové vlastnosti tisícok mladých ľudí na celom Slovenku.
jasna.cifrova [zavinac] dofe.sk
+421 915 081 891

Alexandra Galetová

Alexandra Galetová

Junior komunikačná guru
Saška po štúdiu na LEAF Academy absolvovala bakalárske štúdium prírodných vied na univerzite v Maastrichte v Holandsku. Momentálne pokračuje v magisterskom štúdiu chémie na univerzite v Leuvene v Belgicku. Avšak, už počas strednej školy spoluzaložila Model European Parliament Slovakia (MEP SK) a zaujímala sa o rozvojové aktivity pre mládež. Obľubuje umenie, rada číta alebo píše poéziu a hrá sa so slovami. Okrem toho má veľkú záľubu v tanci. V DofE patrí do komunikačného tímu, vďaka čomu je aj naďalej v dennodennom kontakte so slovenským jazykom. 
alexandra.galetova [zavinac] dofe.sk

Alexandra Kello

Alexandra Kello

Manažérka firemných partnerstiev
Sandra dlhoročne pôsobí ako lektorka vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny. Pracovala v školskom prostredí, realizovala rovojové programy v biznis sfére aj v neziskovom sektore. Venuje sa rozvoju kreatívneho myslenia a podpore tímovej spolupráce. Vo svojich tréningoch sa zameriava na zážitkové vzdelávanie a interaktívny rozvoj. Voľný čas trávi rada so svojou rodinou v hudbe a radosti. Záleží jej na neustálom raste, preto sa snaží neustále rozvíjať seba, aby mohla inšpirovat druhých.  
alexandra.kello [zavinac] dofe.sk
+421905335352

Petra Kňazeová

Petra Kňazeová

Manažérka programu pre Bratislavský kraj
Peťa vyštudovala politológiu a žurnalistiku na univerzitách v Prahe, Sheffielde a Paríži a po rokoch života roztrúseného po Európe sa rozhodla vrátiť na Slovensko a prispieť svojou troškou k jeho pozitívnej premene. Zaujíma sa o témy ľudských práv a sociálnej rovnosti a verí, že kvalitné vzdelávanie a vedenie k všestrannému osobnostnému rozvoju a spoločenskej zodpovednosti je jedným z kľúčov k prekonaniu priepastných sociálnych a ekonomických rozdielov a k budovaniu úspešnejšieho Slovenska. Na strednej škole si prešla programom podobným DofE, ktorý bol jedným z najformatívnejších zážitkov jej formálneho vzdelávania a preto sa teší, že pomôže s prinášaním podobnej skúsenosti, čo najväčšiemu počtu mladých ľudí. Vyrástla v Bratislave a v DofE sa bude starať o Bratislavský kraj.  
petra.knazeova [zavinac] dofe.sk
+421 911 722 002

Jana Kubíková

Jana Kubíková

Manažérka programu pre západné Slovensko
Janka vyštudovala aplikovanú ekonómiu a verejnú politiku na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Počas svojho štúdia pôsobila ako stážistka vo viacerých mimovládnych organizáciách ako je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť alebo v Transparency International Slovensko. Jej najväčšou srdcovkou však bola dobrovoľnícka práca v OZ Bublina, kde sa venovala deťom z detských domovov a sociálne slabších rodín. Janka má za sebou aj dvojročnú skúsenosť v programe Teach for Slovakia, v rámci ktorého učila na kontajnerovej základnej škole v osade v Stráňach pod Tatrami. Práve vďaka tejto skúsenosti si uvedomila, aké je dôležité rozvíjať u mladých ľudí ich charakterové vlastnosti. V DofE má na starosti západoslovenský región.   
jana.kubikova [zavinac] dofe.sk
+421 948 667 301

Simona Lučkaničová

Simona Lučkaničová

Komunikačná manažérka
Po skončení štúdia Európskych štúdií na FSEV UK, mnohých zahraničných projektoch a pobytoch a práci na Ministerstve financií SR sa Simona rozhodla vstúpiť do kreatívnejšieho sveta, kde môže čerpať zo svojich umeleckých skúseností. Dva roky pôsobila v organizácii Teach for Slovakia, kde v pozícii Talent recruiter and marketing manager komunikovala s tisíckami záujemcov, organizovala mnohé eventy, manažovala sociálne médiá či moderovala. V DofE pôsobí ako komunikačná manažérka, kde zastrešuje sociálne médiá, komunikáciu a PR. 
simona.luckanicova [zavinac] dofe.sk
+421 911 939 484

