Slovenskí manažéri pomáhajú riaditeľom a učiteľom rásť

Riaditelia a učitelia na školách, ktoré sú zapojené do rozvojového programu DofE, majú jedinečnú príležitosť rozvíjať sa v programe Diamantová cena DofE. Okrem kvalitných školení či kouča majú tiež priradených mentorov z manažmentu rôznych firiem. Spolu pracujú na rozvíjaní biznisového myslenia či vedení tímov.

Čo je Diamantová cena DofE

V školskom roku 2020/21 sme v DofE spustili nový rozvojový program. Tentokrát nie pre mladých, ale ich pedagógov. Chceme tak prispieť k zlepšeniu zručností riaditeľov a učiteľov, ktorí na školách vedú program DofE. Vrámci Diamantovej ceny tak učitelia a riaditelia absolvujú štyri workshopy na témy ako fundraising, wellbeing či vedenie tímov, zdieľajú skúsenosti s kolegami z iných škôl, a majú prístup k mentorom a koučom, ktorí im pomáhajú s osobnostným rozvojom. Sme presvedčení o tom, že vďaka tomuto kvalitnému vzdelávaniu dokážeme pomôcť zlepšiť fungovanie škôl, nastaviť ich smerovanie či skvalitniť vzťahy.

Prečo mentori z biznisu

Keďže veríme, že aj rozvoj manažérskych schopností riaditeľov a učiteľov je kľúčový vo vedení škôl, každý účastník Diamantovej ceny spolupracuje s mentorom v manažérskej pozícii vo firme. Získava tak biznisové myslenie a zlepšuje sa vo vedení tímov a projektov.

V pilotnom ročníku programu išlo najmä o mentorov z firmy TESCO STORES SR, ktorí sa o svoje mnohoročné skúsenosti v biznise radi podelili s kolegami zo školského prostredia. V budúcich ročníkoch Diamantovej ceny plánujeme zapojiť viacero popredných firiem na Slovensku.

“Školstvo a obchod sú dva rôzne svety, a je veľmi dobré, že vďaka Diamantovej cene ich prepájame,” vysvetľuje Lýdia Bajcurová, manažérka TESCO hypermarketu v Prešove a jedna z mentoriek. Verí, že práve vzájomné zdieľanie skúseností s riadením kolektívu či projektov pomáha zlepšiť školy rovnako ako firmy.

“Bolo veľmi prínosné počúvať druhú stranu z praxe v biznise a získať iný pohľad na školstvo,” pochvaľuje si Zuzana Petrovská, učiteľka a koordinátorka DofE na Gymnáziu Jána Raymana v Prešove, ktorá sa spolu s riaditeľkou zúčastňovala mentoringových stretnutí raz až dvakrát mesačne.

Vzájomná podpora mentorov a účastníkov

Podpora a empatia, ktorú si navzájom poskytujú mentori, riaditelia, a učitelia, je kľúčom kvalitného mentoringu v Diamantovej cene. Nedá naň dopustiť ani mentorka Lýdia Bajcurová, ktorá priznáva, že sa od riaditeľky a učiteľky z Gymnázia Jána Raymana počas stretnutí mnoho naučila.

“Boli veľmi otvorené mojim radám a spätnej väzbe. Skutočne sú pre mňa vzorom v ich ľudskom prístupe a pokore,” dodáva Lýdia Bajcurová.

Čo dalej

“Vďaka obojstrannej spokojnosti sme sa s mentorkou bavili aj o spolupráci do budúcna,” hovorí Zuzana Petrovská z Gymnázia Jána Raymana. “Napríklad rozmýšľame, že prídeme ju so žiakmi navštíviť do officu TESCA, aby sme sa pozreli, ako to tam v praxi funguje.”

Veríme, že aj vďaka rozvinutiu vzťahov s mentormi z firiem môžu riaditelia a učitelia prinášať do školského prostredia manažérske a inovatívne prvky z firemnej praxe a výrazne tak obohatiť vzdelávanie.


Diamantová cena sa tento rok uskutočnila po prvýkrát v pilotnej forme za účasti šiestich škôl z Prešovského a Košického kraja s podporou ich zriaďovateľov - Košického a Prešovského samosprávneho kraja a nášho partnera, Karpatskej nadácie.

Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU.

Viac informácií o module Ako nevyhorieť nájdete TU.

Viac informácií o module Fundraising - Inšpiratívne s rozpočtom nájdete TU.