Školenie Koordinátorov programu DofE, 11.10.2022, Prešov

Školenie je určené pre Koordinátorov programu DofE, ktorým poskytne praktický návod a nástroje na efektívne manažovanie chodu programu na Miestnom centre.

Vzdelávacími cieľmi školení pre Koordinátorov programu sú:

  • Zoznámenie sa s ročným cyklom programu, jednotlivými fázami a odporúčanými termínmi,
  • Poskytnutie nástrojov na efektívne manažovanie tímu,
  • Zdieľanie príkladov dobrej praxe

Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný zabezpečovať administráciu a koordináciu programu na miestnom centre DofE v spolupráci s Národnou kanceláriou DofE. 

Cieľová skupina: Koordinátori Miestnych centier DofE.

Príspevok za školenie je 20€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku. 

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Účastníci školenia si sami zabezpečia zdravotné poistenie na dobu trvania školenia.
  • Certifikát Koordinátora miestneho centra je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení nie je podmienkou pre poskytovanie programu DofE, ale je vysoko odporúčaná.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.