2-dňové osobné školenie Vedúcich programu DofE, Žilina

Chcete sa stať súčasťou medzinárodnej DofE komunity? Zúčastnite sa školenia a staňte sa certifikovaným Vedúcim programu.

Školenie organizuje Národná kancelária programu DofE na Slovensku, trvá dva dni a je určené pre záujemcov o rolu Vedúceho programu. Každé Miestne centrum potrebuje mať vyškolených minimálne dvoch ľudí ako Vedúcich programu.

Vzdelávacími cieľmi školení pre Vedúcich programu sú:

  • zoznámenie sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre,
  • praktické vyskúšanie si vedenia a stanovovania si cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu (Mentoring, metóda SMART),
  • získanie základných informácií o rozbehnutí DofE, jeho vedení na Miestnom centre a komunikácii s Národnou kanceláriou.

Absolvent školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov zapojených do programu.

Príspevok každého dvojdňového školenia je 25€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku. 

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie.
  • Účastníci školenia si sami zabezpečia zdravotné poistenie na dobu trvania školenia.
  • Obed, ubytovanie a dopravu si v prípade potreby zabezpečujú účastníci sami a náklady si hradí účastník/vysielajúca organizácia.
  • Certifikát Vedúceho programu, koordinátora miestneho centra je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.