Desaťtisíce hodín dobra! Stredoškoláci z celého Slovenska si prebrali významné ocenenia vojvodu z Edinburghu

Ocenení študenti pomáhali na linke dôvery, viedli vzdelávacie workshopy pre spolužiakov a otvárali tak rôzne tabuizované témy v spoločnosti, venovali sa deťom s poruchami správania, vyhrávali majstrovstvá Slovenska v triatlone, vyrábali logické hlavolamy alebo drevené čarodejnícke prútiky zo série Harryho Pottera, posielali listy seniorom cez iniciatívu Pošli dobro alebo sa starali sa o jedinečnú parnú lokomotívu.

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) počas jesenných ceremónií ocenilo vyše 1300 mladých ľudí na jedenástich podujatiach v ôsmich krajských mestách. 

Mladý človek, ktorý chce cenu vojvodu z Edinbrghu (DofE) získať, musí na sebe vytrvalo pracovať aspoň 6 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu.

DofE Partneri, bez ktorých by to nešlo

Veľkou pomocou pri oceňovaní boli aj vyššie územné celky, ktoré nám poskytli svoje priestory a jednotliví zástupcovia sa prihovorili priamo na podujatiach aj našim úspešným Dofákom po celom Slovensku. 

Hlavným partnerom podujatí bola Nadácia Tesco.

Mladí Dofáci, o ktorých sa hovorí v médiách

Sedemnásťročná Sofia zo Zvolena už vyše roka trávi čas s malým dievčatkom s vývojovou poruchou reči. Za pomoci vymyslených posunkov pomáha šesť ročnej Mii zbaviť sa strachu z vody a učí ju plávať. Šestnásťročná Terka z Košíc celý minulý školský rok pôsobila ako dobrovoľná rovesnícka poradkyňa v linke detskej dôvery Lienka. Sedemnásťročný Marián z Trnavy už dva roky spoluvedie iniciatívu Pošli dobro, ktorá za pomoci stoviek dobrovoľníkov pomáha seniorom prekonať samotu a pocit odlúčenia. Doteraz poslali dobrovoľní poslovia dobra vyše 3300 listov. Šestnásťročný Damian z Nitry má nezvyčajnú záľubu. Nadizajnoval a na 3D tlačiarni vyrobil jedinečný hlavolam v tvare kocky. Pätnásťročná Bibiana zo Žiliny má za sebou nevídané úspechy v športe. Získala 2. a 3. miesto na majstrovstvách Slovenska v triatlone. Osemnásťročný Prešovčan Šimon je už vyše päť rokov aktívnym dobrovoľníkom Červeného kríža. Ako koordinátor projektu Spolu ochránime mládež, otvára témy šikany a nenávisti. Desať-týždňovým neformálnym vzdelávaním si už pod Šimonovou taktovkou prešlo skoro 60 stredoškolákov. Šestnásťročný Filip z Bratislavy pomáhal opravovať a udržiavať jediný funkčný parný rušeň na svete svojho druhu. Šestnásťročný Sebastian z Trenčína má neobyčajnú záľubu. Z dreva modeluje filmové repliky, ktoré sú od originálov na nerozoznanie. 

“Ocenenie DofE je dôkazom toho, že mladí ľudia vedia na sebe makať, nastaviť si ciele a vytrvalo a motivovane pracovať na ich naplnení. Sú to cenné charakterové vlastnosti, ktoré uznávajú top slovenskí zamestnávatelia,” vysvetľuje riaditeľ DofE na Slovensku Miloš Ondrášik. Ocenenie uznáva vyše 20 zamestnávateľov a tiež pomáha pri získaní štipendií či pri prihlasovaní sa na vysoké školy doma aj v zahraničí.

Župy oceňujú mladých ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a sebarozvoju

“Mladí ľudia sú budúcnosťou nášho kraja. Program DofE rozvíja hlavne ich charakterové vlastnosti, pomáha im uspieť v živote, nastavovať si ciele v živote a zvýšiť ich zamestnanosť. Prostredníctvom dobrovoľníctva vytvára pocit zodpovednosti za spoločnosť, v ktorej mladí ľudia žijú a ukazuje im cestu, ako aj malými krokmi vedia zlepšovať svet okolo seba,” približuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Juraj Droba. 

“Program DofE rozvíja sebadisciplínu a systematickosť, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý sebarozvoj. Čo však osobne tiež veľmi oceňujem je aspekt dobrovoľníctva, ktoré mladí ľudia realizujú v rámci programu. Tým sa rozvíja silný pocit spolupatričnosti a znižuje individualizmus, ktorý častokrát vedie k sociálnemu odcudzeniu sa v rámci spoločnosti,” vraví predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Ján Lunter. 

“Program DofE rozvíja sebadisciplínu a systematickosť, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý sebarozvoj. Čo však osobne tiež veľmi oceňujem je aspekt dobrovoľníctva, ktoré mladí ľudia realizujú v rámci programu. Tým sa rozvíja silný pocit spolupatričnosti a znižuje individualizmus, ktorý častokrát vedie k sociálnemu odcudzeniu sa v rámci spoločnosti,” približuje predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.  

 “Kvalitnú výchovu a vzdelávanie študentov považujeme za rozhodujúce faktory pre rozvoj mladých ľudí a ich reálne možnosti zamestnať sa a žiť v Nitrianskom samosprávnom kraji,” približuje predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Milan Belica.

“V našom kraji je veľa mladých, dynamických ľudí, ktorí sa túžia realizovať a využívať svoje dary a talenty nielen pre rozvoj seba samých, ale aj pre svoje okolie. Náš kraj im vytvára priestor pre ich realizáciu. Vďaka tomu veríme, že nám šikovní mladí ľudia nebudú odchádzať za hranice regiónu, ale nájdu si tu svoje miesto,” vraví predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

“Mladí ľudia sú jedným z oporných pilierov Trenčianskeho kraja. Musíme si uvedomiť, že oni budú tí, ktorí budú formovať náš kraj a jeho budúcnosť. Dlhodobo tvrdím, že im musíme vytvárať podmienky pre vzdelávanie, rozvíjanie ich talentov, ale aj lepší život, aby neodchádzali do zahraničia. Ale ak aj odídu, aby mali dôvod vrátiť sa späť,” približuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Jaroslav Baška. 

“Tento prestížny program podporujeme, pretože mladým ľuďom umožňuje získať cenné skúsenosti do ich ďalšieho profesionálneho, ako aj osobného a spoločenského života. Za dôležitý považujem aj dobrovoľnícky a komunitný rozmer vzdelávania. Pokora, empatia a záujem o druhých totiž vhodne vyvažujú ambície,približuje predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič.

“Ak nechceme, aby sme ako spoločnosť stagnovali či upadali, je rozvoj esenciálnou potrebou nás všetkých, nielen mladých. Sedieť doma s mobilom v ruke je oveľa pohodlnejšie ako vyjsť mimo svoju komfortnú zónu a vytrvalo na sebe pracovať. DofE je namáhavejšou, ale o to zmysluplnejšou cestou za lepším JA,” približuje predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, Erika Jurinová.