Mária Lukáčová, MA

Mária Lukáčová, MA

Event manažérka
Majka študovala v USA, Rakúsku a Lotyšsku, vyštudovala Export-orientovaný manažment, Turizmus a trávenie voľného času so špecializáciami na eventy a športový turizmus. Už od detstva sa eventov rada zúčastňovala a platí to tak aj dodnes. Každý jeden event v nej niečo zanechal, a preto sa rozhodla, že aj ona sa im chce venovať a vyvolať u ľudí pozitívne emócie. Eventy organizovala v Kanade, Holandsku, Nemecku, Španielsku a na Slovensku už počas vysokej školy a následne v práci. Myslí si, že každý mladý človek má možnosť premeniť svoje sny na skutočnosť.
maria.lukacova [zavinac] dofe.sk
+421 944 124 798

Terézia Mičechová

Terézia Mičechová

PM Admin Guru
Po 5-ročnom štúdiu francúzštiny na bilingválnom gymnáziu v Žiline, kde mala možnosť DofE absolvovať, sa rozhodla pre štúdium práva, a zarovno s tým aj pre prácu v DofE. Vždy ju bavilo pracovať na niečom, čo je obohacujúce pre spoločnosť aj pre ňu, a zastáva názor, že práca musí človeka v prvom rade napĺňať a baviť. Vždy mala bližšie k slovám a textom ako k číslam, a preto je rada, že sa v DofE môže podieľať na chode ambasádorského programu, komunikácii so záujemcami o program a úlohách, ktoré ju bavia.
terezia.micechova [zavinac] dofe.sk

Zuzana Mészárosová

Zuzana Mészárosová

Operations manažérka (momentálne na materskej)
Je zástankyňou student-centred learning, ktorým sa riadi vo svojom prístupe ku študentom počas doktorandského štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. O jej nadšení pre vzdelávanie svedčí aj jej obľúbený cieľ udržateľného rozvoja – kvalitné vzdelanie, ktorý sa snaží z pozície generálnej tajomníčky Slovenskej asociácie pre OSN na Slovensku propagovať. Zodpovedný prístup ku vzdelávaniu mladých ľudí považuje za kľúčový pre lepšiu budúcnosť nás všetkých a preto je súčasťou DofE. 
zuzana.meszarosova [zavinac] dofe.sk
+421 903 862 563

Rebeka Poláková

Rebeka Poláková

Junior komunikačná guru
Rebeka už stredné školy vyskúšala tri a s univerzitou to vyzerá podobne - najskôr to bola ekonomika v Dánsku, teraz je na politológií v Brne, ale jej snom je stať sa terapeutkou a tak dúfa že zakotví v Prahe na psychológií. Na strednej škole sa zapájala do organizácie TEDxYouth podujatí a jeden rok strávila v rezidenčnej komunite Baraka. Pomedzi politických debát a aktivizmu sa ale rada orientuje aj kreatívne a preto sa pridala to tímu DofE.
rebeka.polakova [zavinac] dofe.sk

Ján Smolka

Ján Smolka

Manažér programu pre východné Slovensko
Pôsobenie v skautingu Janka ovplyvnilo natoľko, že sa rozhodol vyštudovať rekreológiu so zameraním na zážitkovú pedagogiku na Univerzite Palackého v Olomouci. Počas štúdia a zahraničných pobytov si utvrdil presvedčenie, že cesta kvalitného vzdelávacieho systému je cestou k zmene Slovenska. Rozhodol sa preto prihlásiť do programu Teach for Slovakia, kde sa na dva roky stal učiteľom na ZŠ v Spišskom Štvrtku. Tu sa okrem iného stretol s mnohými výzvami slovenského školstva a problémami vzdelávania menšín. Okrem iného, pôsobil ako mentor v organizácii Divé maky a pomáhal organizovať rozličné zážitkovo-vzdelávacie projekty v spolupráci s Prázdninovou Školou Lipnice a Pluskom. V DofE bude mať na starosti východoslovenský región, ktorý si po dvoch rokoch bývania na Spiši veľmi obľúbil. 
jan.smolka [zavinac] dofe.sk
+421 948 020 775

