Meet DofE Day na východe bol veľký úspech

Sme nesmierne radi, že sme mali v novembri 2022 možnosť stretnúť sa s desiatkami vedúcich a expedičákov z východného a stredného Slovenska. A bolo nám spolu skvele!

Zahájenie dňa, plného inšpirácie, oddychu a zoznamovania, mali na starosti Janko a Máša, Programoví manažéri východného a stredného Slovenska, a tak isto aj náš riaditeľ Miloš. Program pokračoval zoznamovacími aktivitami a súťažou o najlepšie svojky, ktoré sa fotili pred budovou, s ľuďmi z NK či na toalete :)) Bola to mega zábava.

Na workshope s našou komunikačnou manažérkou Simi sme si v kruhoch vyzdieľali cenné zážitky s našimi Dofákmi a spoločne sme sa tak naladili na pocit hrdosti a vďačnosti.

Workshop s Hannah Ondruška bol zameraný na vnútorné poznanie seba samého a vzťahy okolo nás. Dotkli sme sa tiež tém ako ocenenie samého seba, spontánnosť, zvedavosť a dôležitosť humoru v živote. Po krátkej pauze sme sa presunuli na prezentáciu DofE projektu Stand by me, ktorý sa zameriava na rozvoj mladých z Ukrajiny, ktorí prišli na Slovensku v dôsledku vojny.

Náš deň sme zakončili skvelým workshopom o duševnom zdraví adolescentov a psychických problémoch, s ktorými sa stretávajú mladí ľudia v dnešných dňoch z dielne Radky Čopkovej.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prišli, doniesli dobrú náladu a svoje bohaté skúsenosti.

Srdečne ďaujeme aj nášmu partnerovi VSE za nádherné priestory, skvelý catering ale hlavne priateľské prostredie (špeciálna vďaka Monike Löfflerovej) a podporu našich cenných učiteľov.