Prípravný tím Národnej kancelárie na Slovensku absolvoval tréning v Českej republike

Prípravný tím programu DofE na Slovensku veľmi úzko spolupracuje od vzniku nápadu otvoriť Národnú kanceláriu DofE na Slovensku s kolegami z českej Národnej kancelárie, napríklad pri príprave strategického plánu programu na Slovensku alebo pri absolvovaní školení k programu.

Spolupráca začala účasťou oboch členov interného tímu, Mariána a Miloša, na tréningu pre Vedúcich programu a Školiteľov a hodnotiteľov expedícií 20. a 21. januára 2015. Od založenia organizácie tiež pomáha vybudovať program na Slovensku dlhoročný predseda Správnej rady českej Národnej kancelárie, Jiří Zrůst.

Viac informácií o českej kancelárií a jej aktivitách nájdete na stránke www.dofe.cz