Spustenie pilotného ročníka Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu na Slovensku

V utorok 8.12. sme oficiálne zahájili pilotný ročník Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu spolu s britským veľvyslancom, riaditeľmi a zástupcami z organizácií implementujúcimi program, partnermi, niekoľkými účastníkmi, absolventmi a priateľmi programu. 

Spoločne sme oslávili prvé úspechy dosiahnuté od spustenia v októbri 2015. Za toto krátke obdobie sa už do programu zapojilo 10 organizácií (12 dokopy s existujúcimi organizáciami), vytrénovali sme celkovo 33 dobrovoľníkov a vďaka ich pomoci sa zapojilo zatiaľ 110 mladých ľudí (180 vrátane existujúcich). 

 

Túto snahu a úspechy vznikajúcej rodiny programu DofE na Slovensku ocenil britský veľvyslanec na Slovensku, Adrew Garth, ktorý odovzdal Národnej kancelárii záštitu Ambasády nad programom na Slovensku. 

 

Záverom stretnutia sme mali príležitosť taktiež oficiálne spustiť webovú stránku kancelárie, kde od 8.12. môžete nájsť všetky informácie o programe na Slovensku.