Ako nás podporiť

Nič z toho, čo robíme a čo mladí ľudia vďaka Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu (DofE) zažívajú a získavajú do života, by nebolo možné bez podpory našich partnerov a spolupracovníkov. Svojím dielom môžete prispieť aj Vy.

Darujme.sk

Vedeli ste? Z 80% sme financovaní z darov a grantov vďaka čomu môže program DofE ostať dostupný pre všetkých. Pravidelná mesačná podpora vo výške 15 EUR umožní zapojiť 2 deti do programu DofE.

Venovanie 2% z daní

Jedným zo spôsobov, ako nás môžete podporiť je venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní. Ak by ste nás chceli takto podporiť tak podrobný postup nájdete v článku na tomto odkaze.

Finančná podpora

Ďalším spôsobom, ako nám môžete pomôcť rozširovať sieť organizácií, ktoré mladým ľuďom otvárajú príležitosť zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, je finančný dar. Tým nám môžete pomôcť uhradiť napríklad propagáciu programu, organizáciu ceremónií, na ktorých mladých ľudí oceňujeme, či realizáciu ďalších akcií a projektov (napr. Školenia či celoštátne stretnutia).

Ak by ste nás chceli podporiť tak môžete tak urobiť prevodom na transparentný účet, ktorý je verejne prístupný a na ktorom si môže ktokoľvek overiť využívanie vášho daru: IBAN: SK 6883 3000 0000 2100 982979, SWIFT: FIOSKBAXXX.

Môžete tiež finančne podporiť priamo mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a umožniť im tak napríklad individuálny tréning či kurz. Aj podpora účastníka programu s mimoriadnym talentom, alebo neobvyklým cieľom, na ktorého splnenie potrebuje väčšie finančné prostriedky, je veľmi motivujúce nielen pre neho samého ale aj ostatných mladých ľudí (v Českej republike takto bola podporená napríklad Lucia, ktorá si dala cieľ preplávať Gibraltársky prieliv, pozri článok na tomto odkaze).

Môžete tiež finančný dar smerovať priamo do niektorej z organizácií zapojených do DofE, ktorým príspevok umožní napríklad zakúpiť vybavenie na expedície všetkých účastníkov programu alebo usporiadať medzinárodnú akciu a vyraziť do zahraničia.

Materiálna podpora

Ďalším spôsobom, ako rozvoj programu DofE v SR podporiť, je materiálna podpora alebo podpora poskytnutím služieb pro bono. Materiálnym darom napríklad v podobe vybavenia na expedíciu, môžete podporiť priamo účastníkov, alebo tiež sieť organizácií a dobrovoľníkov, ktorí program poskytujú. Prispieť môžete aj k fungovaniu Národnej kancelárie DofE, ktorá sa stará o rozširovanie a udržiavanie kvality programu - napríklad darom kancelárskych potrieb, propagačných materiálov, automobilu pod.

Ponúknuť môžete aj svoje služby - so zľavou, len za náklady alebo zadarmo. Týmto spôsobom funguje napríklad prevádzka nášho webu či právne poradenstvo pre našu organizáciu, ale môžete nám ušetriť náklady aj poskytnutím priestorov pre školiace akcie apod.

Investujte svoj čas

Ak máte chuť venovať nám trochu svojho času, môžete sa stať naším neplateným spolupracovníkom alebo stážistom - radi sa dohodneme s ohľadom na to, čo viete alebo čo by ste radi robili. Môžete nám napríklad pomôcť s prípravou a realizáciou akcií, prekladmi či propagáciou.

Veľmi nám pomôže, keď nám odporučíte organizácie pracujúce s mladými, ktoré program DofE zatiaľ neposkytujú, ale mohli by mať o program záujem. Ak v nej máte osobný kontakt, pomôžte nám ju pre náš program nadchnúť, či už je to stredná škola ktorú ste absolvovali či v ktorej máte deti, váš skautský oddiel a pod.

Mladí ľudia sa v DofE venujú niekoľkým aktivitám – rozvoju talentu, športovej aktivite, dobrovoľníctvu a dobrodružnej expedícií. Ak ste napríklad silní v nejakom športe či zručnosti, môžete sa stať trénerom či mentorom mladých ľudí, ktorí sa chcú práve v tejto aktivite zlepšiť. Ak je vám blízke prostredie outdooru, môžete sa stať napríklad hodnotiteľom expedícií, čo obnáša stráviť predĺžený víkend v prírode, vzdialene dohliadať na expedičný tím a dať im spätnú väzbu na ich výkon.

Podpora programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je pre Vašu firmu príležitosťou:

  • Dať mladým ľudom šancu na uplatnenie pretože v našom programe rozvinú dôležité kompetencie a charakterové vlastnosti, ktoré im pomôžu uspieť v živote a nájsť svoje miesto v spoločnosti a aj na pracovnom trhu.
  • Mať skutočný a merateľný dopad na kvalitu života nielen mladých ľudí, ktorí si vďaka účasti na programe ľahšie nájdu zamestnanie, ale taktiež na kvalitu života ľudí okolo nich, pretože účastníci programu nadobudnú aj spoločenskú zodpovednosť.  
  • Podporiť dobrovoľníctvo, pretože pedagógovia a pracovníci s mládežou v tomto programe venujú svoj čas bez nárok na honorár. Každý účastník programu rovnako venuje svoj čas dobrovoľníckym aktivitám vo svojej komunite.
  • Podporiť jeden z mála programov, ktorý má dlhodobé merateľné výsledky a dať tak najavo, že vám záleží na ozajstnom a dlhodobom rozvoji Slovenska.
  • Spojiť sa s ďalšími firmami a osobnosťami, ktorým záleží na rozvoji Slovenska a na rovnakých hodnotách ako Vám.

Podpora programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je pre Vás príležitosťou:

  • Prispieť k pozitívnej zmene v spoločnosti, pretože náš program vedie mladých ľudí k zodpovednosti za seba i druhých a k proaktívnemu prístupu k dianiu okolo seba.
  • Dať mladým ľudom šancu na uplatnenie, pretože v našom programe rozvinú dôležité kompetencie a charakterové vlastnosti, ktoré im pomôžu uspieť v živote a nájsť svoje miesto v spoločnosti a aj na pracovnom trhu.
  • Spojiť sa s ďalšími osobnosťami, ktorým záleží na rozvoji Slovenska a na rovnakých hodnotách ako Vám.

V prípade záujmu o podporu, partnerstvo alebo ďalšie informácie sa obráťte na našu Fundraisingovú manažérku:

Andrea Vrbovská

andrea.vrbovska [zavináč] dofe.sk  |  +421 910 916 731

 

Pozri sa na naše videá

DofE na YouTube

Podporte mladých

Aj vy môžete prispieť k tomu, aby mladí ľudia, odhalili svoj potenciál a uspeli v živote.

Zostaň v obraze

Národná kancelária programu vás bude pravidelne informovať..

Poslat stránku e-mailem


Ověřovací kód
Ověřovací kód
 

Všetky polia sú povinné ( * ). Ďakujeme