1-dňové online školenie Vedúcich programu DofE

Online školenie je určené pre centrá, ktoré už majú DofE rozbehnuté na škole a potrebujú doškoliť nových vedúcich programu.

Pri jednodňovom online školení pre Vedúcich programu DofE je podmienkou aj samoštúdium (v rozsahu cca. 2-3 hodín) a absolvovanie kvízu

Vzdelávacími cieľmi školení pre Vedúcich programu sú:

  • zoznámenie sa so základnou štruktúrou programu, históriou, filozofiou, jeho cieľmi a princípmi či jednotlivými rolami na Miestnom centre,
  • praktické vyskúšanie si vedenia a stanovovania si cieľov u mladých ľudí v DofE tak, aby sme v nich rozvíjali postoje a princípy programu (Mentoring, metóda SMART),
  • získanie základných informácií o rozbehnutí DofE, jeho vedení na Miestnom centre a komunikácii s Národnou kanceláriou.

Absolvent online školenia získa medzinárodne uznávaný certifikát a je schopný viesť skupinu mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov zapojených do programu.

Príspevok jednodňového online školenia pre Vedúcich programu je 25€ na účastníka. Tento príspevok hradí Miestne centrum bezhotovostne v rámci ročného členského príspevku. 

Podmienky účasti na školení:

  • Na získanie certifikátu je nutné absolvovať celé školenie, vrátane časti venovanej na samoštúdium a vyplnenia kvízu
  • Certifikát Vedúceho programu Miestneho centra je viazaný na meno a ako taký je neprenosný v rámci školy/organizácie. Ak pracovník opustí organizáciu, je nutné preškoliť ďalších zamestnancov či dobrovoľníka. Certifikát je prenosný s preškolenou osobou na iné Miestne centrum DofE.
  • Účasť na školení je podmienkou pre začatie poskytovania programu DofE, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Národná kancelária DofE Slovensko si vyhradzuje právo školenia zrušiť z dôvodu nedostatočného počtu účastníkov či ochorenia školiteľa/ky, ktorého/ej prítomnosť nemožno nahradiť.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na skolenia@dofe.sk.