DofE je posolstvo, že človek je tu pre človeka

Andrea Popovičová, pedagogička zo Spojenej školy Kollárova 17 v Sečovciach, zastáva rolu Koordinátorky, Vedúcej a je aj účastníčkou Diamantovej ceny a Mentorkou v programe DoFin. V pútavom rozhovore rozpráva o svojich skúsenostiach s programom DofE. Prostredníctvom DofE sa mladým venuje už viac ako 1440 Vedúcich a stále pribúdajú.  

Čím Vás myšlienka DofE oslovila? 

Prišla s ňou naša pani riaditeľka,ktorá ma oslovila. Výzvu som prijala s pokorou, ale hlavne s nadšením. Mám rada deti a všetko čo súvisí s ich rozvojom, posunom a rozšírením ich obzoru.
Aj napriek počiatočným výzvam som vedela, že je spôsob, ako môžem odovzdať našim deťom niečo hodnotné, vďaka čomu budú rásť a posúvať sa ďalej. Možno z nich raz vyrastú mladí ľudia, ktorí budú našu spoločnosť posúvať míľovými krokmi.

Spomínate počiatočné nadšenie. Splnili sa Vaše očakávania?

Zo začiatku som nemala žiadne očakávania, len malú dušičku, ako to všetko zvládnem. Potrebnú iskričku nádeje som našla v deťoch, tiež vo vzájomnej spolupráci a úcte. Ľudskosť, ktorú som pocítila zo strany DofE som chcela šíriť medzi mladých ľudí. Obdivujem mladých ľudí. Vedia si nájsť čas na dobrovoľnícke aktivity, pomáhať vo svojom okolí. Veľmi rada sa s nimi rozprávam a počúvam ich príbehy. Ten čas je pre mňa akési posolstvo. Posolstvo, že človek je tu pre človeka… Je to očakávanie, ktoré sa mi vracia späť a ja ho prijímam s radosťou.

Čomu sa v programe DofE venujete najviac?

Na našej škole som Koordinátorka, Vedúca, Školiteľka, Expedičák a Hodnotiteľka zároveň. Túto náročnú prácu by som bez pomoci mojich kolegov a kolegýň nezvládla. Mnohí na našej škole pôsobia ako Vedúci a Expedičáci či Expedičáčky. Pomáhajú mi s náborom nových členov DofE, s nastavovaním cieľov, s expedíciou až po oceňovanie mladých. Cítime za našich Dofákov zodpovednosť, a preto im chceme byť veľmi nápomocní. Ich úsmevy za to stoja. 

Cítim, že máte náš program úprimne rada. Viete opísať, že v čom to spočíva? 

Pre mňa DofE je akýsi spúšťač, ktorý mi nastavuje určité výzvy, a tým rada objavujem nové veci. Spolu s mladými ľuďmi zapojenými v DofE vytvárame takú našu komunitu. Rozprávame sa, motivujeme navzájom. Mladí vo mne vďaka programu DofE nevidia len učiteľku, ale cítia, že sa mi môžu zveriť aj s problémami. Rada sa stretávam aj s ďalšími učiteľmi, ktorí sa angažujú v DofE. Vymieňame si spoločné podnety a nápady.Od Národnej kancelárie DofE prichádzajú rôznorodé ponuky na povzbudzujúce a inšpiratívne workshopy. V novom školskom roku sme sa zapojili aj do programov Stand by me a DoFin, takže objavíme ďalšie rozmery programu a prekonáme výzvy s nimi spojené.

Máte nejaký zástupný príbeh z DofE, na ktorý nikdy nezabudnete?

Už tretí rok som hrdá na všetkých svojich Dofákov, pre ich odvahu prihlásiť sa do programu. Chcem podčiarknuť každý jeden ich posun, každý jeden ich príbeh, ktorý počujem, prečo sa chcú zapojiť do DofE a splniť si svoje ciele. Keď ich počúvate, otvárajú sa srdcia a duše našich mladých ľudí. Ak z ich úst počujem, ako pomáhajú ostatným ľuďom, prihlasujú sa do dobrovoľníckych činností ako napr. Anjelská kapustnica v Košiciach, alebo ako dobrovoľníci v Arcidiecéznej charity v Košiciach, vtedy si poviem, že táto práca má zmysel a každý jeden Dofák má v mladej duši veľké srdce. 

Chcete nám niečo odkázať?

S pani riaditeľkou PaedDr. Michaelou Štundovou, MBA sme absolventkami programu Diamantová cena DofE. Tento program nás naučil rozvíjať manažérske zručnosti, ktoré sú potrebné pre vedenie DofE tímu na škole. Zároveň som hrdá, že budeme mať prvých absolventov DofE na zlatej úrovni. 

Ak máš sny a ciele, pridaj sa do DofE! DofE ti ich pomôže splniť. 

Rozhovor viedla Sára Dutková