Vladimír Suttner

Vladimír Suttner

Operations Manager
Pre Vlada je životné poslanie tou najdôležitejšou premisou pre dosiahnutie naplneného života jednotlivca, ako aj budovanie zdravej a prosperujúcej spoločnosti. Zároveň považuje každú osobu za hodnú príležitosti. Z tohoto dôvodu sa rozhodol využiť svoje skúsenosti zo sveta biznisu v oblasti vzdelávania. Ako člen tímu DofE pracuje na odstránení balastu z pliec kolegov, a tak prispieva k lepšiemu vzdelaniu budúceho/ej „Hawkinga“, „Doudnej“, „Turinga“, „Herschela“, „Curie“, či  „Carson“. So zástupcami spoločností Pepsico, NASA, Diamond Foundry, Mitsubishi, alebo Microsoft už komunikoval. Teraz sa teší z komunikácie s potencionálnymi vedcami, mierotvorcami, CEOs, CFOs a COOs, aby im pomohol prekročiť ich vlastný tieň a objaviť ich plný potenciál!
vladimir.suttner [zavinac] dofe.sk
+421 907 895 483

Monika Svetlíková

Monika Svetlíková

Manažérka programu pre stredné Slovensko
Moniku k téme vzdelávania prirodzene priviedli predošlé dobrovoľnícke a pracovné skúsenosti v ľudskoprávnej oblasti a v oblasti migrácie a integrácie. Vníma ju ako kľúčovú pre rozvoj spoločnosti a spoločenskú zmenu. Vzdelávaniu sa rada venuje aj v súvislosti s jedlom a to v medzinárodnom hnutí Slow Food.Vyštudovala politológiu a sociológiu na univerzitách v Bratislave, Prahe a Amsterdame. Pochádza z malej dedinky v Banskobystrickom kraji a u nás bude mať na starosti práve región stredného Slovenska.
monika.svetlikova [zavinac] dofe.sk
+421 908 709 994

Andrea Vrbovská

Andrea Vrbovská

Komunikačná a fundraisingová manažérka
Andrea verí, že dobrý obsah berie všetko. Aj preto sa po ôsmych rokoch v médiách pridala k DofE. Verí, že každý mladý človek môže uspieť, ak dostane správny podnet na vzdelanie a nástroje, ktoré sú overené a fungujú v praxi. Začínala ako redaktorka publicistiky v Hospodárskych novinách a z vydavateľstva odchádzala po rokoch ako riaditeľka digitálnych médií. Dnes sa stará o to, aby sa príbeh DofE a jej absolventom dostal všade tam, kde môže pomôcť ešte väčšiemu počtu mladých ľudí.
andrea.vrbovska [zavinac] dofe.sk
+421 910 916 731

Why not join us?

Why not join us?

Člen tímu, tréner, dobrovoľník, stážista alebo spolupracovník
Páči sa ti myšlienka DofE? Veríš, že každý mladý človek má potenciál uspieť? Máš odvahu vybudovať z nuly celonárodný program? Tak prečo sa k nám nepridáš? Príď pomôž prostredníctvom overeného vzdelávacieho programu zlepšiť nielen kvalitu vzdelávania, ale aj kvalitu života konkrétnym mladým ľuďom na Slovensku. Pošli CV Mariánovi Zacharovi na marian.zachar [zavinac] dofe.sk spolu s krátkym motivačným listom a možno nájdeme prienik medzi Tvojimi schopnosťami a záľubami a tým čo DofE na Slovensku potrebuje.

Pavel Trenka

Pavel Trenka

Predseda Správnej rady
Čestný člen predstavenstva a bývalý CEO HB Reavis Group. Pred svojím pôsobením v HB Reavise pôsobil v spoločnosti McKinsey & Company v rámci krajín strednej a východnej Európy a USA a v investičnej banke Bank Austria na Slovensku. 

Michal Liday

Michal Liday

Člen Správnej rady
Michal vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika a výpočtová technika. Neskôr pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave so špecializáciou na Kvantitatívne metódy v ekonómii. Absolvoval študijné stáže na Mankato State University v Minnesote (USA), City University v Londýne (VB) a Johannes Kepler Universität v Linzi (Rakúsko). V roku 2010 absolvoval General Management Program na Harvard Business School v Bostone (USA). Svoj profesijný život začal v roku 1992 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Od roku 1997 pôsobil v Tatra banke na pozícií riaditeľa pobočky. Riaditeľom Odboru privátneho bankovníctva sa stal v roku 2000. O päť rokov neskôr presmeroval svoje pôsobenie do oblasti retailového bankovníctva. Od roku 2007 bol členom predstavenstva Tatra banky zodpovedným za retailové bankovníctvo. V roku 2015 sa stal generálny riaditeľom a predsedom predstavenstva Tatra banky.

Ivan Peschl

Ivan Peschl

Člen Správnej rady
Ivan je od 2021 poradca primátora a riaditeľ Útvaru správy mestských podnikov na Magistráte mesta Bratislava. Predtým Ivan viedol spoločnosť Towercom, a.s., kde pracoval pracoval v spoločnosti od roku 2008 ako finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa. V minulosti pôsobil ako CFO a člen predstavenstva satelitnej platformy Skylink. Je zakladajúcim členom Slovenskej komory znalcov a súdny znalec v odvetví ekonómia a manažment.Vyštudoval London School of Economics and Political Science, Executive Global Masters in Management, Master's degree alternatívu LSE k MBA (2015-2017) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1998).  

Peter Irikovský

Peter Irikovský

Predseda Dozornej rady
Peter je Managing Partner v  stredoeurópskom venture investičnom holdingu LRJ Capital, ktorý investoval napr. do slovenskej firmy s lietajúcim autom, Aeromobil. Zároveň ako CEO vedie portfóliovú firmu Exponea, ktorá sa zameriava na real-time analytiku webov a online aplikácií. Predtým viedol firmu Slevomat, bol regionálny riaditeľ v Groupon UK a pôsobil v McKinsey & Company a KPMG. Vyštudoval informatiku na Karlovej Univerzite v Prahe a v roku 2014 bol zaradený do rebríčka 30 pod 30 magazínu Forbes na Slovensku. 

Branislav Kleskeň

Branislav Kleskeň

Spoluzakladateľ a člen Dozornej rady
Branislav vedie LEAF, neziskovú organizáciu zameranú na rozvoj mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti rozvíjajúce Slovensko, ktorí ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť. Bez ohľadu na sociálno-ekonomické prostredie, z ktorého pochádzajú. Aktivity LEAFu slúžia jednotlivcom vo veku 15 až 35 rokov a pokrývajú oblasti budovania strednej školy pre nadaných študentov, zmiernenia odlivu mozgov a rozvoja mladých profesionálov.  Predtým ako Partner v McKinsey & Company, Branislav má skúsenosť z niekoľkých kontinentov v zlepšovaní výkonu podnikov, budovaní nových biznisov a v zlešovaní vzdelávania. 
branislav.klesken [zavinac] leaf.sk

Jiří Zrůst

Jiří Zrůst

Spoluzakladateľ a člen Dozornej rady
Head pre Strednú, Východnú a Juhovýchodnú Európu v  Macquarie Infrastructure & Real Assets v Londýne. Bývalý CEO C.S. Cargo, bývalý CFO Ceva Logistics SEMEA a tiež bývalý Finančný riaditeľ v TNT Express, Australia and South APAC.  Zároveň Predseda Správnej rady Národnej kancelárie programu DofE v Českej republike a člen International Council The Duke of Edinburgh's International Award Foundation. Za svoju angažovanosť v programe získal v roku 2015 ocenenie od Financial News v rebríčku Extra Mile 40, prestížne ocenenie pre ľudí z finančného sektora, ktorí "robia čo najviac pre dobré veci". 
jiri.zrust [zavinac] dofe.cz

Miroslava Rychtárechová

Miroslava Rychtárechová

Členka dozornej rady
Mirka je prevádzkovou personálnou manažérkou v spoločnosti Tesco Stores SR. Venuje vytváraniu dobrého miesta pre prácu pre viac ako 9 000 kolegov na obchodoch a centrálnej kancelárii. Má viac ako 20 rokov skúseností z oblasti budovania funkčných tímov pri otváraní siete Hypermarketov ako aj tvorby stratégie riadenia ľudských zdrojov. Prešla rôznymi manažérskymi pozíciami, venovala sa tréningu a rozvoju zamestnancov a riadeniu projektov. Práve projekt Tesco Anjel  – pomoc kolegom v núdzi je jej doposiaľ najväčšia motivácia a inšpirácia v tom, že aj malá pomoc môže mať veľký význam. Je členkou správnej rady Nadácie Tesco aj ako členkou dozornej rady Tesco Stores SR a.s.

Igor Takáč

Igor Takáč

Igor pracuje v Národnom projekte Terénna sociálna práca (Implementačná agentúra MPSVR SR). Skvalitňovanie služieb pre znevýhodnené skupiny ľudí je pre neho poslaním aj koníčkom zároveň. So sociálnou prácou sa zoznámil v Občianskom združení Pomocná ruka, kde pôsobil od roku 2008. Svoje školiteľské skúsenosti zbieral vďaka spolupráci s Iuventou a neziskovými organizáciami pri tvorbe rôznych školení a workshopov.  

Katarína Michaliková

Katarína Michaliková

Práci v outdoor prostredí a športovým eventom sa venuje už viac ako 10 rokov. Začala ako animátorka na detských táboroch v Nemecku, potom si vyskúšala prácu inštruktora v tábore v USA a lyžiarskeho inštruktora v Rakúsku. Popri vysokej škole pracovala ako outdoor inštruktor v Action Lande, plus koordinovala raftingové zájazdy. Následne sa zamestnala v eventovej agentúre Creative Pro, kde pôsobila ako Account Manažér. Okrem koordinácie konferencií a teambuildingov na Slovensku má aj rozsiahle skúsenosti so zabezpečovaním a vedením športových aktivít v zahraničí. Momentálne pracuje s bratom na svojej vlastnej firme, s cieľom robiť zmysluplné teambuildingy pre firemných klientov a outdoorové zážitky pre jednotlivcov.   

Ľuboš Marcinek

Ľuboš Marcinek

Pôsobí v Centre pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) v Prešove. Venuje sa školiteľskej, lektorskej a konzultačnej činnosti, je trénerom v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže a pracovníkov s mládežou. Odborne sa zameriava na témy participácia mladých ľudí na živote spoločnosti a rozvoj ich sociálnych zručností. Bol predseda Rady mládeže Prešovského kraja. Spolupracoval s Karpatskou nadáciou pri príprave stratégie rozvoja cezhraničnej partnerskej siete mladých ľudí medzi Slovenskom a Ukrajinou. Je presvedčený, že mladí ľudia v občianskej spoločnosti sa majú vyjadrovať k tomu, čo sa v ich škole, obci, meste či regióne deje a spoločne meniť veci k lepšiemu. Riadi sa heslom „Ak chceš kráčať dopredu, pozeraj sa vždy dopredu!“.  

Marek Kmeť

Marek Kmeť

Marek študoval špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Roky učil, neskôr prešiel aj pozíciami v manažment a biznis sfére, aby sa opäť vrátil k lektorovaniu. Má vlastnú vzdelávaciu agentúru a baví ho pracovať s potenciálom ľudí. Špecializuje sa na tréningy soft skills a manažérske vzdelávanie. V mladosti sa dlhodobo venoval džudu a dnes a k nemu vrátil ako štatutár NGO.  

Petra Gubišová

Petra Gubišová

Vyštudovala v Nitre slovenčinu a politológiu. Pôsobila na niekoľkých manažérskych pozíciách v oblasti HR, kde zastrešovala výbery zamestnancov, sociálnu politiku, zamestnanecké vzťahy, vzdelávanie. To posledné ju priviedlo k lektorskej činnosti. Ako lektorka sa špecializuje na soft skills, ale aj oblasť náboru. Voľný čas venuje lyžovaniu, turistike, či čítaniu kníh.  

Tomáš Macko

Tomáš Macko

Manžel výbornej ženy, otec dvoch krásných dcér, bývalý učiteľ matematiky, ktorý rozvíjal rôzne mimoškolské aktivity: zážitkové pobyty pre žiakov, stavba workoutového ihriska, kurz osobnostného rozvoja pre deviatakov. Rád sa učím: psychoterapeutický kurz, zážitková pedagogika, krízová intervencia. Rád športujem, čítam a som.  Pracovať v DofE s tímom parádnych ľudí vnímam ako ďalšiu príležitosť, počas ktorej sa môže veľa naučiť.

Michal Keim

Michal Keim

Školitel DofE Slovensko
Milovník hôr a zážitkového vzdelávania, bývalý učiteľ dejepisu a inštruktor lezenia. Lásku k neformálnemu vzdelávaniu získal vďaka Štúdiu Zážitku Outward Bound Slovensko o.z. Skúsenosti na mori a súši zocelil v Outward Bound Hong Kong a rôznych medzinárodnych tréningoch. V zime aj v lete trávi najradšej voľný čas v horách a na cestách. "Tie najdlhšie cesty začínajú prvým krokom." Lao-c'

Kvetka Legerská

Kvetka Legerská

Školiteľka DofE Slovensko
Kvetka svoj čas delí medzi prácu projektovej manažérky na Mestskom úrade v Ružomberku, rozbieha Miestu akčnú skupinu na dolnom Liptove a hlavne sa veľmi rada sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v OZ Lokál, ktorým zastrešuje všetky svoje tvorivé aktivity. Už viac ako 10 rokov sa venuje práci s mládežou. V zime najradšej trávi čas na lyžiach a v lete v horách. 

Soňa Oravcová

Soňa Oravcová

Školiteľka DofE Slovensko
Bývalá učiteľka Geografie, Life skills a koordinátor DofE International Award na British International School v Bratislave. Od roku 1996 sa venuje tvorbe projektového vyučovania a príprave študentských geografických expedícií v európskom priestore, ako aj  vlastnému cestovaniu. Dlhé obdobie externe spolupracovala s katedrou didaktiky geografie UK v Bratislave v úlohe fakultnej učiteľky. Popri učení v roku 2002 ukončila štúdium psychológie a venuje sa tvorbe outdoorových programov na rozvoj osobnosti. V roku 2001 absolvovala  študijný pobyt v Prescott, v oblasti histórie a umenia Native Americans. Získanie Fulbright štipendia na University of Chicago, Laboraty Schools jej otvorilo cestu do medzinárodneho školstva. Dlhodobo pracuje na tvorbe dramaturgie a koordinácie Cestoklubov na Medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a Mesto.

Lucia Rossová

Lucia Rossová

Školiteľka DofE Slovensko
Lucia sa rada venuje eko a enviro aktivitám a projektom, ktoré majú za cieľ zlepšovanie stavu životného prostredia, verejných priestorov a tiež participácii občanov, aby bolo možno dosiahnuť pozitívne zmeny. K vzdelávaniu sa dostala cez pôsobenie v Slovenskom skautingu, pracovala v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže. Pracuje s deťmi, pôsobí v komunitnom centre. Miluje slovenské hory, kúpanie v jazerách a objavovanie nových krajov.

Róbert Sabo

Róbert Sabo

Školitel DofE Slovensko
Vyštudoval liečebnú pedagogiku, absolvoval psychoterapeutický výcvik a je aj certifikovaným trénerom metódy ART (Aggression Replacement Training). Pracoval v Detskom integračnom centre ako liečebný pedagóg. Neskôr ako učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie na Metodicko-pedagogickom centre, v súčasnosti je vysokoškolským učiteľom. Spolupracoval s Návrat-om o.z. v oblasti práce s rodinami v kríze a náhradnej rodinnej starostlivosti. Predsedá rade o.z. Otvorená škôlka, ktoré prevádzkuje v Banskej Bystrici Lesný klub Mravenisko, inšpirovaný metodikou tzv. lesných materských škôl. Venuje sa problematike edukácie formou integrácie a konceptu inkluzívnej edukácie, v rámci toho najmä podpore a tréningu sociálnych a komunikačných kompetencií.

Robo Zavacký

Robo Zavacký

Školitel DofE Slovensko
Robo momentálne pracuje ako regionálny koordinátor terénnej sociálnej práce na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Od roku 2008 sa venuje Streetworku a neskôr aj tréningom terénnych pracovníkov v OZ Pomocná ruka kde je štatutárom. Neformálnemu vzdelávaniu sa intenzívne venoval aj v Iuvente – slovenskom inštitúte mládeže, kde pracoval na pozícií odborník na vzdelávanie pracovníkov s mládežou. 

Peter Janiga

Peter Janiga

poradca, dobrovoľník
Právnik v súkromnom sektore. Viacročný expertný dobrovoľník v oblasti práva a poradenstva, externý patrón dobrovoľníckych príležitostí v LEAF. Nadšenec pre celoživotné vzdelávanie, občiansku participáciu a umenie. Vyštudoval právo (Trnavská univerzita, UIB Španielsko) a postgraduálne aj medzinárodné vzťahy (Univerzita Komenského).

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme