Prečo je 17. november pre študentov dôležitý? Odpovedá zlatý Dofák

Šimon Babjak je príkladom mladého človeka, ktorého nenechá chladným, keď niečo nefunguje. Naopak, ak vidí príležitosť posunúť seba, alebo svoje okolie, iniciatívne prikladá ruku k dielu. Je zlatým absolventom DofE a študentom, ktorý žije hodnotami novembra 1989 aj dnes. Aktívne prikladá ruku k tomu, aby nám tu bolo lepšie.

Šimon videl, že sa denne vyhodia stovky kíl pečiva, no máme tu ľudí bez domova, ktorí by ho vedeli zužitkovať. Obul sa do témy znižovania potravinového odpadu a zorganizoval na škole týždňový transport nespotrebovaného pečiva. Aj za túto dobrovoľnícku aktivitu Šimon získal zlaté Medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu. Neskôr ho aj táto skúsenosť - že sa dajú veci riešiť, ak preberie iniciatívu - posunuli k tomu, že sa stal mládežníckym delegátom OSN.

17. november je Deň študentov a Deň boja za slobodu a demokraciu. Hybnou silou v roku 1989 boli práve študenti. Zaujímalo nás, ako slobodu vnímajú oni a či sa o ich nadšenie a drive vieme oprieť aj dnes. Šimon je zástupcom mladej generácie a ukazuje nám, že veriť v mladých je potrebné. A ešte potrebnejšie je dať im podporu a priestor, aby nás mohli posúvať opäť ďalej

Hoci som za komunistického režimu nežil, predpokladám, že režim sa snažil potlačiť kritické myslenie ľudí, správy boli cenzúrované a sloboda prejavu bola obmedzená. ” Opisuje svoje dojmy o študentskej neslobode za komunistického režimu zlatý Dofák Šimon Babjak. Zlatá úroveň, ktorú získal je časovo najnáročnejšia, no charakterové vlastnosti pestované cez túto úroveň sú silným predpokladom, že sa mladí v budúcnosti uplatnia v škole aj v zamestnaní. Dnes majú kvantum možností ako narábať so svojou budúcnosťou.

Spoznávajte mladých ľudí

My v DofE máme to šťastie, že sa so študentmi stretávame pravidelne. Tešíme sa z ich úspechov a sme súčasťou ich rozvoja. „Naša vnútorná sloboda je neodňateľná. Znamená to pre mňa konať v súlade s mojimi hodnotami. Veriť aj v najnáročnejších časoch.” Šimon hovorí o vnútornej slobode aj v kontexte študentstva: „Vnútorná sloboda sa dá praktizovať, podľa môjho názoru každý jeden deň, v tom ako premýšľame nad vecami, akí sme k druhým a ako sa vyjadrujeme.”

V minulosti si vyskúšal aj štruktúry OSN, kde pôsobil ako mládežnícky delegát. Funkčné obdobie je na jeden rok, no aj počas tejto doby získal Šimon skúsenosti užitočné v jeho budúcom profesionálnom smerovaní. Vystupoval na rôznych konferenciách a zúčastnil sa aj valného zhromaždenia OSN, Počas konferencie Youth4Climate spolupracoval s Gretou Thunberg na tvorbe mládežníckeho klimatického manifesta. To následne bolo podkladom pre Klimatickú konferenciu COP v Glasgowe, ktorej sa zúčastnili zástupcovia členských krajín klimatickej zmluvy.“Je úžasné si uvedomiť, že z jedného problému, ktorý človek identifikuje vo vlastnej krajine, môže zrazu pracovať na jeho riešení z globálnej perspektívy,”


Šimon je typ človeka, ktorí rád aktívne mení veci, preto riešil počas strednej školy ak plytvanie potravinami - chcel, aby sa nepredané pečivo zužitkovalo. Nakontaktoval sa s vedením prevádzky a predstavil im svoj nápad zorganizovať na škole týždeň transportu nespotrebovaného pečiva do útulne pre ľudí bez domova.  Do šľachetného nápadu sa zapojilo desať ľudí - spolužiaci aj učitelia. Každý večer tak v autách znášali skoro 15 päťdesiatlitrových tašiek pečiva.
“Bol to skvelý pocit vidieť, ako sa pre túto myšlienku nadchlo toľko ľudí. Zároveň ma tešilo, že to všetko pečivo niekomu skutočne pomôže,” opisuje iniciatívu, ktorú si plnil ako súčasť dobrovoľníctva na zlatej úrovni DofE.

Sú dnes študenti slobodní? 

Na túto pomerne zjavnú otázku mi dal Šimon prekvapivú odpoveď. Povedal, že ani dnešný študent nie je celkom slobodný. Uznáva, že sa môžeme vzdelávať o čomkoľvek, máme neobmedzený prístup k informáciám a ich dohľadateľnosť je okamžitá. Stačí si vytiahnuť telefón. No práve v tom vidí Šimon náznak problému „Je ťažké sa dlhodobo na niečo sústrediť. Sme neustále prerušovaní sociálnymi médiami.” O všetkom vieme okamžite, no a práve kritické myslenie nám napomáha k rozlišovaniu relevantných od problematických informácií. 

Sloboda je síce hodnota prenosná, no nie je zadarmo. V žiadnej dobe. Svoje o tom vie aj Šimon, ktorý si od života sľubuje veľa. Má na to ideálne našliapnuté. DofE nie je iba o mladých ľuďoch, ale aj o ich spoločenskom dopade. Ako ich vníma okolie. Šimon je jedným z tisícok mladých ľudí na Slovensku, ktorí v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu každoročne ukazujú svoje neuveriteľné charakterové vlastnosti. Už dnes pracujú na našej budúcnosti, a preto by sme si ich mali vážiť.

Podporte slobodu študentov na Slovensku a poďte spolu s nami premieňať sny mladých ľudí na ciele.

👇👇👇