Lídri z DofE škôl spoznávajú sami seba

Riaditelia a učitelia zo sedemnástich škôl sa zapojili v tomto školskom roku do programu Diamantová cena DofE. Tá, okrem iného, pozostáva z workshopov, na ktorých si účastníci zlepšujú komunikačné a líderské zručnosti. Tento rok pribudol aj nový workshop, na ktorom účastníci spoznajú svoju rolu ako lídri na školách a naberú inšpiráciu pre prácu s tímom.

Diamantová cena DofE pokračuje!

Po minuloročnom úspechu pilotného ročníka Diamantovej ceny DofE sme tento rozvojový program v terajšom školskom roku rozbehli naplno. V programe sa riaditelia a učitelia, ktorí na školách vedú program DofE, zlepšujú v komunikačných a líderských zručnostiach. Absolvujú niekoľko workshopov  so špičkovými lektormi, zdieľajú skúsenosti s kolegami z iných škôl a majú prístup k mentorom z popredných firiem, ktorí im pomáhajú s osobnostným rozvojom. Vďaka týmto prvkom tak dokážeme pomôcť riaditeľom a učiteľom meniť či zlepšovať organizačnú kultúru na školách.

Tento rok sú do Diamantovej ceny DofE zapojení pedagógovia až zo 16 škôl z celého Slovenska. Okrem gymnázií sú v tomto ročníku zastúpené aj základné, odborné a súkromné školy. Nielenže sme otvorili program väčšiemu počtu účastníkov, zlepšili sme aj obsahový záber workshopov. Tento rok sa totiž uskutočnil aj celkom nový workshop pre riaditeľov a Koordinátorov zapojených v Diamantovej cene s názvom ‘Ja, líder’.

Prečo na školách treba lídrov

“Líderstvo je v školskom prostredí podstatné, pretože učiteľ by mal žiakov viesť k charakterovým vlastnostiam. Riaditeľ je samozrejme líder tiež, vedie učiteľský kolektív aj školu a mal by vedieť s tímom pracovať, viesť ho a stanovovať preň jasné ciele,“ vysvetľuje jeden z účastníkov školenia, Koordinátor Ján Belák zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre.

Práve práca s kolektívom je kľúčovou súčasťou líderstva pre Katarínu Olšavovú, riaditeľku Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. V jej chápaní sú lídri odlišní od bežných manažérov a šéfov. “Líder viac komunikuje, nastavuje víziu školy či organizácie, je stmelujúci článok tímu a počúva, čo sa deje u zamestnancov. Veľkú úlohu tu zohráva aj jeho emocionálna inteligencia. Líder vedie ľudí a necháva im priestor na sebarealizáciu,” vysvetľuje Katarína Olšavová.

Modul Ja, líder viedla spolu s Karolom Herianom skúsená koučka Mária Dečová. “Školenie je dôležitý prvý krok pri našej práci s riaditeľmi a Koordinátormi, ktorí na školách riadia DofE tímy. V prvom rade potrebujú ako lídri vedieť riadiť sami seba. Poznať samého seba je dôležité, pretože im to dovoľuje so sebou pracovať, rozvíjať silné stránky a prevziať zodpovednosť za tie slabé,” vysvetľuje Mária. Sebapoznanie a osobná zodpovednosť sú preto dôležitou súčasťou workshopu Ja, líder.

Proaktívny líder je najlepší líder

“Neodmysliteľnou súčasťou zodpovednosti je aj proaktivita”, hovorí lektorka Mária. Na workshope preto s účastníkmi Mária a Karol preberajú proaktívne a reaktívne myslenie, kde sa zamýšľajú nad tým, ako aktívne preberať osobnú zodpovednosť. Toto utkvelo v pamäti aj učiteľovi Jánovi Belákovi. “Pochopil som, že častokrát máme tendenciu hľadať dôvody, prečo sa niečo nedá, alebo obviňovať iných. Je to takto jednoduchšie pre náš mozog a zaberá nám to menej energie, než hľadať spôsob, ako sa veci dajú robiť. Ale presne to má robiť líder,” vysvetľuje Ján.

