Pre rodičov

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je celosvetový vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý založil v roku 1956 princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety. Na Slovensku fungujeme pod záštitou Ministerstva školstva a Veľvyslanectva Veľkej Británie na Slovensku.

Program sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako milión mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú spičkové svetové univerizity a takisto najväčší svetový zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

DofE pomôže nájsť prácu snov

Zlaté ocenenie, ktoré dosiahnu len 3 percentá zapojených, pomôže mladým ľuďom aj na Slovensku na trhu práce. Vyše 20 firiem, ktoré zamestnávajú desiatky tisíc ľudí totiž uznávajú zlaté DofE ako výhodu, keď sa k nim mladý človek hlási. Hnutie Uznávanie absolventov firmami sme odštartovali v novembri 2020 a zamestnávatelia sa zaviazali, že zlatým absolventom ponúknú rôzne výhody ako napríklad posunutie do druhého kola pohovoru či kariérne poradenstvo. Ide o firmy ako napríklad Tatra banka, Exponea, Orange či Tesco. Zoznam všetkých firiem, aj konkrétne výhody nájdete na našom novom webe: kariera.dofe.sk.

Ako to funguje

Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastnika vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov a rozvíja motiváciu.

Poznáte z TV

Odborné vedenie

O účastníkov programu sa starajú Vedúci programu, ktorí absolvovali minimálne naše základné školenie. Okrem informácii o princípoch programu tak vedúci disponujú znalosťami o rôznych technikách a aktivitách vhodných pri práci s jednotlivcami a skupinou, vrátane mentoringu alebo nastavovania SMART cieľov.

Ochrana osobných údajov

Zaväzujeme sa zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a údajmi účastníka programu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, a to takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému znejžitiu týchto údajov.  

Osobné údaje nám rodičia a zákonní zástupcovia poskytujú elektronicky pri registrácií účastníkov do programu prostredníctvom Online účastníckej knižky na základe súhlasu (platné do 17.1.2022)/ na základe súhlasu (platné od 18.1.2022)

Kvalita a bezpečnosť

  • Kvalitný tréning podľa britskej metodiky - Každé Miestne centrum musí mať pre rozbehnutie programu aspoň dvoch vyškolených pracovníkov/dobrovoľníkov. Dobrovoľníkom programu sa môže v prípade záujmu stať aj samotný rodič.
  • Dlhodobý rozvoj dobrovoľníkov - Po úvodnom školení majú mentori možnosť workshopov, mentoringu a nadstavbových školení s firemnými partnermi, česko-slovenskej spolupráce a medzinárodné príležitosti na výmenné pobyty.
  • Zmluva o spolupráci a licencia - podpísaná každým miestnym centrom, ktoré sa zaväzuje dodržiavať podmienky kvality spolupráce, za ktorých môžu program poskytovať.
  • Online Record Book - účastnícka knižka programu v ktorej všetky aktivity účastníka vedia vedúci, miestne centrum a národná kancelária v prípade potreby odkontrolovať.

Referencie

Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky: "Som rád že je takýto program, ktorý okrem tých vedomostí ktoré deti v škole dostávajú, pred ne stavia ešte ďalšie ciele a vychováva z nich také skutočné osobnosti aké potrebujeme."

Michal Liday, CEO Tatra banka: "Súčasnosť ponúka prakticky neobmedzené možnosti. No je veľmi dôležité byť správne pripravený v správny čas. Rozdiel medzi dobrými a najlepšími často spočíva v detailoch. Zapojenie sa do DofE je jedným z  výborných spôsobov ako sa dobre pripraviť na to, kedy príde práve tá vaša šanca."

Michal Meško, CEO Martinus.sk: "Myslím si že firmy potrebujú šikovných ľudí a šikovní ľudia sa rodia z toho, že dokážu objaviť svoj talent a práve takýto program dokáže ten talent pomôcť im objaviť."

Peter IrikovskýCEO Exponea a predseda Dozornej rady Národnej kancelárie DofE na Slovensku: "Ja verím, že cieľavedomosť je jedna z najdôležitejších vlastnosí v živote a tento program učí ľudí cieľavedomosti už v mladom veku."

Felix Dömény, riaditeľ SPŠS Fajnorka: "Program pomohol objaviť ducha školy a motivovať študentov individuálne na sebe pracovať."

Alžbeta, Vedúca programu, Gymnázium Malacky : "Program DofE výrazne zlepšil vzťahy so študentami. Expedícia sprostredkuje zážitky, ktoré sú diametrálne odlišné od exkurzie či školského výletu."

Účastníčka Zuzana, SPŠS Fajnorka: "Chcem skúsiť niečo nové, čo mi môže do života priniesť nové skúsenosti a spomienky. Chcem zistiť, kde sú hranice mojich schopností."

Mapa Miestnych centier DofE

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme