Budovanie tímov a inovácie sú kľúčové. Tri školy z východného Slovenska získali Diamantovú cenu.

Školy musia reagovať na zmeny a inovovať. Pomáha im v tom unikátne manažérske vzdelávanie, ktoré úspešne absolvovali tri školy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenie Diamantová cena, organizované Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu (DofE) pre riaditeľov a učiteľov, bolo v utorok 11.6.2024 slávnostne odovzdané v budove Úradu Prešovského samosprávneho kraja.

“Zapojenie sa do Diamantovej ceny hodnotím ako najlepšie rozhodnutie za uplynulý rok a som hrdý na to, čo sa mi podarilo. Výrazne som sa zlepšil v komunikácii a pochopil som, že potrebujem systematicky organizovať svoj čas,” povedal počas svojej prezentácie Martin Hospodár, riaditeľ SPŠ dopravnej v Košiciach. Ide o jednu zo škôl, ktoré absolvovali Diamantovú cenu. Ide o systematické a dlhodobé manažérske vzdelávanie pre riaditeľov škôl a učiteľov. “Uvedomil som si, že musíme zapracovať aj na vízii školy, ale aj to, že ju musíme vytvoriť spoločne ako škola a tím,” dodal.


Konkrétne sa rozvíjali prostredníctvom inšpiratívnych workshopov v moduloch - Vytvorenie vízie, Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Financie a zdroje, Ja, líder. Cieľom týchto tém je výrazne pomôcť riaditeľom škôl a učiteľom s vnútornou motiváciou a leadershipom. Školy motivujeme k inováciám a zdieľame s nimi dobrú prax, ktorú kombinujeme z know how z firemného a školského prostredia.

“Uvedomila som si mnohé veci, jedna je, že musím viac delegovať a druhá je, že sa potrebujeme zameriavať aj na prezentáciu školy smerom k verejnosti,” hovorí Andrea Klačeková, riaditeľka SOŠ gastronómie a služieb z Prešova. Ako príklad uviedla aktivitu, ktorú chystajú - Moja škola varí lepšie ako Tvoja.

 

 

Experti z firiem pomáhajú školám

Sme nesmierne hrdí na to, že môžeme spolupracovať s riaditeľmi a učiteľmi, ktorí sú odhodlaní zlepšovať svoje školy. Diamantová cena im poskytuje nielen potrebné manažérske zručnosti, ale aj priestor, inšpiráciu a podporu, aby mohli efektívne reagovať na meniace sa potreby študentov a trhu práce. Veríme, že investícia do vzdelávania lídrov škôl je kľúčom k tomu, aby sme vedeli posúvať a komplexne rozvíjať mladých ľudí a mať dopad na budúcnosť krajiny,“ hovorí Andrea Vrbovská z vedenia programu DofE Slovensko. DofE veľmi oceňuje prepojenie škôl, biznisu spolu so zriaďovateľmi.

Riaditelia a učitelia si počas programu pravidelne vymieňali skúsenosti s profesionálmi z biznisu, aby rozšírili svoje schopnosti a pomohli škole rásť. Účastníci mali k dispozícii expertných mentorov z manažérskych pozícií slovenských firiem ako ING Hubs Slovakia a Východoslovenská energetika.

V komisii na záverečných prezentáciách v Prešove boli Andrea Gajdošová, poverená riadením odboru školstva z Košického samosprávneho kraja, riaditeľ odboru školstva Ján Furman z Prešovského samosprávneho kraja a Martin Ďurišin, poslanec mesta Prešov, ktorý po prezentáciách zagratuloval riaditeľom a učiteľom k výsledkom:

 

“Vidím obrovský pokrok. Teší ma váš entuziazmus pracovať na sebe, vzdelávať sa. Je dôležité vôbec si uvedomiť vlastné limity a pracovať na zlepšení. Dnes ste dostali Diamantovú cenu a prajem vám nech svieti ďalej a nech jej žiarou nadchnete aj vašich kolegov!”

 

 

Slávnostný príhovor k absolventom mal podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja ktorý poďakoval vedeniam škôl a učiteľom za ich nasadenie a povzbudil ich do ďalšieho rozvoja. Význam Diamantovej ceny vo svojich vyjadreniach opísali aj predsedovia KSK a PSK, Rastislav Trnka a Milan Majerský.

Ako to vidia župani z Košického a Prešovského kraja:

“Program Diamantovej ceny má z môjho pohľadu pre školy v Košickom kraji nesmierny význam. Rozvíja manažérske a komunikačné zručnosti riaditeľov a koordinátorov, ktorí sa stávajú inšpiratívnymi lídrami, čo priamo prispieva k zlepšeniu kvality vzdelávania. Zatiaľ týmto programom prešlo 10 našich riaditeľov a to s výbornými ohlasmi, a preto určite podporíme zapojenie sa ďalších. Dobrí manažéri sú základom, na ktorom stojí úspech našich škôl, hovorí Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.

“Diamantovú cenu vnímame ako veľký krok vpred pre každú župnú školu, ktorá sa zapojením do programu rozhodla na sebe pracovať. Do škôl prináša nový vietor, otvára nové možnosti, pomáha napĺňať vízie, ktoré tak neostávajú len na papieri. Tí, ktorí Diamantovú cenu absolvujú, si okolo seba vedia ľahšie vytvoriť kvalitne fungujúce tímy schopné priniesť veľké výsledky. Školy sú atraktívne, moderné a idú s trendom, pričom sú pre žiakov miestom, kde je to síce prioritne o vzdelávaní, ale tiež o kreativite, zvyšovaní sebavedomia, o nových priateľstvách a vzťahoch. A na tom treba budovať a treba to rozvíjať,” hovorí Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Diamantová cena v Košickom a Prešovskom kraji

Za celé trvanie oceňovania sa v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji zúčastnilo 19 škôl. Tento rok získali Diamantovú cenu tieto školy:

  • Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach
  • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi
  • Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove

 

Štyri roky s Diamantovou cenou DofE

Za celé trvanie Diamantovej ceny sa zapojilo už 44 škôl. Účastníci si na mesačnej báze vzájomne vymieňali skúsenosti potrebné pri formovaní manažérskych zručností. Tie sú základným výstupným predpokladom schopností, ktoré po absolvovaní programu účastníci získajú.

Prečo to robíme?

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pôsobí na Slovensku od roku 2015. Je to komplexný program neformálneho vzdelávania. Má dokázateľný pozitívny dopad na fyzické a duševné zdravie mladých ľudí, zvyšuje ich šance uspieť na trhu práce a vďaka dobrovoľníctvu z nich robí angažovaných občanov, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie a komunitu. Dnes je v programe aktívnych vyše 1500 učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí menturujú viac ako 7 000 mladých ľudí na 245 školách a miestnych centrách. 

Diamantová cena je spôsob, ako podporiť rozvoj vedenia škôl na Slovensku. Podporujeme podobné hodnoty, aké kultivujeme u mladých ľudí: vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu.
Viac o Diamantovej cene si prečítajte tu.