Význam programu

Prínosy a úspechy programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s International Award) sú už od jeho založenia v roku 1956 dôkladne sledované.

Vďaka tomu disponujeme prehľadom prínosov programu i štatistikami, ktoré sú priebežne aktualizované na základe nových informácií a výskumu. Potvrdzuje sa v nich, že program má celosvetový vplyv a že je obohacujúci nielen pre mladých ľudí, ale aj pre organizácie a dobrovoľníkov, ktorí im pri plnení programu poskytujú svoju podporu.

Tento program môže do svojej ponuky zaradiť akákoľvek škola či organizácia pracujúca s mládežou od 14 do 24 rokov, bez ohľadu na sociálne či ekonomické pozadie mladých ľudí s ktorými pracuje. Program stojí na prepracovanej metodológii, založenej na princípoch zážitkovej pedagogiky, a zároveň je dostatočne flexibilný, aby sa prispôsobil možnostiam každého regiónu, organizácie i mladého človeka.

Prínosy programu pre mladých ľudí

 • Rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce
 • Rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov
 • Možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečoho pozitívneho a konštruktívneho
 • Príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba
 • Zvýšenie sebadôvery a sebavedomia
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých
 • Rozvoj schopnosti pracovať v skupine
 • Rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý
 • Vytvorenie si aktívneho postoja ku svetu okolo seba
 • Nájdenie nových záujmov, priateľov a príležitostí
 • Spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho slávnostného predania

Výsledky výskumov ukázali, že účasť v programe vďaka týmto prínosom prispieva k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich zamestnateľnosť, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a tiež hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho správania. 

Prínosy programu pre zapojených mentorov a organizácie

 • Príležitosť podpory osobnostného rozvoja mladých ľudí pomocou rokmi osvedčeného a celosvetovo zavedeného programu s merateľnými výsledkami a medzinárodnou prestížou
 • Účinný nástroj pre individuálnu prácu s mladými ľuďmi od 14 rokov do 24 rokov
 • Spojenie s prestížnou medzinárodnou značkou - zviditeľnenie na slovenskom webe programu, status miestneho centra programu potvrdený prestížnym certifikátom
 • Možnosť v programe využiť činnosti, ktoré organizácia alebo škola s mladými ľuďmi už v nejakej forme vedie
 • Možnosť ponúknuť mladým ľuďom vzdelávacie ciele, ktoré vychádzajú z ich vlastných záujmov a na ktorých plánovaní sa sami podieľajú
 • Možnosť produktívne organizovať voľný čas mladých ľudí a podporovať ich osobnú a spoločenskú zodpovednosť
 • Možnosť zdieľať s účastníkmi uspokojenie z dosiahnutých výsledkov 
 • Príležitosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne schopnosti
 • Možnosť vytvorenia skupiny aktívnych učiteľov/dobrovoľníkov na organizácií a následné prepojenie s podobne zmýšľajúcou komunitou zapojenou do DofE na Slovensku a v zahraničí
 • Možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími organizáciami a školami
 • Možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch programu

Štatistiky programu

 • Program je v súčasnosti dostupný vo viac než 140 krajinách sveta
 • Od založenia programu v roku 1956 sa ho zúčastnili milióny mladých ľudí
 • Len počas roku 2014 sa do programu zapojilo viac než 1 milión 135 tisíc mladých ľudí
 • Každý deň sa do programu zapája priemerne 1205 nových účastníkov
 • Program úspešne dokončí priemerne 548 účastníkov každý deň
 • V roku 2011 účastníci programu prispeli dobrovoľnou prácou v dĺžke viac ako 3,9 miliónov hodín k rozvoju miestnych komunít po celom svete
 • Na poskytovaní programu sa momentálne podieľa viac ako 200 tisíc dobrovoľníkov

Výskum

Vplyv programu DofE je priebežne monitorovaný, jeho pozitívne dopady na mládež potvrdzujú mnohé výskumy. Program prispieva hlavne k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich atraktivitu na trhu práce, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho chovania.

Viac sa môžete dočítať v priloženom dokumente v anglickom jazyku.

Measuring the Award's Impact (PDF)

Ďalšie zdroje môžete nájsť na stránke britskej Národnej kancelárie programu DofE

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme