Chce najlepšiu školu v regióne. Preto ide riaditeľka sama príkladom

Líder, ktorý vie motivovať svoj tím. Manažérka, ktorá plánuje a venuje sa vízii a stratégii. Aj také môže byť vedenie strednej školy na Slovensku, najmä, keď sa stretne otvorený riaditeľ, ktorý sa rád učí a vzdelávanie, ktoré ho vie posúvať.

Jedným z takýchto rozvojových programov je aj Diamantová cena DofE. Ide o komplexné manažérske vzdelávanie pre riaditeľov a učiteľov a jednou z absolventiek programu je aj riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote - Miriam Szántóová.

Na čele gymnázia stojí už šesť rokov a ideálna škola je pre ňu miestom, kam radi chodia motivovaní žiaci, učitelia aj ostatní kolegovia. “Máte v nej možnosť posúvať svoje hranice, pracovať na sebe vo fungujúcom celku,” hovorí Miriam. Ona sama je toho príkladom. Aj preto sa s kolegami zapojila do vzdelávania, ktoré realizuje organizácia Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Slovensko (DofE), ktorá rozvíja charakterové vlastnosti mladých ľudí na Slovensku a úzko spolupracuje s vedením škôl a učiteľskými zbormi.

Učila sa strategickému prístupu k vedeniu školy aj tomu, ako efektívne viesť tímy a zborovňu, či ako vytvoriť víziu a aké sú možnosti financovania rôznych projektov. K dispozícii mala mentora z biznisu, ktorý jej pomáhal nastaviť ciele a hľadať cestu k ich realizácii.

Miriam si v Diamantovej cene dala za cieľ vytvoriť rôznorodé tímy, ktoré budú pracovať na rozvoji školy. Ide napríklad o náborový tím, tím online marketingu alebo DofE tím.“Chceme byť najlepšou školou v regióne - školou, ktorá podporuje osobnostný rozvoj žiaka, a ktorá dáva žiakom možnosť vystúpiť zo svojho tieňa,” vysvetľuje riaditeľka.

A ako takéto rozdelenie funguje v praxi? Náborový tím robí napríklad kampaň na základných školách, tím online marketingu robí propagáciu na sociálnych sieťach a DofE tím zabezpečuje, aby čo najviac žiakov s radosťou plnilo ciele v programe DofE. Každý učiteľ na škole má príležitosť realizovať svoje nápady vo vybranom tíme podľa svojich zručností a preferencií. “Toto delenie do tímov sa nám osvedčilo a ukázalo sa ako efektívnejšie v porovnaní s tradičnými predmetovými komisiami. Tímy pracujú samostatne, pravidelne vyhodnocujú to, ako sa im darí, a vyhľadávajú spätnú väzbu. Je to veľmi potešujúce,” pochvaľuje si pani riaditeľka. 

Zapájajú dokonca aj žiakov školy, napríklad o komunikáciu na Instagrame sa starajú štyria žiaci, ktorým sa darí efektívne zasiahnuť cieľovku mládeže. Prácu s mladými ľuďmi si veľmi užíva.Medzi priority riaditeľky patrí nakopnutie fundraisingu, kde si stanovila cieľ zlepšiť výber príspevkov za 2% z dane o 5 percent. 

Oslávte sviatok štedrosti a dobrých skutkov spolu s nami.
Pomôžte riaditeľkám a riaditeľom škôl vytrvalo, cieľavedomo 
a najmä efektívne napĺňať svoje poslanie.

S nastavením cieľov jej pomáha mentor Karol Vörös zo spoločnosti Západoslovenská distribučná. Karol sa škole venuje už druhým rokom: “Máme s ním výbornú skúsenosť,” przráza Miriam, “viackrát sme mali online stretnutie pred začiatkom vyučovania o siedmej hodine.” Karol tiež prišiel osobne do školy, kde sa stretol so žiakmi zapojenými v programe DofE. “Pohľad mentora zvonku, mimo školského prostredia, je pre nás veľmi obohacujúci,” dodáva.

Mentor Karol Vörös a jeho tím z Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote, ktorý sa vzdelával v Diamantovej cene. Miriam Szántóová je tretia z ľava, v zelenom saku.

“Skúsenosti z programu aktívne využívam pri plánovaní aj pri manažérskych rozhodnutiach. Do svojich aktivít zapájame aj verejnosť a bývalých žiakov. Program Diamantová cena DofE odporúčam všetkým riaditeľom základných i stredných škôl,” uzatvára riaditeľka Gymnázia Ivana Kraska, Miriam Szántóová.