Oceňovanie jeseň 2022

Aj tento rok oceňujeme mladých po celom Slovensku. V priebehu septembra a októbra sa uskutoční 8 bronzových a strieborných odovzdávaní ocenení DofE. Jedno v každom krajskom meste. Tento rok na sebe maká v DofE vyše 5000 mladých ľudí. Počtom absolventov sa tak začíname podobať na krajiny ako Kanada, Austrália, Nový Zéland či Spojené Kráľovstvo!

Ako a kde budú prebiehať jesenné bronzové a strieborné oceňovania sa dozviete od riaditeľa DofE Miloša Ondrášika a programovej riaditeľky DofE Jany Kubíkovej v tomto videu

Budeme sa na vás tešiť na slávnostnom odovzdávaní bronzových a strieborných ocenení DofE v roku 2022:

Utorok 20.9.; Absolventi z Prešovského kraja; Historická budova divadla J. Záborského; Hlavná 48, Prešov.
Štvrtok 22.9.; Absolventi z Košického kraja; Sála Automobilovej školy; SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
Streda 28.9.; Absolventi zo Žilinského kraja; Kongresová sála ŽSK; Komenského 48, Žilina.
Štvrtok 29.9.; Absolventi z Nitrianskeho kraja; Koncertná sála; Župné námestie 962, 949 01 Nitra.
Piatok 30.9.; Absolventi z Trnavského kraja; Zrkadlová sála; Trojičné námestie 2, Trnava.
Pondelok 3.10.; Absolventi z Banskobystrického kraja; Cikkerova sieň na Radnici; Námestie SNP 1, Banská Bystrica.
Streda 5.10.; Absolventi z Trenčianskeho kraja; Kongresová sála TSK; K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín.
Štvrtok 6.10.; Absolventi z Bratislavského kraja; Aula Gymnázia Ladislava Novomeského, Tomášikova 889/2, Bratislava.