Uvedomenie si rozdielu medzi proaktívnym a reaktívnym myslením samozrejme nestačí. “Je potrebné zistiť, kde človek vie mať dosah a niečo zmeniť, a kde nie - a to sa potom potrebujeme naučiť prijať. Líder vie rozlíšiť, na čo vplyv má a čo je dôležité - a do týchto vecí investovať najviac energie,” objasňuje lektorka Mária pokračovanie workshopu.

Ján Belák využíva získané poznatky o proaktivite na hodinách psychológie, etiky a sociálno-psychologického výcviku. “Po školení som sa rozprával so žiakmi na hodinách, snažil som sa ich viesť k hľadaniu riešení a prebratiu zodpovednosti za ich správanie. Pandémia prináša mnohé otázky o osobnej zodpovednosti aj konkrétne pre stredoškolákov (napríklad, prečo by mali ísť maturovať, keď im nevysvetlili všetko učivo). Preto sme sa spolu rozprávali o tom, čo študenti robia, aby si zlepšili poznatky a menili ich prežívanie situácie,” hovorí.

Spoznaj sám seba, aj tvoj tím

Veľká časť workshopu prebieha vo forme tímových aktivít, kde sa účastníci hoci aj na päť minút ponoria do sveta hry a menej sa kontrolujú. “Aj keď je hra krátka, nasleduje dlhšia reflexia účastníkov, kde si uvedomia, ako jednali. Môžu sa potom zamyslieť, či sú spokojní so svojím konaním, alebo sa ho pokúsia zmeniť,” vysvetľuje lektorka Mária Dečová. “Veľmi sa mi páčili najmä aktivity zamerané na tímovú prácu. Získali sme vďaka nim praktické tipy, ako stmeliť skupinu,” pochvaľuje si skupinové hry aj Katarína Olšavová, riaditeľka gymnázia v Michalovciach.

Tieto “aktivizujúce” hry boli pre Katarínu Olšavovú kľúčové, pretože práve počas nich si toho s koordinátorkou najviac uvedomili. “Pandemické obdobie nás v škole do istej miery pribrzdilo a chýba nám osobný kontakt. Je jasné, že teraz treba tímy aktivizovať a nabehnúť na pred-pandemické koľaje. Na školení sme si uvedomili dôležitosť chvíľ, kedy potrebuje tím oživiť a naštartovať, a budeme sa týmto momentom viac venovať,” vysvetľuje.

Súčasťou workshopu sú aj rôzne samostatné cvičenia. “Postoj lídra znázorňujú aj slová, ktoré používa (musím/nesmiem, mal/nemal by som, a pod.). V nich sa zbavujeme zodpovednosti. Účastníci majú priestor na reflexiu, nakoľko tento slovník používajú v práci,” spomína lektorka Mária na jedno z jej obľúbených cvičení. Pomocou aktivít a teórie tak účastníci nachádzajú praktické spôsoby, ako zmeniť svoj prístup a konanie ako lídri, pri veľkých rozhodnutiach aj každodennej komunikácii.

Vo februári účastníkov programu Diamantová cena DofE čaká dvojdňové školenie, kde sa budú vzdelávať o budovaní tímov a narábaní so zdrojmi a financiami na školách.

 

Školy, ktoré sa v ročníku 2021/2022 zúčastňujú Diamantovej ceny DofE, sú:

z Bratislavského kraja:

 • Gymnázium Antona Bernoláka v Senci
 • Obchodná akadémia Račianska v Bratislave
 • Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium v Bratislave
 • Stredná odborná škola pedagogická v Modre
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera v Bratislave

z Banskobystrického kraja:

 • Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani
 • Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota

z Košického kraja:

 • Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi
 • Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach
 • Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou
 • Základná škola v Ždani

z Prešovského kraja:

 • Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov nad Topľou

z Trnavského kraja:

 • Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci
 • Gymnázium Jána Hollého v Trnave
 • Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave
 • Súkromné bilingválne gymnázium BESST v Trnave.

Viac informácií o programe Diamantová cena DofE nájdete TU.

Viac informácií o moduloch: Ako nevyhorieť TU, Fundraising - Inšpiratívne s rozpočtom TU, Vytvorenie vízie a Budovanie a riadenie efektívnych tímov TU.

Viac informácií o mentoroch z manažmentu firiem nájdete TU.

Viac informácií o pilotnom ročníku Diamantovej ceny DofE nájdete TU