Skúsenosti Vedúcich zo školenia: Slovensko a Izrael sú si v mnohom podobné

Skúsenosti Vedúcich zo školenia: Slovensko a Izrael sú si v mnohom podobné

Reportáže

11. decembera 2016

V júni 2016 mali tri Vedúce programu DofE možnosť vycestovať na seminár o multikulturalizme do Izraela. Počas piatich dní dostali príležitosť zoznámiť sa s prístupom k peer-to-peer forme vzdelávania, vidieť ako program DofE beží v rôznych Miestnych centrách v Izraeli a spoznať lepšie ako pristupujú k vzdelávaniu rôznych kultúrne zmiešaných skupín mladých ľudí. Zoznám sa s ich príbehom a vzdelávaj sa s DofE aj ty.

Aká bola Vaša motivácia prihlásiť sa na DofE seminár v Izraeli?

Helena Čisláková: Nebudem klamať, veľká motivácia bola možnosť vidieť, v našich očiach možno trochu exotickú krajinu s takou bohatou históriou (ktorú aj učím :). Takisto to bola pre mňa jedinečná príležitosť stretnúť sa s ľuďmi ktorí programom DofE žijú dlhšie, majú svoje "grify"... Proste vedia ako na to. Pre nás začínajúcich to bola veľká motivácia.

Kvetka Legerská: Izrael je krajina, od ktorej sa môžeme učiť ako žiť v tolerancii v multikultúrnom prostredí, nie všetko čo nám podsúvajú médiá je pravda a preto je potrebne si z osobného zážitku vytvoriť svoj názor. Je krásne vidieť ako sa ľudia na ulici rešpektujú a pomáhajú si.

Lucia Rossová: V nadväznosti na súčasné dianie vo svete a postoje, aké k téme utečeneckej krízy (ale aj iným témam priamo na Slovensku) zaujímajú ľudia aj mládež ma motivoval prínos iných prístupov k mladým ľuďom, skúsenosti, ktoré kolegovia v Izraeli v tejto téme majú a získanie nových pohľadov a inšpirácií využiteľných na Slovensku.

Ako prebiehal samotný seminár?

HČ: Prvé dva dni sme strávili v Haife, kde sme sa oboznamovali s fungovaním programu DofE v Izraeli a vyskúšali si tvorbu programu pre deti z rôznych kultúr a vierovyznaní. Všetky naše stretnutia boli sprevádzané nespočetným množstvom otázok o židovskej kultúre a miestnych vzťahoch s arabským obyvateľstvom. Ďalší deň sme potom strávili na cestách - navštívili sme internátnu školu a drúzsku dedinu. Cez obe miesta nás sprevádzali študenti zapojení do programu DofE. Posledný deň sme napokon strávili už len ako turisti a preskúmali sme Haifu a Tel Aviv.

KL: Účasť na seminári bola veľmi obohacujúca, myslím tak pre česko-slovenskú stranu, tak pre izraelskú, keďže programe DofE sa na Slovensku len rozbieha, skôr sme pôsobili ako pozorovatelia a snažili sme sa od skúsenejších kancelárii zistiť ako fungujú cez príklady dobrej praxe.

LR: Na seminári sme diskutovali o problémoch, ktorým mladí ľudia čelia – predovšetkým v Izraeli, ale aj v našich krajinách (SR, ČR) a ako je možné prostredníctvom DofE na tieto problémy reagovať. Hovorili sme tiež o úlohách Vedúcich programu a miestnej kancelárie DofE, aby bolo možné do Ceny zapojiť rôzne kultúry. Spoločne sme navrhovali metódy a aktivity, akými možno pracovať s témou multikulti, odbúravania predsudkov a motivácie mladých ľudí k hľadaniu riešení problémov.

Aké najzaujímavejšie poznatky si zo seminára odnášate a ako Vám seminár lepšie pomôže realizovať program DofE v slovenských podmienkach alebo a vo Vašom miestnom centre?

HČ: Určite využijeme viaceré rady, ktoré som dostala od skúsenejších kolegov. Ide najmä o rady, ako často sa s deťmi stretávať, akým spôsobom kontrolovať pravidelnosť ich aktivít a ako vzbudiť celkové DofE povedomie medzi žiakmi. Úplne určite zavedieme pravidelné "hromadné" stretnutia účastníkov DofE. Zatiaľ teda len na nasej školskej úrovni, určite máme ale v pláne takéto stretnutia rozšíriť a nadviazať kontakty aj s účastníkmi mimo SR, na ktorých sme kontakty získali práve vďaka stretnutiu v Izraeli.

KL: Je najlepšie začať pracovať s mladými ľuďmi už pred dovŕšením 14 rokov, - program DofE im bude potom odmenou. Ďalej to bola možnosť absolvovania našich zlatých expedícii v Izraeli, izraelská strana nám ponúkla spoluprácu. Čo môže byť veľkým prínosom pre účastníkov expedícii na zlatej úrovni.

LR: Vytváranie komunity mladých ľudí zapojených do DofE v Izraeli – okrem aktivít, ktoré zapojená mládež realizuje, sa ešte viacero skupín stretáva na pravidelných podujatiach organizovaných miestnou kanceláriou DofE. Tu sa s nimi ešte dodatočne pracuje metódami neformálneho vzdelávania na rôznych témach. Takéto prepájanie aktívnych mladých ľudí by bolo osožné aj na Slovensku, bola by to pridaná hodnota pre mládež aj pre spoločnosť.

V Izraeli je zvykom, že aktivity týkajúce sa oblasti Dobrovoľníctva a Rozvoja talentu (Skills) sú prepojené, resp. mladí ľudia sú vedení k tomu, aby si pre oblasť Talent vybrali také ciele a aktivity, ktoré im pomôžu pri spĺňaní oblasti Dobrovoľníctva. Pre mňa je to inšpirujúce z pohľadu realizovania DofE v Slovenskom skautingu, kde sa mladí ľudia síce už aktívne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít, ale menej smerom k verejnosti, mimo organizáciu.

Seminár bol zameraný aj na multikulturalizmus, ako ho vnímate v súvislosti so súčasným stavom na Slovensku?

HČ: Určite je otázka multikulturalizmu omnoho aktuálnejšia v Izraeli než u nás, každopádne ale viaceré problémy sa v určitej forme vyskytujú aj na Slovensku. Napríklad problémové nažívanie s rómskym obyvateľstvom, predsudky viažuce sa k migrantom z východu a najmä moslimského vyznania. To sú problémy, ktoré u nás sú, avšak na školách sa riešia len minimálne. DofE v Izraeli do veľkej miery plní práve úlohu zbližovateľa dvoch kultúr - arabskej a židovskej. Takúto úlohu by určite mohlo plniť aj u nás. Napríklad tak, ako DofE v Izraeli organizuje spoločné stretnutia židovských a arabských detí (umiernených aj ortodoxných), takisto by mohlo byť užitočné organizovať aj stretnutia rómskych účastníkov s nerómskymi, telesne postihnutých a zdravých, účastníkov z chudobnejších a bohatších zázemí atď. Bola by to veľmi pekná "pridaná hodnota" celého programu.

LR: Na Slovensku a v Izraeli sme našli viacero paralel, hoci naša krajina nie je až natoľko multikulti, predsa však sa začínajú výraznejšie vyčleňovať členovia rôznych skupín aj s rasistickými náladami. O problémoch v krajine, o hľadaní riešení sa s mladými ľuďmi málo diskutuje, málo sú zapájaní do diania – okrem tých, ktorí sú sami aktívni. Na Slovensku rozhodne nemáme také problémy, akým čelia rôzni mladí ľudia v Izraeli. U nás sú však ľudia pasívni a z rôznych dôvodov menej motivovaní k aktívnemu zapojeniu sa a zmene. Veľa mladých ľudí zo Slovenska odchádza a nemá motiváciu sa vrátiť, preto vidím veľký prínos v DofE, možnostiach organizovať expedície s inými krajinami, cez dobrovoľníctvo motivovať mladých ľudí k hľadaniu riešení a k pozitívnym zmenám spoločnosti. 

Predchádzajúci Ďalšie novinky  

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme