Z našej Národnej kancelárie až po švédsky národný park Sarek!

Zatiaľ iba fiktívne. Ak sa totiž postavíte pred vchod Národnej kancelárie DofE a odmeriate vzdušnou čiarou 2120 kilometrov severne, dostanete sa pod švédsky národný park Sarek patriaci medzi najstaršie národné parky v Európe. Rovnaký počet kilometrov sme precestovali počas oceňovaní bronzových a strieborných Dofákov po Slovensku. 

Stálo to za to!

Viete, koľko obyvateľov mala obec Nemecká v roku 2020? Tak našich bronzových a strieborných Dofákov bolo ešte o päť viac. 1775 mladých ľudí po celom Slovensku robilo veci prospešné pre seba aj pre svoje okolie. Tento užitočne strávený čas pre DofE je merateľný! Spoločne sa rozvíjali viac ako 101 118 hodín. 

Za túto energiu im predovšetkým patrí veľké ĎAKUJEME a okrem toho aj Medzinárodne uznávaná cena vojvodu z Edinburghu. Vďaka nej si vylepšia pozíciu na školách – získajú študijné kredity potrebné k štipendiu, alebo im pomôže aj pri pohovoroch v špičkových firmách. „U nás budete mať dvere vždy otvorené,” konštatovali aj partneri ZSE či Tesco zapojení do uznávania DofE vo svojom firemnom prostredí, keďže si uvedomujú hodnotu úsilia mladých Dofákov.

Vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútorná motivácia

Tieto vlastnosti sú dobrým základom každého životopisu a naše, ako aj nadnárodné spoločnosti s nimi počítajú. Patria totiž medzi výborné vstupné kritériá do zamestnania. Dofáci si ich kultivujú prostredníctvom troch oblastí – sú to Šport, Talent, Dobrovoľníctvo a na záver ešte podstúpia so svojimi rovesníkmi Dobrodružnú expedíciu. Dofáci na všetkých oblastiach vytrvalo pracujú po dobu aspoň 6 mesiacov.V rámci dobrovoľníctva spolupracovali na malých projektoch s kamarátmi z Ukrajiny cez program Stand by Me, učili sa spracovať potravinový odpad, rekonštruovali historické pamiatky, skrášľovali cintoríny, rozprávali sa so seniormi či pomáhali telesne znevýhodneným. Dobrovoľníctvu sa naši ocenení Dofáci za uplynulý rok venovali takmer 30 000 hodín a tento čas strávený pre dobré veci im nikto nikdy nezabudne.

Dobrovoľníctvo je pre mňa svet, život a láska. Vďačím za to DofE”, hovorí Martin Sedlák, laureát ocenenia Srdce na dlani v kategórii Dobrovoľník roka. Martin sa angažoval v dobrovoľníckych organizáciách Biela pastelka pre nevidiacich, v združení STORM a v Nitrianskom centre dobrovoľníctva. 

DofE je úplne pre všetkých

„DofE nie je jednostranne zameraná vec. Je to program, ktorý pomôže v budúcom živote a zlepšuje nás aj po osobnostnej stránke,” hovorí o svojej skúsenosti Oliver Víglaský z Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Inšpiratívne príbehy mladých ľudí naznačujú, že o budúcnosť sa nemusíme až tak obávať. O kvalitách programu sú presvedčení aj naši partneri z krajov zastrešujúci oceňovania DofE. V každom kraji sa v príhovore opakoval jednotný motív – vďaka mladým ľuďom sa o našu budúcnosť nemusíme báť. 

V angličtine hovoríme, že zlyhanie je sirota, ale úspech má mnoho rodičov. Úspech je viditeľný. Spoločne ste vytvorili niečo veľmi dôležité. Kráľ Karol III. povedal, že jeden z najdôležitejších ľudí v jeho živote bol jeho mentor, ktorý mu pomohol na škole dosiahnuť zlatú úroveň DofE. Vy, milí študenti, ste fantastickými vzormi pre Vašich rovesníkov.” Týmito povzbudivými slovami motivoval mladých účastníkov programu DofE britský veľvyslanec Nigel Baker.

Ak si chcete pozrieť atmosféru z tohtoročných oceňovaní, pustite si súhrnné video.