REFLEXIA. DISKUSIA. PLÁNOVANIE

Ako dostať DofE na každú strednú školu na Slovensku?

Ako ešte viac podporiť učiteľov, expedičíkov a pracovníkov s mládežou v ich úsilí rozvíjať mladých? Ako vieme program posúvať aj smerom ku všetkým mladým bez rozdielu na ich background?

Aj toto boli otázky, na ktorých sme ako tím pracovali tri dni. Reflektovali sme naše hodnoty, ladili sa s novými členmi tímu a hľadali stratégie k tomu, ako rásť.

SILNÝ tím. STRATEGICKÉ myslenie. GROW Mindset. 

Ďakujeme kamaráti LEAF Academy za poskytnutie vašich krásnych priestorov!

#DofE #Teamwork #Inovácia #SpoluToDáme #DofETím