Spustili sme 4. ročník Diamantovej ceny

Diamantová cena, je program postavený na princípoch a hodnotách DofE, ktorý je zameraný na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností manažmentu škôl (riaditeľov a koordinátorov DofE).

Program Diamantová cena DofE je tiež unikátny, pretože vytvára a skvalitňuje medzisektorovú spoluprácu - verejná správa, biznis a neziskový sektor. 

V tomto, už štvrtom ročníku, sa do programu zapojilo 7 škôl zo 6 rôznych krajov.

Prvé dvojdňové školenie prebehlo v Starej Lesnej a malo tému - Ja líder. Rezonovali heslá ako rast, progres a zmena. Druhý deň s názvom Vízia predstavil účastníkom perspektívy ako nastaviť smerovanie školy a pracovať s ním.

Najbližšie sa s účastníkmi Diamantovej ceny vidíme v decembri. 

Ďakujeme zapojeným školám:

Stredná priemyselná škola dopravná Košice

Gymnázium Angely Merici, Trnava

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

Evanjelické lýceum v Bratislave

Gymnázium Janka Jesenského, Bánovce nad Bebravou

SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

Gymnázium F. V. Sasinka Skalica

Veľká vďaka patrí aj mentorom Andrea Danihelová, Andrej Vinš, Lukáš Moťovský, Karol Voros, Darina Žišková, Juliána Blichárová, Katarína Ostrožlíková a Martin Petrík.

 

Diamantová cena by zároveň nebola možná bez podpory Tatra banka, Košický samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj. Ďakujeme!