Vyškolili sme 112 nových Expedičákov!

Od februára do mája sme v našej DofE rodine privítali 112 nových Expedičákov, ktorí našim mladým pomôžu získať cenné informácie a praktické zručnosti na to, aby vedeli prežiť v prírode. Vďaka tomu si Dofáci môžu čo najviac užiť ich dobrodružnú expedíciu, ktorá je povinnou súčasťou programu DofE.

Určite by to nešlo bez našich skvelých školiteľov a školiteliek, ktorí s inšpiráciou odovzdávajú svoje vedomosti motivovaným učiteľom. Ďakujeme Tomáš Macko, Slavomír Pačuta, Adam Laták, Lucia Rossová, Veronika Spišková, Ján Belák a Michal Keim, že nám pomáhajú rozvíjať komunitu DofE. 

Sme veľmi šťastní, že sme sa konečne mohli stretnúť osobne a stráviť spolu dva dni plné zážitkového vzdelávania v príjemnej a priateľskej atmosfére typickej pre našu DofE rodinu. Okrem iného sa naši DofE dobrovoľníci - učitelia pracujúci s mládežou - naučili, ako na svojich školách organizovať bezpečné a zábavné expedície pre mladých Dofákov.

Zo školenia si účastníci okrem množstva inšpirácie odniesli aj metodiky a praktické návody, aby šli prípravy a plánovanie expedícií ako po masle.

Veľmi pekne ďakujeme aj riaditeľom škôl, odkiaľ pochádza našich 112 novo výškolených Expedičákov za to, že veria v potenciál nie len mladých ľudí na Slovensku, ale aj v potrebu rozvoja svojich zamestnancov, učiteľov a pracovníkov s mládežou. Medzi takéto školy patria Gymnázium Trebišovská 12, SPŠ Strojnícka v Prešove, Gymnázium Pavla Horova, Súkromné gymnázium Katkin park 2, Gymnázium sv. Edity Steinovej Košice, Gymnázium Alejová Košice, SOŠ Technická v Humennom, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium Jána Adama Raymana, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Gymnázium Ľ. Štúra 26 v Michalovciach, Spojená škola Kollárova 17 v Sečovciach, Hotelová akadémia Prešov, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, SOŠ GaS Prešov, Gymnázium Park mládeže 5 v Košiciach, Gymnázium Lipany, Súkromná spojená škola European English School, Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Márai Gimi, SSOŠ Gastroškola, Spojená škola sv. Rodiny, SPSĚ Zochova v Bratislave, CVČ Včielka Púchov, Gymnázium Matky Alexie, Gymnázium Federica Garciu Lorcu, Gymnázium sv Uršule, Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Obchodná akadémia Račianska, Kings Schools International Bratislava, ZŠ s MŠ Veľké Leváre, Domka Mamateyova, Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne, Súkromné bilingválne gymnázium Galanta, Gymnázium J. B. Magina, Gymnázium M. M. Hodžu, SYTEV, Obchodná akadémia Nevädzová 3, Gymnázium Terézie Vansovej, SPŠD Trnava, Evanjelické lýceum Bratislava, Plusko, SOŠ Chemická v Bratislave, Gymnázium Cyrila Daxnera, ZŠ Ždaňa, Škola umeleckého priemyslu v Košiciach, SOŠ Polytechnická Svit, ZŠ Komenského 2 v Svite, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, Gymnázium Ivana Kraska Rimavská Sobota, Súkromná obchodná akadémia DSA ZH, CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline, Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Gymnázium A. Bernoláka v Námestove, Gymnázium Františka Švantnera Nová Baňa, Cirkevná spojená škola Dolný Kubín, SPŠ Dopravná Trnava, SZŠ Trnava, Západoslovenská skautská oblasť, Spojená škola Pankuchova 6, Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra, Gymnázium Golianova 68 v Nitre a Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci.