Čo môžete podporiť

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program, ktorý mladým ľudom od 14 až 24 rokov dáva šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Nasledujúce video vám predstaví 5 dôvodov jedinečnosti DofE z pohľadu jeho podporovateľov, ale aj pedagógov a mladých ľudí doň zapojených.

Pre mladého človeka je účasť v programe DofE zážitkom, ktorý ho naučí, že pomocou zodpovednosti a vytrvalého úsilia môže dosiahnuť aj tie najambicióznejšie ciele. Vstupom do programu mladý človek prijíma výzvu dlhodobo pracovať. Naplnenie tejto výzvy mu prinesie oprávnené sebavedomie a túžbu pristupovať k životu proaktívne a vyhľadávať aj ďalšie výzvy, vrátane tých študijných a profesijnych.

Program stojí na prepracovanej a rokmi overenej metodológii založenej na princípoch zážitkovej pedagogiky a jedným z jeho základných pilierov je individuálna práca s mladými ľuďmi.

Dopad programu na absolventov môžete vyčítať tiež z autentických príbehov jeho absolventov.

Štatistiky programu

 • Program je v súčasnosti dostupný vo viac než 140 krajinách sveta
 • Od založenia programu v roku 1956 sa ho zúčastnili milióny mladých ľudí
 • Len počas roku 2014 sa do programu zapojilo viac než 1 milión 135 tisíc mladých ľudí
 • Každý deň sa do programu zapája priemerne 1205 nových účastníkov
 • Program úspešne dokončí priemerne 548 účastníkov každý deň
 • V roku 2011 účastníci programu prispeli dobrovoľnou pracou v dĺžke viac ako 3,9 miliónov hodín k rozvoju miestnych komunít po celom svete
 • Na poskytovaní programu mladým ľuďom sa momentálne podieľa viac ako 200 tisíc dobrovoľníkov

Prínosy programu pre mladých ľudí

 • Rozvoj nových schopností, ktoré môžu v budúcnosti uplatniť nielen na trhu práce
 • Rozvoj schopnosti učiť sa z vlastných skúseností a zážitkov
 • Možnosť dosiahnuť vo svojom voľnom čase niečo pozitívne a konštruktívne
 • Príležitosť splniť si sny, čeliť výzve a prekonať samého seba
 • Zvýšenie sebadôvery a sebavedomia
 • Rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za seba i za druhých
 • Rozvoj schopnosti pracovať v skupine
 • Rozvoj schopnosti efektívne plánovať a rozhodovať sa, byť zodpovedný a spoľahlivý
 • Vytvorenie si aktívneho postoja k svetu okolo seba
 • Nájdenie nových záujmov, priateľov a príležitostí
 • Spoločenské ocenenie vynaloženého úsilia v podobe celosvetovo uznávaného certifikátu a jeho slávnostného odovzdania

Výsledky výskumov ukázali, že účasť v programe vďaka týmto prínosom prispieva k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich zamestnateľnosť, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a tiež hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho správania. 

Prínosy programu pre zapojených mentorov a organizácie

 • Príležitosť podpory osobnostného rozvoja mladých ľudí pomocou rokmi osvedčeného a celosvetovo zavedeného programu s merateľnými výsledkami a medzinárodnou prestížou
 • Účinný nástroj pre individuálnu prácu s mladými ľuďmi od 14 rokov do 24 rokov
 • Spojenie s prestížnou medzinárodnou značkou - zviditeľnenie na slovenskej webovej stránke programu, status miestneho centra programu potvrdený prestížnym certifikátom
 • Možnosť v programe využiť činnosti, ktoré organizácia alebo škola s mladými ľuďmi už v nejakej forme vedie
 • Možnosť ponúknuť mladým ľuďom vzdelávacie ciele, ktoré vychádzajú z ich vlastných záujmov a na ktorých plánovaní sa sami podieľajú
 • Možnosť produktívne organizovať voľný čas mladých ľudí a podporovať ich osobnú a spoločenskú zodpovednosť
 • Možnosť zdieľať s účastníkmi uspokojenie z dosiahnutých výsledkov 
 • Príležitosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne schopnosti
 • Možnosť vytvorenia skupiny aktívnych učiteľov/dobrovoľníkov v rámci organizácie a následné prepojenie s podobne zmýšľajúcou komunitou zapojenou do programu na Slovensku a v zahraničí
 • Možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími organizáciami a školami
 • Možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch programu

Výskum

Vplyv programu DofE je priebežne monitorovaný, jeho pozitívne dopady na mládež potvrdzujú mnohé výskumy. Program prispieva hlavne k zlepšeniu školskej dochádzky a prospechu mladých ľudí, vyvoláva v nich celoživotný záujem o vzdelávanie, zvyšuje ich atraktivitu na trhu práce, občiansku aktivitu či toleranciu k odlišnostiam a hrá dôležitú úlohu v prevencii asociálneho a kriminálneho chovania.

Viac sa môžete dočítať v priloženom dokumente v anglickom jazyku.

Measuring the Award's Impact (PDF)

Ďalšie zdroje môžete nájsť na stránke britskej Národnej kancelárie programu DofE

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme