Prvé Školenie pre školiteľov programu DofE na Slovensku

Počas víkendu 2. a 3. apríla sme v rámci programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) vytrénovali prvých trénerov, ktorí budú školiť Vedúcich programu a Školiteľov a Hodnotiteľov Dobrodružných expedícií na celom Slovensku.

V septembri 2016 plánujeme rozšíriť program DofE do každého kraja na Slovensku. Okrem získania akreditovanej licencie od Nádácie v Londýne budeme potrebovať aj školiteľov, ktorí budú môcť myšlienky a know-how programu odovzdať dobrovoľníkom na budúcich Miestnych centrách.

Naši prví slovenskí školitelia, Martin Horák a Michal Keim, preto pripravili za pomoci Manažéra programu Miloša Ondrášika Školenie pre školiteľov. Výborní školitelia a lektori z celého Slovenska sa stretli posledný víkend v Bratislave, aby sa dozvedeli čo najviac o programe DofE a mohli od apríla 2016 pomáhať poskytovať školenia v programe DofE. O najbližších tréningoch v Bratislave a ďalších krajoch budeme čoskoro informovať na našich stránkach.