Oceňovanie jeseň 2023

Každoročné oceňovanie Dofákov prebieha v mestách po celom Slovensku. V tomto článku nájdete rozpis aktuálnych dátumov aj s príslušnými mestami, kde sa budú oceňovania strieborných a bronzových absolventov konať tento rok. V našej DofE komunite bolo od jej založenia v roku 2015 ocenených viac ako 7 000 mladých ľudí a vy budete čoskoro patriť medzi nich. Nielen to. Pridáte sa tiež k celosvetovej DofE komunite, kde je viac ako milión mladých ľudí. 

Rozpis jesenných oceňovaní:

26.9.2023 - Trnavský a Nitriansky kraj - Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
27.9.2023 - Bratislavský kraj - Slovenská sporiteľňa, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
3.10.2023 - Prešovský kraj - Historická budova Jonáša Záborského v Prešove
5.10.2023 - Košický kraj - Historická radnica, Hlavná 59, 040 01 Košice (bývalé kino Slovan)
10.10.2023 - Žilinský kraj - Kongresová sála ŽSK, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
12.10.2023 - Trenčiansky kraj - Kongresová sála TSK, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
26.10.2023 - Banskobystrický kraj - Cikkerova sieň na Radnici, Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica

Gratulujeme všetkým účastníkom a tešíme sa na Vás!
Zažili ste dobrodružstvo, ktoré má Cenu!